Pl:Tag:location:transition=yes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg location:transition = yes
(zmiana lokalizacji = tak)
French distribution line with transition.jpg
Opis
Miejsce, w którym zmienia się lokalizacja długiego liniowego obiektu. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: zatwierdzonyPage for proposal

location:transition=yes - stosowany do oznaczenia zmiany lokalizacji długiego liniowego obiektu.

Na przykład: przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym.

Opis

Wiele obiektów można opisać za pomocą tagu location w OSM, aby wskazać, gdzie można zobaczyć te obiekty.
Lokalizacja długich infrastruktur liniowych, takich jak power=cable, man_made=pipeline , a nawet highway=motorway może czasami się zmieniać.

Możliwe jest użycie location:transition w węzłach, w których występują zmiany lokalizacji.

W takich miejscach kilka obiektów OSM w różnych lokalizacjach jest ze sobą połączonych.
Tag location:transition może pomóc mapującym wskazać, że lokalizacja się zmienia bez opisania wszystkich obiektów (głównie ze względu na możliwość weryfikacji/widoczności)
Obecnie zmiany lokalizacji mogą być gromadzone przez porównanie wartości location na dwóch lub więcej połączonych obiektach na mapie (często). Czasami nie można zmapować części podziemnej z powodu braku informacji (lub naruszenia zasady sprawdzalności) i zmiana nie jest kompletna. Ten klucz jest przeznaczony do takich przypadków.
Z pewnością jest bardziej zrównoważony niż używanie fixme=continue lub innych tymczasowych znaczników, zarówno dla użytkowników danych, jak i innych twórców map.

Tagowanie

Oznaczanie jest naprawdę proste: dodajemy tag location:transition=yes do węzła łączącego dwa lub więcej obiektów z różnymi lokalizacjami.
Jeśli nie można odwzorować jednej strony ze względu na jej nieweryfikowalną lokalizację, dodajemy tylko location:transition na końcu obiektu powiązanych ze zmianą.

yes jest obecnie jedyną udokumentowaną wartością, ale kilka innych można oczywiście dodać do specjalnych potrzeb.

  • Żądanie mogą być głównie zainteresowane sprawdzeniem, czy tag location:transition istnieje w obiektach bez skupiania się na konkretnej wartości.
  • Nie należy używać tagu location=transition, ponieważ przeniesienie nie jest odpowiednią lokalizacją dla obiektu.

Równoważne wartości

Oto klucze lub wartości, które oznaczają to samo, co tag location:transition=yes, tylko w obiektach zasilania energetycznego. Mogą być pozostawione na obiektach lub zastępowane w zależności od potrzeb i poglądów twórców map.
Proponowane klucze są bardziej globalne i dotyczą wielu innych przypadków niż te opisane poniżej.

Specjalistyczna wartość Używany do ? Bardziej globalne stosowanie tagu Taginfo na dzień 22 grudnia 2015 r
tower=air_to_ground Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 516
tower=location_transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 23
tower=transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 1305
pole=location_transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 264
pole=transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 3546

Przykłady

Czytając wstęp, możemy dojść do wniosku, że ten tag jest przeznaczony głównie dla sieci przemysłowych, energetycznych lub rurociągów.
Mimo wszystko tag location:transition jest o wiele bardziej globalnym tagiem i powinien być używane w każdej dziedzinie wiedzy, w zależności od możliwości.
Zapoznajmy się z sekcją przykładów.

Energia

  • Linia schodzi pod ziemię
French distribution line with transition.jpg

węzeł Na samym słupie:

Sindelfingen Gesockelter Mast 2007 by-RaBoe 03.jpg

linia Na napowietrznej linii energetycznej

linia Na podziemnym kablu (ewentualnie zmapowanym)

Rurociągi

  • Rurociąg schodzi pod ziemię
Pipeline outdoor substation.jpg

węzeł Dokładnie w miejscu, gdzie rurociąg schodzi pod ziemię:


linia Na rurze nadziemnej:


linia Na (wntualnie zmapowanej) podziemnej rurze:

Telecom

Te kolejne części podziemne/podmorskie/podziemne istnieją tylko dlatego, że statki nie mogą ciągnąć zakopywanych maszyn po ziemi, jak pokazano na przykładzie.

Atterrissement.jpg

węzeł Dokładnie w miejscu, w którym kabel przechodzi z podziemia do morza:


węzeł Dokładnie w miejscu, w którym kabel przechodzi od morza do dna morskiego (od brzegu):


linia Na (ewentualnie zmapowany) podmorskim kablu:


linia Na obu, podziemnej i oceanicznej części kabla: