Pl:Key:wires

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wires
(przewody elektryczne)
Power-cable.jpg
Opis
Liczba przewodów przypadających na kabel zasilający. "single" (1), "double" (2), "triple" (3) lub "quad" (4). Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

wires=* - stosowany do oznaczenia liczba przewodów przypadających na kabel zasilający.

Aby opisać liczbę przewodów (lepiej: subprzewodników) na kabel zasilający (lepiej: wiązkę przewodów) linii napowietrznej.

Opis obiektu

Linie przesyłowe wysokiego napięcia często wykorzystują "wiązki przewodów" (kable), z których każdy składa się z dwóch lub więcej pojedynczych "pod-przewodników" (przewodów) rozdzielonych przekładkami dystansowymi. Ma to dwa główne cele:

 • Redukcja wyładowań koronowych. Silne pole elektryczne wokół przewodnika może powodować jonizację otaczającego powietrza. Może to skutkować znacznymi stratami mocy i słyszalnym hałasem, dlatego ważne jest ograniczenie takich wyładowań koronowych. Pole elektryczne można zmniejszyć, zwiększając efektywną średnicę przewodu. Pakiet przewodnika będzie zachowywał się podobnie do pojedynczego przewodnika mającego średnicę w przybliżeniu odpowiadającą średnicy wiązki.
 • Łagodzenie [[w:pl:Naskórkowość|zjawiska naskórkowości]. Prąd AC ma tendencję do płynięcia na powierzchni przewodów. Przy 50 Hz prąd nie może przeniknąć więcej niż około 1 cm do przewodu. Dlatego nieskuteczne jest zwiększenie średnicy grubych przewodów w celu zmniejszenia oporu elektrycznego. Lepszym sposobem na zwiększenie obecnej wydajności jest użycie dołączonych przewodów. Pakiet przewodów mający wiele cienkich pod-przewodników będzie miał niższą rezystancję niż pojedynczy stały przewodnik o równoważnym przekroju poprzecznym.

Wiązki przewodów są zwykle używane przy napięciach powyżej 200 kilowoltów, aby ograniczyć straty ulotowe, ale można je również stosować przy niższych napięciach, aby zwiększyć bieżącą wydajność linii.

Należy pamiętać, że jest to właściwość fizyczna, kwalifikująca konkretną sekcję danej linii elektroenergetycznej.
Linie energetyczne mogą składać się z różnych sekcji o różnej liczbie przewodów na wiązkę (sekcje nie zostały zbudowane w tym samym czasie, w tym samym celu lub w jakimkolwiek innym celu). Nie zaleca się używania tego tagu w relacjach relacja route=power, ponieważ dana linia może mieć kilka sekcji z różnymi konfiguracjami pakietów. Przykład dla tej trasy używając sekcji potrójnych przewodów i sekcji dwóch przewodów.

Wartości

Możliwe wartości to:

 • Jeden przewód (bez wiązki): wires=single
 • Dwa przewody: wires=double
 • Trzy przewody: wires=triple
 • Cztery przewody: wires=quad

Inne wartości są tworzone przez dodanie frazy "fold" po cyfrach:

 • Pięć drutów: wires=fivefold
 • Osiem drutów: wires=eightfold

Przykłady

Zdjęcie z prawej strony pokazuje przykład użycia tagu wires=double. Widać trzy kable z dwoma przewodami.

Liczba przewodów Zdjęcie Tag
1 JP Power Wires Single.JPG wires=single
2 JP Power Wires Double.JPG wires=double
3 JP Power Wires Triple.JPG wires=triple
4 JP Power Wires Quad.JPG wires=quad
5 JP Power Wires Fivefold.JPG wires=fivefold
6 JP Power Wires Hex.JPG wires=sixfold
8 JP Power Wires Octal.JPG wires=eightfold

Uwagi

Liczba kabli w linii elektrycznej jest oznaczona przez cables=* (tutaj przewody uziemienia/ziemi nie liczą się). Aby rozróżnić przewody i kable, należy użyj tych prostych zasad:

 • Przewody nie są izolowane od siebie, ale izolowane do wieży.
 • Kable są izolowane od siebie nawzajem i od wieży.
 • Przewody uziemienia/ziemi nie są izolowane od wieży.

Uwaga dotycząca terminologii

Nazwy tagów wires i cables mogły zostać wybrane trochę niefortunnie. Bardziej powszechnym terminem "przewodu" jest sub-conductor, który może być pojedynczym przewodem (IEV ref 466-10-19) odpowiadający wires=single lub pakietowi przewodników (IEV ref 466-10-21) odpowiadające wires=double,triple,...
Podobnie podwójna wiązka, potrójna wiązka i poczwórna wiązka odpowiadają wires=double, wires=triple i wires=quad, odpowiednio.
Zobacz także informacje o żyle kabla.