Template:Pl:Map Features:highway/doc

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Szablon dla Highway table na stronie Map Features.
Use the default English text or use the template arguments for your translations

Użycie

Wszystkie parametry są opcjonalne. Domyślnie, tekst jest w j. angielskim.


Wpisujący w j. angielskim, podają swoje uwagi w szablonie (unikanie dublowania edycji).

Teksty w innych językach są tłumaczone, podając nowe wartości/argumenty szablonu, a nie w samym szablonie.

Nagłówek

|name=        (nagłówek sekcji)
|description= (wyświetlana przed i/lub po tabeli, opcjonalnie.)

Rząd z jedną wartością lub kluczem

|highway:key=   |motorway:value=  |motorway:desc=   | motorway:render=   | motorway:photo=

Zobacz też