Ca:Tag:amenity=bicycle_repair_station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = bicycle_repair_station
Public Bike Repair Station.jpg
Descripció
Una eina pública per a la auto-reparació de bicicletes. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Bicycle repair station-14.svg
Grup: Bicicletes
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Estat: de facto
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2149746. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Una àrea de reparació de bicicletes públiques desatesa, típicament amb eines, una bomba i un suport de reparació.

Aquesta etiqueta està pensada perquè la faci vosté mateix en estacions de reparació autònomes que solen estar situades en l'exterior i obertes 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Si us plau, vegeu shop=bicycle. Si us plau, no etiqueteu les botigues amb aquesta etiqueta! Per a les bombes per a bicicletes independents, se sol fer servir l'etiqueta amenity=compressed_air.

Clau Valors possibles Implícit Descripció
service:bicycle:pump yes/no desconegut Hi ha una bomba d'aire amb vàlvules d'estil Presta i Schrader.
service:bicycle:chain_tool yes/no desconegut Hi ha una eina per reparar les baules trencades d'una cadena de bicicleta.
service:bicycle:diy yes/no desconegut Una estació de reparació de bicicletes és per defecte "Faci-ho vosté mateix". Utilitzeu service:bicycle:tools en el seu lloc.
service:bicycle:tools yes/no yes Hi ha eines (tornavisos, alicates, ...) per reparar.

Notaː Algunes persones documenten les estacions de reparació de bicicletes amb service:bicycle:pump=yes i service:bicycle:tools=no per indicar que només es pot trobar una bomba. Per a les bombes públiques també es pot utilitzar amenity=compressed_air.

service:bicycle:stand=* yes/no Hi ha un suport per aixecar la vostra bicicleta
opening_hours=* <valor> 24/7 Usualment 24/7 (pot ser diferent si és en interiors)
operator=* [nom] La part responsable de la manutenció (normalment el propietari, però no sempre).
brand=* [nom] El fabricant de l'estació, si es tracta d'un disseny estàndard (per exemple, "Dero", "Bike Fixstation", o "RepairSTAN").
lastcheck:status=* [working] [needs_repair] Un informe de l'últim control de camp d'aquesta instal·lació. Està completament operativa? Necessita ser reparada?

Mapes

  • Cyclofix (basat en MapComplete) mostra totes les estacions de reparació de bicicletes, bombes i botigues de bicicletes.
  • Repair Stations en uMap mostra totes les estacions cartografiades a tot el món, però es carrega molt lentament.
  • Mapa de Priceless Un mapa que mostra les estacions de reparació de bicicletes públiques i els llocs on les bicicletes poden ser reparades gratuïtament. El mapa està basat en les dades de l'OSM.
  • Un productor d'aquests llocs d'eines, Dero, utilitza les dades de l'OSM per al Dero Fixit Map.

Història de la importació

  • Import/Dero_Bike_Repair - A principis de 2015 es van importar uns 500 llocs d'eines per a bicicletes. La companyia Dero ara ingressa les ubicacions directament a l'OSM, i construeix el seu mapa privat a partir d'aquestes dades.

Revisar l'etiquetatge existent

Abans del desenvolupament d'aquesta etiqueta, els cartògrafs utilitzaven diversos hacks per aconseguir que aquest element cartogràfic sigui representat (vegeu Etiquetatge per al representador. Aquests hacks incloïen:

service:bicycle:chain_tool=* service:bicycle:chaintool=*

Galeria

Bike repair station, Poznan Kaponiera.jpg BikeRepairMonterrey.JPG Lynden, Washington - public bicycle repair kit and pump 01.jpg

Vegeu també