NL:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
P3030027ParkingLot wb.jpg
Omschrijving
Een terrein voor het parkeren van auto's. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Representatie in OSM Carto
Parking-16.svg
Representatie in OSM Carto area
Area parking.png
Groep: Parking
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: de facto

Gebruik tag amenity=parking om een faciliteit te identificeren die door iedereen kan worden gebruikt of door klanten of door andere geautoriseerde gebruikers voor het parkeren van auto's, vrachtauto's, motorfietsen, etc.

Gebruik, als alternatief, building=garage, building=garages en landuse=garages voor private gebouwen die worden gebruikt voor de het stallen van voertuigen. Ook amenity=car_sharing voor parkeerplaatsen voor voertuigen voor het delen van voertuigen (autoclubs), amenity=bicycle_parking voor fietsenstalling, amenity=motorcycle_parking voor stalling van motorfietsen, tourism=caravan_site voor aangewezen plaatsen voor caravans en mooring=* voor boten. Voor parkeerplaatsen langs straten, bekijk Key:parking:lane.

Een parkeerterrein in kaart brengen

Teken een area voor het parkeerterrein voor auto's en tag dat met amenity=parking. Als u het juiste gebied voor het parkeerterrein niet kent of niet voldoende tijd heeft om het te tekenen, tag dan alleen een node (maar gebruik nooit zowel een knoop als een gebied voor dezelfde faciliteit). Parkeerterreinen zijn ook als voorkeuzen beschikbaar in de meest voorkomende bewerkingssoftware, bijv. als "Car Parking" in iD, en toegang kan worden verkregen via Automatisch tekstaanvulling.

Gebruik name=* voor de naam (bijvoorbeeld "Southlane Carpark") en ref=P1 voor een verwijzing. De capacity=* mag worden gebruikt om aan te geven hoeveel ruimte er is voor de verschillende typen gebruikers. Gebruik in aanvulling daarop operator=* (voor de naam van de beheerder), website=* (voor een website voor het parkeerterrein).

Wegen die leiden naar het parkeerterrein en er vanaf komen zouden moeten worden getagd als highway=service. Parkeereilanden mogen worden getagd als highway=service met service=parking_aisle en toepasselijke tags oneway=*. Net als met de rest van het wegennetwerk zou voorzichtigheid in acht moeten worden genomen om een routeerbaar netwerk te maken. Kaartautomaten mogen in kaart worden gebracht als amenity=vending_machine in combinatie met vending=parking_tickets. amenity=parking_entrance wordt gebruikt om in- en uitgangen naar ondergrondse of parkeergarages met meerdere niveaus in kaart te brengen. De tag amenity=parking_space mag worden gebruikt om tot op het niveau van de individuele parkeerplaatsen in kaart te brengen.

Verscheidene gebieden voor parkeren van auto's, elk met éénrichting wegen

De relation type=site mag worden gebruikt met site=parking om parkeerplaatsen en ingangen naar het terrein te groeperen om één parkeerfaciliteit te vormen, zoals beschreven op Proposed_features/parking. Vanaf augustus 2015 wordt de site-relatie in de meeste gevallen weggelaten. Als u een dergelijke relatie gebruikt om het parkeerterrein te beschrijven, zou het niet nog een keer in kaart moeten worden gebracht met behulp van amenity=parking.

Tags

Key Standaard Value Element Comment
amenity N/A parking node area Tag ofwel een gebied of een centrale knoop, maar niet beide.
Alle sub-tags hieronder zijn optioneel.
name Geen * node area De naam van het parkeerterrein.
ref Geen * node area
access N/A yes; customers; permissive; private node area Onderscheid tussen openbare parkeerterreinen, parkeerterreinen voor klanten (zoals bij bioscopen, etc.), en private parkeerterreinen (zoals voor de directie op een bedrijventerrein). In dit geval geeft 'yes' een openbaar parkeerterrein aan.
highway N/A service way Weg op een parkeerterrein. Voeg tag service=parking_aisle toe.
parking None surface node area Eén niveau van parkeren, op grondniveau.
multi-storey Twee of meer niveaus van parkeerdekken in een gebouw.
underground Eén nievau van parkeren in de kelder.
rooftop Eén niveau van parkeerdek op het dak van het gebouw.
sheds Private garages voor voertuigen, gelegen nabij het huis van de eigenaar. Gewoonlijk gemaakt van geprofileerd metaal.
carports Structuur, gebruikt om beperkte bescherming te bieden aan voertuigen, primair auto's, tegen de elementen (wikipedia article).
garage_boxes Gebouw van één niveau met individuele garages voor één auto, elk, gewoonlijk gemaakt van steen en metaal. Gewoonlijk behoort dit gebied tot een garage-coöperatie met een eigen naam, voorzitter, budget, regels, beveiliging, etc.
park_ride Geen yes; no; bus; train; tram; metro; ferry node area Park and ride. Waarden van de key definiëren de soort transport. Indien niet zeker, gebruik dan yes. (zie Proposal)
fee no yes; no; interval node area Of u parkeergeld moet betalen of niet. Als alleen betaald moet worden op bepaalde uren, mag dezelfde syntaxis wordne gebruikt als voor opening hours. (bekijk de discussiepagina.)
supervised no yes; no; interval node area Of de auto's wordne bewaakt tegen diefstal en vandalisme. Als een bewaker alleen op bepaalde uren aanwezig is, mag dezelfde syntaxis worden gebruikt als voor opening hours.
capacity Geen number node area Het aantal aanwezige beschikbare parkeerplaatsen, inclusief alle speciale parkeerplaatsen (bijv. voor gehandicapten). Lees de pagina talk hierover.
capacity:disabled Geen yes; no; number node area Definieert of aangewezen parkeerplaatsen voor gehandicapten beschikbaar zijn, gewoonlijk alleen gereserveerd voor houders van een Parkeerkaart voor gehandicapten ('blue badge' in het VK). Indien bekend mag het aantal plaatsen wordne gespecificeerd. (vervangt de key disabled_spaces=* zie proposal).
capacity:parent Geen yes; no; number node area Definieert of aangewezen parkeerplaatsen voor ouders en kinderen beschikbaar zijn. Indien bekend mag het aantal plaatsen wordne gespecificeerd.
capacity:charging Geen yes; no; number node area Definieert of aangewezen parkeerplaatsen met voorzieningen voor het opladen van electrische voertuigen beschikbaar zijn. Indien bekend mag het aantal plaatsen wordne gespecificeerd.
maxstay Geen 2h or 2 hours node area Tijdsbeperking voor parkeren (bijv. parkeren voor klanten voor 2 uren). De waarde kan ook een uitgebreide conditie zijn. Bijvoorbeeld: 'maxstay=2h @ Mo-Sa 09:00-21:00'.
opening_hours Geen bekijk de pagina voor de key node area Openingstijden van dit parkeerterrein.

Renderen

Mapnik rendert momenteel het logo "P" en een gele achtergrond voor gebieden die parkeerterrein zijn. Een ITO Map-laag bestaat die parkeerterreinen voor auto's weergeeft en of zij zijn getagd met een capaciteit.

Zie ook