Da:Key:man_made

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made
Pipeline.jpg
Beskrivelse
The man-made tag is for identifying man made structures. Edit or translate this description.
Gruppe: Man made
Brugt på disse elements
kan tilknyttes til punkterkan tilknyttes til vejekan tilknyttes til områderuse on relations unspecified
Dokumenterede værdier: 110
Se også
Status: approved

Wikidata

Usage

A tag for identifying man-made (artificial) structures added to the landscape. See also building=* for buildings.

Values

Menneskeskabt (man_made)

A tag for identifying man made (artificial) structures that are added to the landscape. See the page Man-made for an introduction on its usage.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
man_made adit node Mineindgang, der er (næsten) vandret (modsat mineskakt).
Adit-icon.jpg
man_made beacon node A structure for signalling on land and sea.
Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made breakwater way area Bølgebryder, Mole
Beskytter en havn eller kyst mod bølger og strøm. For høfder, se man_made=groyne.
Rendering-man made breakwater.png
Breakwater.JPG
man_made bridge area Bro
Markerer omridset af en bro og samler alle veje, som fører over broen. Husk at tilføje layer=*. Veje, som fører over broen skal som sædvanlig tagges med bridge=* og layer=*.
Rendering-man made bridge.png
Bridge-yes.jpg
man_made bunker_silo node area Køresilo.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made carpet_hanger node A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters.
Trzepa.JPG
man_made chimney node Skorsten (stor, f.eks. ved fabrik eller kraftværk).
Chimney-14.svg
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made communications_tower node area Meget stort sendetårn
Almindelige gittermaster og lignende tagges som man_made=mast.
Communication tower-14.svg
Sender Blauen-2.jpg
man_made crane node area Stationær kran, f.eks. på værft.
Crane-14.svg
Ladebruecke IMGP2656 osm.jpg
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline way Fældningslinier i skov f.eks. brandbælter.
Rendering-man made cutline.png
Firebreak.JPG
man_made clearcut node area Rydning
Område i skov, hvor alle træer er blevet fældet og eventuel nye små træer er blevet plantet.
Clearcutting-Oregon.jpg
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
Doocotstables.JPG
man_made dyke way area Dige
Beskytter mod oversvømmelse ved højvande.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made embankment way Dæmning
Holder en vej, jernbane eller kanal hævet over landskabet. Må ikke forveksles med dæmning til opstemning af vand, se waterway=dam. Se også man_made=dyke.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made flagpole node Flagstang
Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made footwear_decontamination node area A facility to decontaminate footwear for hikers.
Waipoua Forest, North Island, New Zealand -kauri dieback disease prevention-21March2011.jpg
man_made gasometer way area A large container in which natural gas or town gas is stored near atmospheric pressure at ambient temperatures.
Gasometer in East London.jpg
man_made goods_conveyor way A conveyor system for transporting materials
Rendering-man made goods conveyor.png
Mannersdorf conveyor4.jpg
man_made groyne way area Høfde
Struktur vinkelret på kysten, der modvirker kysterosion og fremmer aflejring af materialer.
Rendering-man made breakwater.png
Schobuellbuhne042006.jpg
man_made kiln node area A kiln: an oven used for industrial processes such as hardening, drying, or smelting
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse node Fyrtårn
Sender en lysstråle ud for at guide skibsfarten
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made mast node Mast
Lodret struktur til at montere antenner og lignende på. Mindre end et tårn og som oftest lavet som gittermast.
Mast general.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made mineshaft node area Mineskakt
Mineshaft.jpg
man_made monitoring_station node area Målestation
F.eks. vejrstation.
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made nesting_site node area A man made nesting aid that is mounted on a support device.
Cigonyes Alfaro.jpg
man_made obelisk node area Tall, narrow, four-sided, tapered monument which usually ends in a pyramid-like shape at the top.
Obelisk-14.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory node area Observatorium
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform node area Offshore platform f.eks. til olieudvinding.
Oil platform.jpeg
man_made petroleum_well node Oliebrønd
Wellhead-dual completion.jpg
man_made pier way area Bådebro eller større struktur ud i vandet. Kan have butikker og restauranter (kendes fra England).
Rendering-man made pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline way Rørledning til transport af væsker eller gasser, f.eks. råolie, naturgas, spildevand.
Pipeline.jpg
man_made pumping_station node way Pumpestation
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made pumping_rig node way A pumping rig for producing oil
OilRig.JPG
man_made reservoir_covered node area Overdækket vandreservoir.
Reservoir covered.jpg
man_made silo node area Silo
Til opbevaring af løsvare produkter på fast form såsom korn.
Storage tank-14.svg
Silo.jpg
man_made snow_fence way A solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made snow_net way A netting fence built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches.
man_made storage_tank node area Tank
Til opbevaring af flydende eller gasformige stoffer, såsom olie eller gas.
Storage tank-14.svg
Gasometer.jpg
man_made street_cabinet node area Kabelskab eller lignende
F.eks. fordelingsskab til el eller telefon, styreskab til lysregulering m.v.
Street cabinet friendship.jpg
man_made surveillance node area Overvågningskamera
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point node Trigonometrisk punkt, geodætisk postament
En sten eller betonblok med en metalskive med præcist opmålt position til brug for landmålere.
Dscf1805-800.jpg
man_made telescope node area Telescope: an instrument that aids in the observation of remote objects by collecting light or radio waves
Telescope dish-14.svg
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made tower node area Tårn
f.eks. til radio og tv sendere, men også turistattraktioner.
Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made wastewater_plant node area Rensningsanlæg til spildevand.
Landuse-industrial.png
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made watermill node area Vandmølle (gammeldags), historisk og for det meste ikke længere funktionsdygtig.
Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made water_tap node area Vandhane til offentlig benyttelse f.eks. på kirkegård.
Brug drinking_water=yes/no for at angive, om vandet er drikkeligt.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_tower node area Vandtårn
Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117 osm.jpg
man_made water_well node area Brønd til udvinding af grundvand.
Water well.jpg
man_made water_works node area Vandværk
Landuse-industrial.png
Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made wildlife_crossing way area Faunapassage
En bro eller tunnel, som tillader dyreliv at krydse en større vej eller jernbane.
Cerviduct.jpg
man_made windmill node area Vindmølle (gammeldags), for det meste bygget til maling af korn eller vandpumpning.
Moderne vindturbiner skal tagges som power=generator og generator:source=wind.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made works node area Værk, fabrik
Industriel bygning til produktion af et eller andet.
Dscf0579-800.jpg
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made brugerdefineret node way area Se også Taginfo[1] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.