Cs:Tag:amenity=motorcycle_parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = motorcycle_parking
Motorcycle parking in Birmingham.jpg
Popis
Místo vyhrazené jako parkoviště pro motocykly Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Parking-motorcycle-16.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Area parking.png
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značkou amenity=motorcycle_parking mapujeme místo vyhrazené jako parkoviště pro motocykly používané veřejností, zákazníky nebo jinými autorizovanými uživateli.

Jak mapovat

Pro menší parkoviště použijte uzel a vetší zakreslete plochou (ale nikoliv oběma způsoby najednou) a označte amenity=motorcycle_parking. Pokud neznáte vlastní plochu parkoviště nebo nemáte čas ji zakreslit, pak prostě přidejte uzel.

Značky

Klíč Hodnota Popis
name * Název parkoviště.
operator * Provozovatel parkoviště.
ref * Referenční číslo parkoviště, má-li nějaké (např. "P01").
covered yes/no Je-li parkoviště zastřešeno.
access yes/customer/permissive/private Rozlišení mezi veřejným parkovištěm, parkovištěm pro zákazníky (třeba u kina) a soukromým parkovištěm (třeba pro zaměstnance business parku). V tomto případě yes značí veřejné parkoviště. Ambox warning pn.svg Později bylo doplněno "customer" s diskutovanou využitelností. Viz diskuse(en).
capacity * Počet motocyklů, které zde lze zaparkovat.
fee yes/no Zda se za parkování platí. Výchozí hodnota je no. Pokud se za parkování platí jen v určitou dobu, pak použijte stejnou syntaxi jako u opening hours (viz diskusní stránku(en)).
parking surface povrchové parkoviště
multi-storey vícepatrové parkoviště
underground podzemní parkoviště
sheds soukromé hangáry pro vozidla umístěná poblíž majitelova domu. Obvykle zkonstruované z profilovaného kovu.
carports stavba nabízející omezenou ochranu před počasím (viz článek na Wikipedii).
garage_boxes jednopatrové budovy pro motocykly, obvykle postavené z cihel a kovu. Obvykle tato oblast patří nějakému garážovému družstvu s vlastním názvem, předsedou, rozpočtem, pravidly, zabezpečením, atd.
lane pruh na parkování podél silnice. Zvažte, prosím, radši použití schématu parking:lane.
maxstay "2h" nebo "2 hours" časově omezené parkování (např. parkování pro zákazníky na dvě hodiny).

Podobné značky

Ilustrace