Pl:Key:mountain_pass

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg mountain_pass
Mountain pass.jpg
Opis
Przełęcz. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 1
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

mountain pass=* – służy do oznaczenia najwyższego punktu górskiej drogi (przełęczy) przechodzącej przez grzbiet góry.

Opis obiektu

W powszechnym użyciu określenie  Przełęcz jest niejednoznaczne.
Może to być droga, ścieżka itp., w górę i w dół góry lub punkt topograficzny. W przeciwieństwie do powszechnego użycia, OpenStreetMap wyraźnie rozróżnia te dwie koncepcje. Wprowadzone tu pojęcie to "droga".

Tag mountain pass=* powinien być najwyższym punktem drogi, więc jest to pojedynczy węzeł na linii drogi. Dla topograficznego punktu siodła, zobacz natural=saddle.
Pamiętajmy, że drogi nie zawsze przebiegają dokładnie przez punkt siodła, więc najwyższy punkt na drodze i punkt siodła mogą mieć różne pozycje.

Przykłady

Dotyczy "najwyższego węzła" na drodze = autostrada/droga drugorzędna/drodze dla pieszych/... (może być dowolną odpowiednią "drogą"):

Wiele przejść jest granicą między dwoma krajami i dlatego mają nazwy w (co najmniej) dwóch językach. Te nazwy należy oznaczyć, np. name:it=Passo dello Stelvio i name:de=Stilfserjoch (ale zachowajmy dodatkowo prosty tag name=Passo dello Stelvio jeśli to możliwe, w przeciwnym razie prosty renderer może nie wyświetlać nazwy w ogóle). Odpowiednie skróty językowe można znaleźć na  ISO639-1 codes.

Tagi opcjonalne

  • wikipedia=* – wiele dobrze znanych przejść górskich ma dedykowane strony Wikipedii.
  • rtsa_scale=1A – kategoria trudności systemu klasyfikacji radziecko-rosyjskiego.