Pl:Key:motorroad

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg motorroad
(motorroad)
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
Opis
Drogi z ograniczeniami dostępu jak w przypadku autostrady. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 1
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

motorroad=* - jest używany do opisania dróg, które mają ograniczenia dostępu jak w przypadku autostrady (np. rowerzyści i piesi), ale nie są autostradą.

W zależności od kraju może to oznaczać różne ograniczenia dostępu i inne właściwości dróg.

To nie to samo, co droga o ograniczonym dostępie, ponieważ dostęp tam odnosi się do prawa sąsiednich właścicieli nieruchomości do budowy podjazdów do niej.

Mapowanie

Dodajemy tag motorroad=yes do drogi przypominającej autostradę obok tagu drogi, która zazwyczaj będzie highway=primary lub highway=trunk.
Możemy wyraźnie określić domyślne ograniczenia dostępu.

W zależności od interpretacji highway=trunk może oznaczać motorroad=yes.