Pl:Tag:highway=trunk_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg highway = trunk_link
(droga= łącznik_z_ drogą_ekspresową)
B 243 AS Steina.JPG
Opis
Rampa, czyli wjazd lub zjazd z drogi ekspresowej. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

highway=trunk link - służy do oznaczenia łącznika będącego wjazdem lub zjazdem z drogi ekspresowej.

Opis obiektu

Prowadzą pod ostrym kątem do drogi expresowej blisko lub z dala od niej. Od węzła łączącego z drogą podporządkowaną powinien być drogą jednokierunkową. Z drugiej strony połączenie kończy się najpóźniej w miejscu, w którym łączy się z inną drogą. Ale gdy podporządkowana droga kończy się bezproblemowo na "łącznik drogi ekspresowej" lub przecina "łącznik drogi ekspresowej", traci swój status drogi ekspresowej i powinna zostać oznaczona jako "łącznik drogi głównej" lub "droga główna".

Łączenie ramp

W powyższym przykładzie droga ekspresowa jest zielona, a rampy łączące highway=trunk_link zaznaczone na niebiesko.
Istnieją sekcje mapowane za pomocą oneway=yes i inne, które nie otrzymują tej właściwości.

Dodatkowe tagi

Punkt końcowy łącznika

Punkt końcowy węzeł jest mapowany za pomocą:

Zobacz też