Pl:Tag:railway=disused

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = disused
(kolej = nieużywane)
Disused railtrack 101 5351.jpg
Opis
Nieużywany tor kolejowy. Zwykle tymczasowo odłączony od innych torów. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-railway disused-125.png
Grupa: Koleje
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: w użyciu

railway=disused - część linii kolejowej, która nie jest już wykorzystywana, ale trasa i infrastruktura pozostają na swoim miejscu.

To powinno być używane tylko w przypadku torów kolejowych, ponieważ inne obiekty kolejowe, takie jak stacje, używają Lifecycle prefix.

Mapowanie

tor kolejowy:

inne usługi związane z kolejnictwem:

Nieużywane obiekty w ogóle

Ten tag jest powszechnie akceptowany, ponieważ mapowanie nieużywanej linii kolejowej jest bardzo powszechne i nie koliduje z innymi mapami.
Ale ten tag jest częścią "Puszki Pandory" wokół mapowania "nieużywanych" obiektów w ogóle.
disused=yes to alternatywne podejście do tagowania z różnymi problemami. Zobacz Porównanie koncepcji cyklu życia, aby uzyskać więcej informacji na temat tej powtarzającej się dyskusji.

Podobne tagi

railway=abandoned - przebieg byłej linii kolejowej, która została porzucona, a tor i infrastruktura usunięte.

Zobacz też