Pl:Key:motorroad

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorroad
(motorroad)
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
Opis
Drogi z ograniczeniami dostępu jak w przypadku autostrady. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

motorroad=* - jest używany do opisania dróg, które mają ograniczenia dostępu jak w przypadku autostrady (np. rowerzyści i piesi), ale nie są autostradą.

W zależności od kraju może to oznaczać różne ograniczenia dostępu i inne właściwości dróg.

To nie to samo, co droga o ograniczonym dostępie, ponieważ dostęp tam odnosi się do prawa sąsiednich właścicieli nieruchomości do budowy podjazdów do niej.

Mapowanie

Dodajemy tag motorroad=yes do drogi przypominającej autostradę obok tagu drogi, która zazwyczaj będzie highway=primary lub highway=trunk.
Możemy wyraźnie określić domyślne ograniczenia dostępu.

W zależności od interpretacji highway=trunk może oznaczać motorroad=yes.