Template:Da:Map Features:man made

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Menneskeskabt (man_made)

A tag for identifying man made (artificial) structures that are added to the landscape. See the page Man-made for an introduction on its usage.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
man_made adit node area Mineindgang, der er (næsten) vandret (modsat mineskakt).
Adit-icon.jpg
man_made beacon node Structures for signalling on land and sea.
Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made breakwater way area Bølgebryder, Mole
Beskytter en havn eller kyst mod bølger og strøm. For høfder, se man_made=groyne.
Breakwater.JPG
man_made bridge area Bro
Markerer omridset af en bro og samler alle veje, som fører over broen. Husk at tilføje layer=*. Veje, som fører over broen skal som sædvanlig tagges med bridge=* og layer=*.
Bridge-yes.jpg
man_made bunker_silo node area Køresilo.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made campanile way area Fritstående klokketårn
man_made chimney node Skorsten (stor, f.eks. ved fabrik eller kraftværk).
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made communications_tower node area Meget stort sendetårn
Almindelige gittermaster og lignende tagges som man_made=mast.
Sender Blauen-2.jpg
man_made crane node area Stationær kran, f.eks. på værft.
Ladebruecke IMGP2656 osm.jpg
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline way Fældningslinier i skov f.eks. brandbælter.
Map cutline.jpg
Firebreak.JPG
man_made clearcut node area Rydning
Område i skov, hvor alle træer er blevet fældet og eventuel nye små træer er blevet plantet.
Clearcutting-Oregon.jpg
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
Doocotstables.JPG
man_made embankment way Dæmning
Holder en vej, jernbane eller kanal hævet over landskabet. Må ikke forveksles med dæmning til opstemning af vand, se waterway=dam. Se også man_made=dyke.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made dyke way area Dige
Beskytter mod oversvømmelse ved højvande.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made flagpole node Flagstang
Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made gasometer way area A gasometer is a large storage container for gas.
Gasometer in East London.jpg
man_made groyne way area Høfde
Struktur vinkelret på kysten, der modvirker kysterosion og fremmer aflejring af materialer.
Schobuellbuhne042006.jpg
man_made kiln node area A thermally insulated chamber in which temperature is controlled in order to change the state of the item placed inside, usually though the process of burning, baking, drying or smelting.
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse node Fyrtårn
Sender en lysstråle ud for at guide skibsfarten
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made mast node Mast
Lodret struktur til at montere antenner og lignende på. Mindre end et tårn og som oftest lavet som gittermast.
Mast-communications-16.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made mineshaft node area Mineskakt
Mineshaft.jpg
man_made monitoring_station node area Målestation
F.eks. vejrstation.
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made obelisk node area Obelisk
Monument-16.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory node area Observatorium
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform node area Offshore platform f.eks. til olieudvinding.
Oil platform.jpeg
man_made petroleum_well node Oliebrønd
West Texas Pumpjack.JPG
man_made pier way area Bådebro eller større struktur ud i vandet. Kan have butikker og restauranter (kendes fra England).
Rendering-area-man made-pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline way Rørledning til transport af væsker eller gasser, f.eks. råolie, naturgas, spildevand.
Pipeline.jpg
man_made pumping_station node way Pumpestation
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made reservoir_covered node area Overdækket vandreservoir.
Reservoir covered.jpg
man_made silo node area Silo
Til opbevaring af løsvare produkter på fast form såsom korn.
Storage tank-14.svg
Silo.jpg
man_made snow_fence way A snow fence is a solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches. Usually made of steel, sloping outwards, and trussed underneath. Sometimes refered to as a snow shed.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made snow_net way A snow net netting fence built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches. They consist of a net made of steel cables, held up by posts. Sometimes refered to as an Avalanche net.
man_made storage_tank node area Tank
Til opbevaring af flydende eller gasformige stoffer, såsom olie eller gas.
Storage tank-14.svg
Gasometer.jpg
man_made street_cabinet node area Kabelskab eller lignende
F.eks. fordelingsskab til el eller telefon, styreskab til lysregulering m.v.
Street cabinet friendship.jpg
man_made surveillance node area Overvågningskamera
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point node Trigonometrisk punkt, geodætisk postament
En sten eller betonblok med en metalskive med præcist opmålt position til brug for landmålere.
Dscf1805-800.jpg
man_made telescope node area Telescope
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made tower node area Tårn
f.eks. til radio og tv sendere, men også turistattraktioner.
Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made wastewater_plant node area Rensningsanlæg til spildevand.
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made watermill node area Vandmølle (gammeldags), historisk og for det meste ikke længere funktionsdygtig.
Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made water_tower node area Vandtårn
Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117 osm.jpg
man_made water_well node area Brønd til udvinding af grundvand.
Water well.jpg
man_made water_tap node area Vandhane til offentlig benyttelse f.eks. på kirkegård.
Brug drinking_water=yes/no for at angive, om vandet er drikkeligt.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_works node area Vandværk
Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made wildlife_crossing way area Faunapassage
En bro eller tunnel, som tillader dyreliv at krydse en større vej eller jernbane.
Cerviduct.jpg
man_made windmill node area Vindmølle (gammeldags), for det meste bygget til maling af korn eller vandpumpning.
Moderne vindturbiner skal tagges som power=generator og generator:source=wind.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made works node area Værk, fabrik
Industriel bygning til produktion af et eller andet.
Dscf0579-800.jpg
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made brugerdefineret node way area Se også Taginfo[1] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.