Ca:Tag:amenity=bicycle_parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = bicycle_parking
Bicycle-parking.jpg
Descripció
Un lloc per estacionar bicicletes Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Parking-bicycle-16.svg
Representació a OSM Carto àrea
Area parking.png
Grup: bicicletes
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2179779. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

El terme biciestacionament o aparcabicis es refereix a tot espai d'estacionament especialment dissenyat per a bicicletes, on es pot deixar la bicicleta sense vigilància amb una certa seguretat. En ciutats, estan generalment situats davant de botigues o al llarg de les vies; eventualment en conjunt amb estacionaments tradicionals per a vehicles motoritzats. Els exemples de formes específiques inclouen forquetes d'amarratge U-Invertida, suports aparcabicis, consignes o qualsevol altre sistema de subjecció o resguards per a bicicletes.

Ús

Afegiu un node etiquetat amb amenity=bicycle_parking en el centre geogràfic de l'element cartogràfic si es tracta d'un petit nombre d'estacionaments per a bicicletes pròxims entre si. Alternativament, les àrees més grans d'estacionament per a bicicletes poden representar-se amb una via tancada. No utilitzeu totes dues coses alhora: utilitzeu només un objecte per element cartogràfic.

Atributs addicionals

Les següents etiquetes poden utilitzar-se per descriure l'estacionament de bicicletes que s'està etiquetant de forma més detallada:

Etiqueta Descripció
name=* Denominació de grans superfícies d'estacionament per a bicicletes.
operator=* L'estacionament per a bicicletes pot ser operat per alguna organització.
covered=* Indica si les bicicletes estacionades estan protegides de la pluja.
access=* L'accés públic es considera implícit a la majoria dels casos en què aquests estan en espais públics. No obstant això alguns portabicicletes poden ser privats destinats a alumnes o empleats d'una universitat, empresa o una altra organització, possiblement requerint claus o codis per accedir o desbloquejar el dispositiu.
capacity=* Indica la quantitat de bicicletes que es poden estacionar.
fee=* Per a aquells casos en què s'ha de pagar per estacionar la bicicleta.
  • paid és un àlies menys estès per a aquests casos.
bicycle_parking=* Detalla el tipus d'estacionament per a bicicletes (per exemple, suports o bucles de paret, consignes, etc.). Consulteu tipus d'estacionament més avall.
cyclestreets_id=* Un enllaç a l'identificador (per exemple, 12345) de la ubicació que descriu una foto de l'estacionament per a bicicletes a CycleStreets. Les ID múltiples han d'estar separades per punt i coma.
maxstay=* Temps màxim que es permet estacionar la bicicleta en aquest lloc, fonamentalment per a estacionaments coberts en què es dóna aquests casos.
surveillance=* Les càmeres de seguretat de circuit tancat de televisió (CCTV) es poden marcar amb aquesta etiqueta. Consulteu la pàgina vinculada per obtenir detalls dels valors d'ús. Depenent del disseny, un node separat pròxim pot ser suficient.

En etiquetar capacitats, assumiu que la majoria de forquetes d'amarratge (també conegudes com a U-Invertida a la Viquipèdia) o formes similars de portabicicletes de dos costats poden contenir fins a dues bicicletes per a cada suport quan utilitzeu l'etiqueta capacity=*.

Tipus d'estacionament

Consulteu la pàgina principal: bicycle_parking=*

Estacionamient per a bicicletes de càrrega

Amb l'augment de les bicicletes de càrrega, especialment a les ciutats, els sistemes típics d'estacionament de bicicletes no funcionen correctament. Hi ha diferents ciutats, com Berlín o Stuttgart, que ofereixen places d'estacionament exclusivament per a les bicicletes de càrrega. L'etiquetatge de les mateixes no està estandaritzat. cargo_bike=* aborda aquesta qüestió.

Etiquetatge d'estacionaments comuns per a bicicletes


Vegeu també