Cs:Tag:amenity=bicycle_parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = bicycle_parking
Bicycle-parking.jpg
Popis
Parkoviště pro bicykly Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Parking-bicycle-16.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Area parking.png
Skupina: Bicykly
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Termín ‘parkoviště pro bicykly(en) odkazuje na jakékoliv parkovací místo navržené pro jízdní kola, kde své kolo můžete nechat nehlídané a rozumně zabezpečené. V městech se často nachází před obchody nebo na ulicích, někdy spolu s parkovištěm pro motorová vozidla. Příklady specifických parkovišť zahrnují kryté přístřešky, jednoduché stojany připevněné k zemi nebo ladně tvarované kusy kovu, pro přivázání kola.

Použití

Přidejte uzel označený amenity=bicycle_parking na střed prvku, pokud se jedná pouze o malý počet stojanů na kola blízko sebe. Alternativně můžete větší plochy parkoviště zakreslit uzavřenou cestou. Nepoužívejte oba způsoby najednou, dodržujte zásadu dobrého mapování - jeden objekt pro jeden prvek(en).

Značky

Značka Popis
name=* Větší parkoviště mohou mít jméno.
operator=* Může být provozováno nějakou organizací.
covered=* Může být chráněno před deštěm.
access=* Předpokládá se veřejný přístup (public), ovšem některá parkoviště mohou patřit univerzitě, společnosti nebo jiné organizaci a možná vyžadovat klíč nebo kód pro použití.
capacity=* Počet bicyklů, které zde lze zaparkovat.
fee=* V některých místech se musí za parkování platit.
  • paid je méně používaná varianta téhož.
bicycle_parking=* Popis typu parkoviště (např. stojan, přístřešek, ...).
cyclestreets_id=* Odkaz na ID (např. 12345) lokality popisující fotografii parkoviště na CycleStreets. Více identifikátorů lze oddělit středníkem.
maxstay=* Maximální doba parkování - někdy určená v krytých parkovištích.
surveillance=* Tímto lze označit kamerový systém. Podívejte se na související stránku pro bližší popis hodnot. V závislosti na uspořádání místa může dostačovat oddělený uzel umístěný poblíž.

Když značíte kapacitu capacity=*, předpokládejte, že většina Sheffieldských stojanů(en) (také na Wikipedii nazývaných  U-stojany) nebo podobných dvoustranných stojanů může obsahovat dva bicykly.

Druhy parkoviště

Viz hlavní stránka bicycle_parking=*.

Viz také