Cs:Key:surveillance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surveillance
Surveillance quevaal.jpg
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěpoužití na ploše nespecifikovánopoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Jmenný prostor surveillance je pro prvky, které provádí dohled a samotný klíč udává, co je dozorováno.

Hodnoty

  • indoor - vnitřní prostory nějaké budovy. Např. tourism=museum, shop, amenity=bank nebo amenity=fuel.
  • outdoor - venkovní prostory nějakého zařízení. Dvůr pod pohledem (možná více než jedné kamery). Příklad: vlaková nádraží, čerpací stanice, parkoviště, vchody.
  • public - kamery monitorující veřejnost. Dohled nad veřejnými místy, obecně sledováno nebo delegováno nějakou vládní organizací. Příklady: tržnice, rohy ulic, na lampách veřejného osvětlení, highway=pedestrian.

Vhodné kombinace

Viz také