Cs:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap nemá žádné omezení pro značení Uzlů Uzel, Cest Cesta nebo Relací Relace (Nodes , Ways , Relations). Můžete používat jakékoliv značky (Tags). Nicméně přínos vaší práce vychází ze společného přijetí a sestavení doporučeného výčtu značek a jejich hodnot, pro vytváření, interpretaci a vykreslování rozličných map. Tato stránka tedy obsahuje základní výčet doporučených prvků (Features) a jejich odpovídajících značek (Tags).

Jestliže jste nenašli odpovídající značku k objektům, které byste chtěli mapovat, podívejte se na Proposed Features(en).

Poznámky k vykreslování (renderování):

 • Pokud použijete při mapování zde uvedené značky, máte mnohem větší pravděpodobnost, že se vaše změny vykreslí na rozličných mapách. Žádné vykreslení není ale garantováno pro okrajové renderery, ani pro oficiální mapu na hlavní stránce OSM. Pro konkrétní informace, které symboly vykresluje Mapnik(en) a Osmarender(en), se podívejte na Symbol Rendering(en).
 • Existují značky, které jsou vykreslovány na hlavní mapě OSM (Mapnik), ale nejsou zde uvedeny. Zde uvedený seznam není aktualizován podle toho, které značky renderer vykresluje.
 • Sloupec 'Rendering' v tabulkách je pouhým příkladem, jak tento objekt může na mapě vypadat. Není to závazná podoba vykreslování objektu ani pro mapu na hlavní stránce OSM, ani pro jakoukoliv jinou.

Tabulky jsou seskupeny podle převažujícího tématu.

Pozor! Tato stránka je již pro server příliš složitá a proto je rozdělena na dvě části. Druhá stránka je zde.

Hlavní značky (Primary features) - první část

Nadzemní doprava (Aerialway)

Nadzemní doprava zahrnuje transport lidí nebo zboží na lanech natažených nad zemí, jako jsou lanovky a lyžařské vleky. Více informací o jejich mapování najdete na stránce Nadzemní doprava.
Zařízení, která stoupají do vrchu, se kreslí cestou směřující z údolí nahoru.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace Taginfo
Typy lanovek
aerialway cable_car cesta  Kabinová lanovka. Má jednu nebo dvě velké kabiny, které se pohybují vzduchem protisměrně. Tažný kabel tvoří smyčku, ale kabiny nejezdí v kruhu, ale každá po své straně po statickém kabelu, na kterém jsou zavěšeny.
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg


aerialway gondola cesta  Kabinková lanovka. Po nosném laně dokola obíhají menší kabinky.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg


aerialway chair_lift cesta  Sedačková lanovka. Na nosném laně jsou zavěšeny sedačky pro pasažéry. Nemá kabinky.
Automaticky implikuje oneway=yes. Jakákoliv obousměrná lanovka by měla být označena oneway=no.
Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg


aerialway mixed_lift cesta Smíšený vlek, který má jak kabinky, tak i sedačky.
Aerialway gondola render.png
Cgd panoramabahn.jpg


aerialway drag_lift cesta  Lyžařský vlek. Dále se rozlišuje podle typu unašeče:


Automaticky implikuje oneway=yes.

Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG


aerialway t-bar cesta Lyžařský vlek s unašečem pro dvě osoby (známý pod názvem kotva). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg


aerialway j-bar cesta Lyžařský vlek s unašečem pro jednu osobu (známý pod názvem elko, jednokotva). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg


aerialway platter cesta Lyžařský vlek s teleskopickými talířky (známý pod názvem poma). Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg


aerialway rope_tow cesta Kotvičkový lyžařský vlek. Jde pouze o lano obíhající dokola, na které se kotva zaklesne, v cílové stanici vytrhne. Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg


aerialway magic_carpet cesta Pojízdný koberec. Vlek pro malé děti, v podstatě pásový dopravník. Automaticky implikuje oneway=yes.
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg


aerialway zip_line cesta  Lanový skluz (Zip-line). Jednoduché lanovky. Automaticky implikuje oneway=yes.
Chair lift rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG


Vybavení
aerialway pylon uzel Sloup nesoucí kabel lanovky nebo vleku.
09 Sommet TS.JPG


aerialway station uzelplocha Stanice, ve které nastupují či vystupují cestující lanovkou nebo vlekem. Alternativně lze mapovat podle schématu Veřejná doprava. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG


Jiné
aerialway canopy cesta Zastaralé, použijte, prosím, aerialway=zip_line.
Automaticky implikuje oneway=yes.
Trolley in PandaPark.JPG


aerialway goods cesta Nákladní lanovka. Slouží pro převoz nákladu. Transport osob obvykle není dovolen.
Zastaralá značka. Zvažte použití jiné značky např. foot=no a/nebo usage=*.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg


aerialway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Letiště (Aeroway)

Značky vztahující se hlavně k letištím a jiným pozemním zařízením, které slouží leteckému provozu. Více informací je na stránce Letecká doprava.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
aeroway aerodrome uzel plocha  Letiště. U vojenského letiště přidejte i military=airfield.
Aerodrome.svg
Cotswold airport at kemble from helicopter arp.jpg
aeroway airstrip uzel plocha A field or area where light aircraft can land and take off from.
Quintin Lodge Airstrip from the Mackinnon Pass 2.jpg
aeroway apron plocha  Odbavovací plocha(en). Oblast na letišti, kde parkují letadla. Znáte-li její označení, přidejte ref=*.
Osmarender apron.png
LKPR sever 2003.jpg
aeroway control_center uzel plocha [W] Control center (in the US referred to as air route traffic control center (ARTCC)) is a facility responsible for controlling aircraft en route in a particular volume of airspace (a Flight Information Region) at high altitudes between airport approaches and departures.
Air traffic controllers at the Washington ARTCC.jpg
aeroway fuel uzel Fuelling station for aircraft.
EM DSC 3428 (2982451102).jpg
aeroway gate uzel  Gate(en). Slouží k označování čísel bran ("gate") na letištích. Číslo dejte do ref=*.
Rendering-aeroway=gate.JPG
Edinburgh Airport gate lounge.jpg
aeroway hangar uzel plocha  Hangár. Velká letištní budova pro odstavení letadel. Přidejte radši i building=hangar.
Delta jet hangar at kemble england arp.jpg
aeroway helipad uzel plocha  Helipad. Přistávací plocha pro vrtulník.
Helipad.16.svg
Oryx helicopter.jpg
aeroway heliport uzel plocha  Heliport. Letiště pro helikoptéry obsahující helipady.
Heliport Niagara Falls Ontario.jpg
aeroway highway_strip uzel cesta plocha [W] Highway strip is a designated landing strip that is normally used as a part of a highway, but is closed for aeroplane landing either because of a military exercise or an emergency.
RFDS emergency landing strip sign.jpg
aeroway holding_position uzel cesta A point behind which aircraft are considered clear of a crossing way
Taxiway 8253.JPG
aeroway jet_bridge cesta Passenger boarding bridge
JetwayDenver.jpg
aeroway model_runway cesta Take-off and landing runway for model aircraft
RC Cub (11819899836).jpg
aeroway navigationaid uzel  Radionavigační zařízení. Zařízení navigačního systému, které určuje zeměpisnou polohu letadla a pomáhá v navigaci během letu.
Approach Lighting System Bremen 1.jpg
airmark beacon uzel [W] Radio navigation aid is used to mark systems that determine a position on the Earth which helps pilots guide their aircraft during flight.
VOR DME BUB.JPG
aeroway parking_position uzel cesta A location where an aeroplane can park
2011-06-28 12-54-36 South Africa - Bonaero Park 9Q-COZ.jpg
aeroway runway cesta plocha  Vzletová a přistávací dráha. Mnoho dalších doplňkových značek najdete u aeroway=runway.
Rendering-aeroway runway.png
Runways Brussels Airport (7655183522).jpg
aeroway stopway cesta plocha Stopway is a rectangular surface beyond the end of a runway used during an aborted takeoff.
Runway marks before landing treshold 04.jpg
aeroway taxilane cesta Taxilane je cesta na letišti, která je součástí parkovací plochy pro letadla nebo stojánky. (Navrhovaný, málo užívaný prvek (v říjnu 2015), používejte s rozvahou).
aeroway taxiway cesta  Pojezdová dráha. Slouží k pojíždění letadel mezi stojánkami a vzletovou/přistávací dráhou. Znáte-li její označení, přidejte ref=*.
Rendering-aeroway taxiway.png
F-22A Elmendorf AFB.jpg
aeroway terminal uzel plocha  Letištní terminál. Budova sloužící k odbavování cestujících.
Area amenity=place of worship.png
LAX-International-checkin.JPG
aeroway tower uzel plocha [W] Control tower is a tall, windowed structure located on the airport grounds.
See also aeroway=control_tower or combination of man_made=tower + service=aircraft_control for similar schemes.
LGA CT sunset.JPG
aeroway windsock uzel  Větrný rukáv. Ukazuje směr a rychlost větru. Je-li osvětlen, přidejte lit=yes.
Windsock of CCK Air Force Base 20111112.jpg
aeroway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Pozemní komunikace (Highway)

Klíč highway=* poskytuje základní systém pro rozlišování a popisování pozemních komunikací. Konvence jeho užívání je v různých státech odlišná. Podívejte se na Značení silnic v Česku, Editační standardy a konvence Česka nebo na Silnice. Popis značení omezení používání silnic různými typy vozidel nebo podle nákladu, času, atd. najdete na stránce omezení.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Silnice

Základní značky pro silniční síť, od nejdůležitějších k nejméně důležitým.

highway motorway cesta Dálnice (D) (značka IP14a) vyhrazená motorovým vozidlům, nebo silnice stavěná v těchto parametrech. Těleso komunikace má dvě směrově oddělené části, kde každá má dva a více pruhů, případně odstavný pruh. Křižovatky jsou mimoúrovňové. V jiných zemích je ekvivaletní k Freeway, Autobahn atd.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk cesta Silnice pro motorová vozidla (značka IP15a - v tom případě nutno kombinovat se značkou motorroad=yes) nebo významné silnice, které nemají stavební parametry dálnice. Nejčastěji nemají odstavný pruh, nemusí mít vždy mimoúrovňová křížení, jsou ale směrově dělené, mají dva a více pruhů pro každý směr a nižší návrhovou i provozní rychlost oproti dálnici. Bývají vedené jako silnice 1. třídy, silnice pro motorová vozidla či místní komunikace I. třídy (ve městech). [srovnej 13/1997 Sb., §5 a 6]
Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary cesta Hlavní silniční tahy, v ČR administrativně začleněné jako silnice I. třídy, s čísly 1 až 70.
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary cesta Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako II. třídy, s třícifernými čísly.
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary cesta Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako III. třídy, s čtyřcifernými nebo pěticifernými čísly. Tato čísla jsou odvozena od silnic II. nebo případně I. třídy, na kterou se napojuje. Tato čísla lze v terénu zjistit jen z číslování mostů v terénu nebo z tématických mapových podkladů (ŘSD ČR).
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified cesta Silnice s pravidelným provozem podružného významu s pevným povrchem, mimo administrativní zatřídění (I., II. nebo III. třída). Je vedená mimo zastavěné území obce, umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel. Jedná se nejčastěji o silniční spojení na nejnižší lokální úrovni mezi místními částmi obce, nebo mezi obcemi. Často se jedná o silnici dříve vedenou jako III. třídy.
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential cesta Místní komunikace v obci, určené pro přístup k nemovitostem, nejsou-li zatříděny do vyšších tříd silnic. Nominální rychlost se předpokládá 50 km/h.
Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Nájezdy a sjezdy

highway motorway_link cesta Nájezdy a sjezdy, rampy a kolektory příslušné k dálnicím. Platí na nich stejná omezení jako na dálnici. Toto je značka pro celou cestu, bod kde se odděluje od dálnice je označen značkou highway=motorway_junction.
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link cesta Nájezdy a sjezdy z a na komunikaci highway=trunk
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=primary.
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=secondary.
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=tertiary.
Rendering-highway tertiary link.png

Zvláštní silnice

highway living_street cesta Obytná zóna, označená obdélníkovou modrou značkou s domem a dětmi (IP 26a). Zde mohou chodci používat celou šířku komunikace, nejvyšší rychlost je snížena na 20 km/h.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service cesta plocha Účelová komunikace určená pro přístup motorových vozidel a techniky k průmyslovým objektům, na parkoviště, v nákupních centrech nebo uvnitř (i ohrazených) areálů. Obvykle je zpevněná, často s omezeným přístupem (např. zásobování, zákazníci, dopravní obsluha).

Používejte v kombinaci s service=*, např. service=parking_aisle pro označení cest uvnitř parkoviště (amenity=parking).
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian cesta plocha Pěší zóny (značka IP 27a) a jiné zpevněné plochy určené převážně nebo jen pro chodce. Spolu se značkou area=yes se vykresluje jako náměstí.
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track cesta Lesní a polní cesty obvykle průjezdné pro nebo vyježděné technikou správců lesa, zemědělci. Případně cesty umožňující příjezd k samotám či chatovým koloniím. Můžou být i s pevným nebo zpevněným povrchem, což rozlišujeme pomocí tracktype=*. Provedení cesty není určeno pro pravidelný provoz motorových vozidel, často vyžaduje nízkou rychlost (např. malé poloměry oblouků, jednopruhové uspořádání, prudká stoupání) nebo téměř znemožňuje prostup (např. fyzické poškození cesty erozí, hluboké výmoly).
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway cesta  Autobusová dráha. V ČR se nepoužívá. Speciální cesta pro autobus, v podobě pojízdných zpevněných pásů, kde autobus není řízen řidičem, ale jede sám. Nezaměňovat s vyhrazeným pruhem pro autobus.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape cesta Únikový pruh, kde lze v případě nouze, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem či hrubým štěrkovým povrchem.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway cesta Závodní dráha nebo okruh.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road cesta Dočasné označení silnice neznámé třídy. Po provedení řádného průzkumu, by měla být tato hodnota aktualizována na jednu z výše uvedených možností.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway cesta A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Ostatní druhy cest

highway footway cesta plocha Chodník nebo "Stezka pro chodce" (značka C7). V případě, že je výslovně určena i pro cyklisty (značky C9, C10), použijte klíč highway=cycleway v kombinaci s foot=yes, nebo foot=designated, viz níže. Značení turistických cest naleznete zde: Editační standardy a konvence Česka.
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway cesta Stezka pro jezdce na zvířeti (značka C11a). V ČR se zatím objevují výjimečně. Nezaměňovat s kombinací highway=path a horse=yes.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps cesta Schodiště, která obvykle navazují na highway=footway, pro překonání převýšení, svahů. Použijte step_count=* pro označení počtu schodů.
Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor cesta For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path cesta Stezka bez konkrétního určení. Pro motorová vozidla a techniku je cesta fyzickým provedením nepoužitelná. Zvažte, zda není lepší značit konkrétněji: highway=footway pro cesty hlavně pro pěší, highway=cycleway pro cesty použitelné také cyklisty, highway=bridleway pro stezky pro jezdce na koni, anebo highway=track pro ty, po kterých se dá jezdit dvoustopými vozidly.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata cesta A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing.
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk cesta Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing cesta Přechod přes silnici. Přesnější určení:
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Chodník, který je přidán jako další značka k silnici (viz Chodníky)

sidewalk both | left | right | no cesta Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Cyklostezka je značena vlastní cestou (way) (viz Bicykly)

highway cycleway cesta Cyklostezka (značka C8). V případě, že je určena i pro chodce, přidává se foot=yes, příp. foot=designated. Je-li označena dopravní značkou C9, přidáváme i segregated=no, pokud značkou C10, pak segregated=yes.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cyklostezka nebo jízdní pruh pro cyklisty jsou značeny doplňkovou značkou (viz Bicykly)

cycleway lane cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite cesta V jednosměrce (oneway=yes) je povolený provoz pro cyklisty v obou směrech (značky E12a a E12b). Pruh pro cyklisty není vyznačen. Přidejte i oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane cesta V jednosměrce (oneway=yes) je vyznačený pruh pro cyklisty v protisměru (značky E12a a E12b).
France road sign C24a-2.svg
cycleway track cesta Jízdní pruh pro cyklisty je veden podle silnice, ale je od ní oddělen a tvoří vlastní cestu. Povšimněte si, že jízdní pruh může být alternativně zakreslen jako oddělená cesta podél silnice a označen jako highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track cesta Používá se na jednosměrných silnicích (oneway=yes), které mají oddělený jízdní pruh pro cyklisty vedený opačným směrem. Používá se spolu se značkou oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro veřejnou dopravu, který mohou využít i cyklisté.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway cesta Používá se na jednosměrkách značených oneway=yes, ve kterých je pruh pro veřejnou dopravu, který mohou také použít cyklisté a který vede v opačném směru, než běžná doprava. Kombinuje se se značkou oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane cesta Cyklisté sdílí jízdní pruh s motoristy a na silnici je to vyznačeno značkou V20.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane cesta Vyhrazený pruh pro autobusy na obou stranách silnice.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).

Fáze výstavby (see also lifecycle prefixes)

highway proposed cesta Plánovaná komunikace, předpokladem by mělo být již získané územní rozhodnutí či stavební povolení, případně vykoupeny pozemky. Používá se s proposed=*, do kterého napište příslušný typ komunikace, např. proposed=motorway.
highway construction cesta Budovaná nebo rekonstruovaná komunikace. Používá se s construction=*, do kterého napište příslušný typ komunikace, např. construction=motorway.
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Vlastnosti

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. cesta Popis využití okolí silnice (obdoba značky landuse=*).
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes cesta Silnice pouze pro kola. Pokud je obytná ulice označena jako silnice pouze pro kola, pak je obvykle zvláštní značkou omezen vjezd motorovým vozidlům omezenou rychlostí a obvykle pouze pro místní obyvatele.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right cesta A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left cesta Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> cesta Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke cesta A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> cesta A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes uzel cesta Brod. Místo, kde silnice kříží vodní tok a vozidla musí jet vodou.
Map feature ford.jpg
ice_road yes cesta Silnice vedená po zamrzlé vodní ploše. V létě neexistuje.
Pechora crossing.jpg
incline číslo % / číslo ° uzel cesta Stoupání nebo klesání v procentech ("5%") nebo stupních ("20°"). Kladné/záporné hodnoty označují stoupání/klesání ve směru orientace cesty.
Incline17.jpg
junction roundabout cesta uzavřená cesta Kruhový objezd. Automaticky se předpokládá oneway=yes, směr dle segmentů cesty. Aplikuje se společně s klíčem highway=*.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes číslo cesta Počet vyznačených jízdních pruhů na silnici, včetně vyhrazených pruhů. Počítají se pruhy jdoucí oběma směry, nezapočítávají se pruhy pro cyklisty a pro parkování.
NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no cesta Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no uzelcestaplocha Silnice je osvětlena pouličním osvětlením.
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> cesta Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no cesta uzel Silnice pro motorová vozidla (značka IP15a). Označuje silnice, které nejsou značeny jako dálnice highway=motorway, ale platí na nich stejná pravidla a omezení.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes uzel Označuje nejvyšší bod silnice v horském průsmyku.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro jízdu na horských kolech. Určuje obtížnost sjezdu, nebo jízdy po rovině. Přidává se k highway=path a highway=track.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro jízdu na horských kolech. Určuje obtížnost při jízdě do vrchu.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro horské kolo dle stupnice IMBA Trail Difficulty Rating System(en). Používá se v bikeparcích.
mtb:description Text cesta Doplňující informace k cestě související s jízdou na horském kole. Přidává se k highway=path a highway=track.
oneway yes | no | reversible cesta Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | cesta Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward cesta Zákaz předjíždění. Označuje úseky silnice, kde je zákonem zakázáno předjíždění.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. cesta Popisuje, zda na komunikaci je pruh určený k parkování.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private cesta Popisuje podmínky parkování na silnici.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes cesta Komunikace s jedním jízdním pruhem pro oba směry s častým výskytem rozšířených úseků (výhyben), na kterých se mohou protijedoucí vozidla vyhnout.
Single-track.jpg
priority forward | backward cesta Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end cesta Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro pěší turistiku. Přidává se k highway=path a highway=footway.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle atd. cesta Upřesnění typu účelové komunikace označené highway=service. Více na service=*.
Časté hodnoty:
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left cesta Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable cesta plocha Specifies the physical usability of a way for wheeled vehicles due to surface regularity/flatness. See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground cesta Popisuje povrch silnice/cesty. Základní hodnoty jsou zpevněná/nezpevněná (paved/unpaved). Další možnosti najdete na surface=*.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no uzel cesta plocha Povrch komunikace je opatřen hmatnou úpravou pro zlepšení orientace nevidomých.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 cesta Popisuje kvalitu povrchu, zejména pro highway=track. Více o hodnotách je zde tracktype=*. Můžete uvést i další informace o povrchu pomocí surface=*.
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. uzel cesta Označuje prvky určené ke zpomalení dopravy v obytných oblastech.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no cesta Popisuje viditelnost cesty v krajině. Přidává se k highway=path, highway=footway, highway=cycleway a highway=bridleway.
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols cesta Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no cesta Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse cesta The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> cesta The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes cesta Silnice použitelná jen v zimních obdobích na zamrzlé půdě a uježděném sněhu. V létě asi nesjízdná.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Ostatní prvky

highway bus_stop uzel Autobusová zastávka. Doporučované přesnější značení je public_transport=stop_position pro místo, kde zastavuje autobus a public_transport=platform pro místo, kde čekají lidé. Autobusová nádraží jsou pak značena klíčem public_transport=station. Více viz public_transport=*.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing uzel A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid uzel Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator uzel cesta Výtah.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay uzel cesta An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point uzel Značka s číslem umožňující jednoznačné určení polohy při přivolávání pomoci v nouzi. Používá se s ref=ČÍSLO_NA_ZNAČCE.
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way uzel Značka "Dej přednost v jízdě!" [P4]. Značka highway=give_way se umisťuje před křižovatkou v místě, kde řidič zastavuje.
Give way.jpg
emergency phone uzel Telefon pro vyžádání pomoci v nouzi. Používá se s ref=ČÍSLO_NA_TELEFONU.
Emergency-phone.16.svg
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder uzelcesta A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone uzel Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout uzel Malý kruhový objezd, který je vyznačen pouze dopravním značením a který by šlo přejet přímo, protože uprostřed není fyzická zábrana. V ČR se malé kruhové objezdy zpravidla nenavrhují, časté jsou v Anglii.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction uzel Číslované sjezdy a nájezdy na dálnici (tzv. exity). Používá se na body, kde se setkává cesta highway=motorway s cestou highway=motorway_link. Doplňující klíče name=* a ref=*.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place uzel Výhybna, na kterém se mohou protijedoucí vozidla vyhnout.
Ausweichstelle.jpg
highway platform uzel cesta plocha Autobusové nástupiště. Je paralelní se zastávkou autobusu. K nástupišti je vhodné připojovat chodníky pro pěší.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area uzel plocha Dálniční/silniční odpočívka, na které není čerpací stanice ani restaurace. Viz také highway=services.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services uzel plocha Dálniční/silniční odpočívka, na které je i čerpací stanice a občerstvení. Obvykle také obchod, bankomat či sprchy. Viz také highway=rest_area.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera uzel Pevné zařízení pro měření rychlosti umístěné nad nebo vedle komunikace.
Speed camera.jpg
highway stop uzel Značka "Stůj, dej přednost v jízdě!" [P6]. Značka highway=stop se umisťuje před křižovatkou v místě, kde řidič musí zastavit.
STOP sign.jpg
highway street_lamp uzel Pouliční lampa nebo jiné osvětlení komunikace.
V ČR jsou čísla pouličních lamp používána policí pro určení místa např nehody, proto by bylo vhodné opsat číslo lampy ze štítku do značky ref=*.
2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
highway toll_gantry uzel A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror uzel Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals uzel Semafor. Místo řízené světelným signalizačním zařízením.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead uzel Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle uzel Obratiště. Rozšířený prostor, obvykle na konci ulice, sloužící ke snazšímu otáčení aut.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop uzel A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Kvalita povrchu polní cesty (Tracktype)

Určuje kvalitu použitého povrchu cesty (zejména u cest highway=track). Povrch cesty můžete blíže popsat i pomocí značek surface=* a smoothness=*.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
tracktype grade1 cesta Pevný povrch. Cesta je vyasfaltována, nebo má jiný pevný povrch (panely, litý beton, velmi dobře zhutnělý štěrk apod.).
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 cesta Víceméně pevný povrch, obvykle ze štěrku smíšeného s různým množstvím písku, bahna a hlíny.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 cesta Rovnoměrný mix tvrdých a měkkých materiálů, téměř vždy nezhutněný povrch.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 cesta Spíše měkký povrch. Nezpevněná cesta převážně pokrytá hlínou/pískem/trávou, ale obsahující i nějaké pevné materiály (cihly, kameny, udusaná hlína, ...).
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 cesta Měkký povrch. Nezpevněná cesta, postrádá pevné příměsi, s povrchem z trávy/půdy/písku.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <žádná hodnota> cesta Není-li uvedena značka tracktype, pak je cesta vykreslena čerchovaně (viz napravo).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Bez ilustrace

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Překážky (Barrier)

Klíč barrier=* je obvykle používán pro uzly cest, ve kterých je nějakým způsobem omezen pohyb. Také umožňuje označovat celé cesty (ploty apod.), které jsou samy o sobě překážkou. Více viz Překážky.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Lineární překážky (zakreslované jako cesta)

barrier cable_barrier cesta Kabelové svodidlo. Překážka s ocelových lan namontovaných na slabých sloupcích. Viz Cable barrier na Wikipedii(en).
Wire rope barrier.png
barrier city_wall cesta plocha Hradba. Opevnění bránící město nebo osadu před útokem. Pravá strana cesty je dolní, levá horní; pokud jsou obě strany ve stejné výšce, přidejte two_sided=yes. Viz také historic=city_gate.
City-wall-render-eg1.png
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
barrier ditch cesta Příkop nebo zákop, které nejsou pro chodce snadno překonatelné. Často s tekoucí vodou po dně. Můžete spojit s waterway=stream, nebo waterway=drain.
Barrier fence mapnik.png
Base XXXIV communication trench.JPG
barrier fence cesta Plot. Více informací o typu plotu můžete přidat pomocí fence_type=*, jeho výšku pomocí height=*.
Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail cesta Svodidla kolem silnic. Pravá strana cesty je vnitřní, levá je vnější.
Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail cesta Zábradlí
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge cesta plocha Živý plot. Můžete uvést jeho výšku pomocí height=*.
Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall cesta Opěrná nebo zárubní zeď, která zajišťuje stabilitu terénního stupně (náspu, resp. zářezu). Pravá strana cesty je dolní, levá je horní.
Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall cesta plocha Zeď postavená z cihel, betonu nebo kamení. Téměř vždy postavená tak, aby byla neprůhledná.
Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Překážky na cestách (zakreslované převážně jako samostatné uzly)

barrier block uzel Velký masivní blok zamezující průjezdu vozidel, který je možné přemístit pouze těžkou technikou. Typicky betonový, ale může být použit i balvan.
Barrier.svg
Roadblock in Palestine.jpg
barrier bollard uzel cesta Kovový nebo betonový sloupek (nebo sloupky) uprostřed cesty navržený pro zamezení průjezdu některým dopravním prostředkům.
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier border_control uzel Celnice. Místo na mezinárodních hranicích, kde se provádí celní nebo pasová kontrola.
EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate uzel Brána otvíraná nárazem ( Bump gate(en)). Používá se ve venkovských oblastech k zamezení průchodu dobytka. Vozidlo ji otevře nárazem a po projetí se zase uzavře.
Bump gate from patent.gif
barrier bus_trap uzel Autobusová uzávěra ( Bus trap(en)). Konstrukce, která umožní projet pouze vozidlům s velkými koly, jako jsou autobusy, zatímco běžná osobní auta uváznou.
Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid uzel Mříže v zemi ( Cattle grid(en)) umožňující průjezd vozidlům, ale nepřekonatelné pro zvířata.
Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier coupure uzel (cesta) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
Coupure Worpdijk Deventer 01.JPG
barrier cycle_barrier uzel Překážka pro zamezení průjezdu cyklistů a motorek - typicky dvě rovnoběžná zábradlí kolmá na cestu s mezerou pro průchod chodců.
Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris uzel Suť nasypaná na cestu. Často použitá jako dočasná zábrana do vybudování jiné překážky.
Barrier debris.jpg
barrier entrance uzel Obecně mezera v lineární překážce umožnující vstup/vjezd. Předpokládá se access=yes. Omezení se předpokládají stejná jako jsou označena na cestě, která v tomto místě protíná překážku.
Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier full-height_turnstile uzel Vysoký turniket, který umožňuje v jednu chvíli projít jen jedné osobě. Je tak vysoký, že ho nelze přeskočit.
Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate uzel (cesta) Brána. Průchod/průjezd překážkou, který je možné otevřít a zavřít. Trvalý otvor v překážce je barrier=entrance. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier hampshire_gate uzel Část drátěného plotu, kterou lze dočasně odstranit. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Wire gate.jpg
barrier height_restrictor uzel Kontrola výšky vozidla. Přidejte i maxheight=*.
Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
barrier horse_stile uzel Překážka z klád průchozí pro pěší i jezdce na koni. Neprůjezdná pro motorová vozidla, zvláště účinná pro motorky. Neprůchozí i pro dobytek.
Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap uzel Bariéra ze sloupků používaná v UK na místních komunikacích pro zamezení průjezdu motorizovaných vozidel, ale umožňující projet s koňským povozem. [1]
barrier kissing_gate uzel Branka ( Kissing gate(en)), která umožňuje průchod pouze chodcům a brání průchodu dobytku. Realizovaná jako kyvná vrátka, která se pohybují pouze v rámci klece, do které musí chodec při průchodu vstoupit a vrátka překlopit na druhou stranu.
Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate uzel Závora, která se zvedá nahoru. Zamezuje průjezdu vozidel, nikoliv chodců. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Liftgate-7.svg
Sluitlus.jpg
barrier motorcycle_barrier uzel Zábrany po stranách cesty, které neumožňují průjezd motocyklu. Většinou dovolují projet na jízdním kole.
Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier planter uzel A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
Radijs in a planter, Hillegersberg, Rotterdam (2021) 01.jpg
barrier sally_port uzel  Sally port(en) je průchod/průjezd skrze opevnění, který je chráněn proti přímé střelbě dovnitř (např. vstupní brány do hradů a pevností). Může mít dvě sady nezávislých dveří.
Sallyport.jpg
barrier sliding_beam uzel Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
Sliding beam.jpg
barrier sliding_gate uzel Gates open sideways; usually automatic.

Combine with access=* where appropriate.

Wuppertal - Heckinghauser Straße 02 ies.jpg
barrier spikes uzel Ostnatý pás. Překážka na zemi, kterou nelze přejet bez poškození pneumatik. Buď se odstraňuje ručně hlídačem, nebo vzdáleně, třeba po zaplacení za parkování.
20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile uzel Místo umožnující překonat chodci plot nebo zeď. Na rozdíl od branky nemá žádné pohyblivé části a bariéru nijak neotvírá. Například v našich lesích jsou to schody přes ohrazené obory a lesní školky.
Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster uzel  Sump buster(en) je překážka na silnici, které zabraňuje průjezdu osobních vozidel s malou světlou výškou, ale dovoluje průjezd autobusům. Většinou je realizována betonovou vyvýšeninou, která nízkému vozidlu prorazí olejovou vanu. Viz také barrier=bus_trap
SumpBuster.jpg
barrier swing_gate uzel Závora, která se otáčí do strany. Zamezuje průjezdu vozidel, nikoliv chodců. Pokud je to vhodné, přidejte access=*.
Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth uzel plocha Místo, kde je vybíráno mýto za použití silnice. Můžete přidat i toll=* a výši mýta - charge=*.
Toll booth.svg
Dartford Crossing Toll.jpg
barrier turnstile uzel Turniket umožňující v jednu chvíli projít jen jedné osobě.
Barrier.svg
Stiegel Altebruecke-Marienheim03.jpg
barrier wedge uzel A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
City Hall risen underground barricade jeh.jpg
barrier wicket_gate uzel A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Blue Anchor level crossing - wicket gate.jpg
barrier yes uzel cesta plocha Obecná překážka, kterou nelze blíže popsat, např. proto, že se mapuje podle leteckých snímků.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road)

Klíč Hodnota Prvek Popis Photo for along Vykreslování Ilustrace
barrier bar uzel A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
Metal bar at Beggs-Snyder Park.jpg
barrier barrier_board uzel A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
Wuppertal, NBT, Treppe Montagstraße, oberer Abschnitt, Abgangssperre.jpg
barrier bollard uzel cesta Kovový nebo betonový sloupek (nebo sloupky) uprostřed cesty navržený pro zamezení průjezdu některým dopravním prostředkům.
Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier chain uzel cesta Řetěz natažený přes cestu, zabraňující průjezdu vozidel.
Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier uzel cesta  Jersey barrier(en) je modulární bariéra z těžkých prefabrikovaných betonových nebo plastových prvků používaná při dočasném přesměrování dopravy při stavbě silnice nebo v mezerách mezi středovými svodidly na dálnici. Použitý materiál popište pomocí material=plastic nebo material=concrete.
Jersey barriers.jpg
Road block.jpg
barrier kerb uzel cesta Obrubník. Bariéra pro vozidla a vozíčkáře. Pro určení obtížnosti jeho překonání je důležité uvést jeho výšku pomocí height=*. Pravá strana cesty je dolní, levá je horní.
Obrubnik.jpg
barrier log uzel cesta Kláda přes cestu. Cyklista musí kolo přenést.
Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope uzel cesta Provaz. Víceméně symbolická zábrana vstupu chodců.
Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap uzelcesta Statická protitanková překážka různých forem. Například  Rozsocháč (barrier=tank_trap+tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier tyres uzel cesta A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
Haren - Am Flugplatz - Emslandring 14 ies.jpg
barrier delineators cesta A barrier made of plastic/rubber posts, common on one-way two-lane roads where overtaking is prohibited, or on busy roads to prevent forbidden turns or parking along the curb.
Flexible delineator post.jpg
barrier user defined uzel cesta plocha All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

===Kolejové tratě (Railway)===Česká specifika naleznete na Editační standardy a konvence Česka. Další informace o mapování železnic pak na Railways.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Tratě

railway abandoned cesta Trasa snesené kolejové tratě. Koleje již jsou odstraněny, násep může být druhotně využit. Původní trasa je v terénu stále patrná podle náspů, zářezů, mostů, tunelů, atd. [Seznam zrušených tratí v ČR.]
Vysocany concrete rail ties former Northwestern railway.jpg
railway construction cesta Železnice ve výstavbě. Viz také construction=*, nebo variantu s construction=yes dle návrhu Proposed_features/Construction.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused cesta Nepoužívaná trať. Ovšem stále se zachovalými kolejemi a další infrastrukturou. Alternativně je možné značit disused:railway=*. [Seznam zrušených tratí v ČR.]
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular cesta  Pozemní lanová dráha (např. lanovka na Petřín).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail cesta  Rychlodráha, příměstská kolejová trať mimo síť klasické železnice (též "lehká železnice"). Charakteristickým znakem je použití speciálních vozidel někde mezi tramvají a vlakem či povrchových metrem. Typicky je využívána pro osobní dopravu. V ČR zatím neexistuje, existují úvahy o výstavbě (např. v okolí Lipna, regiotram Nisa v okolí Liberce).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature cesta Miniaturní železnice. Většinou slouží jako turistické atrakce v parcích a vozí cestující, kteří sedí na vozících. Mají menší rozchod než úzkokolejky (typicky 127-457 mm). Rozchod můžete specifikovat pomocí gauge=*.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail cesta  Monorail. Neboli jednokolejnicová dráha je dráha s jednou kolejnicí pro jeden směr. Vozidlo je na kolejnici zavěšeno, nebo se pohybuje na magnetickém polštáři. V ČR neexistuje.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge cesta  Úzkokolejka. Úzkorozchodná železniční trať s menším než normálním rozchodem (1 435 mm), většinou 600 mm - 1 067 mm. Rozchod můžete specifikovat pomocí gauge=*.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved cesta Zastaralá hodnota pro muzejní železnice. Provozovaná typicky jako turistická atrakce. Nově se značí jako railway:preserved=yes.
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail cesta Železniční trať s  normálně rozchodnými kolejemi (1 435 mm).
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway cesta  Metro. Trať je většinou vedená pod zemí (přidáváme tunnel=yes). Pokud je vedena nad zemí, pak je dobré přidat tunnel=no. Lze určit i barvu linky pomocí colour=*.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram cesta  Tramvajová trať. Používaná ve městech pro dopravu osob. Obvykle sdílí silnice s auty.
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Parametry tratí

bridge yes cesta Most. Trať je vedena po mostě, aby překonala terénní překážku, nebo jako mimoúrovňové křížení s jinou komunikací.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes cesta Zářez. Místo, kde jsou koleje vedeny výrazně pod úrovní okolního terénu.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
cesta Trať je  elektrifikována.

Zdroj elektrické energie:

 • contact_line: trolej. Kabel s elektřinou je umístěn nad kolejemi.
 • rail: kolejnice. Elektřinu dodává třetí nepojížděná kolejnice umístěná na železničním svršku (v ČR metro).
 • yes: elektrifikovaná trať. Bez znalosti upřesňujících detailů.
 • no: není. Trať není elektrifikována.

Více viz přehledný popis elektrické trakce.

Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes cesta  Násep. Místo, kde jsou koleje vedeny po umělé vyvýšenině výrazně převyšující okolní terén.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> cesta Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency číslo [Hz] cesta Frekvence  elektrické střídavé (AC) napájecí soustavy. Pro stejnosměrnou (DC) soustavu použijte 0. Přidejte také tag voltage=* popisující napětí soustavy.
Wave frequency.gif
railway:track_ref číslo cesta Číslo koleje
Gleis 101.jpg
service crossover cesta Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding cesta  Výhybna. Vedlejší kolej ve stanicích a nákladištích. Typicky vede souběžně s hlavní kolejí a je na ni oběma konci napojena a slouží ke křižování a předjíždění vlaků nebo k odstavení vozů.
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur cesta  Vlečka. Slouží k připojení podniku (např. továrny, lomu, skladu) na hlavní železniční síť. Často má jiného vlastníka příp. i provozovatele než trať, na kterou je připojena. Neslouží ale nikdy k dopravě osob.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard cesta Kolej v  seřaďovacím nádraží (tzv. ranžíru). Slouží zejména k manipulaci s vozy a jejich řazení do vlaků. Jedna z tratí vedoucí seřaďovacím nádraží má být značena jako hlavní a tedy nebýt značena touto značkou.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes cesta Tunel. Trať je vedena tunelem. Značka by měla být přítomna téměř vždy u metra.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks číslo cesta Počet paralelně vedených kolejí. Používá se v případě, že jednotlivé koleje na trati nejsou zakresleny každá zvlášť. Není-li uvedeno, je předpokládáno, že počet je neznámý s výchozí hodnotou 1.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
cesta Převažující využití tratě:
 • main: hlavní trať (silně vytížená, většinou o dvou kolejích, vysoká rychlost)
 • branch: regionální trať (méně vytížená, často jediná kolej, nižší rychlost)
 • industrial: průmysl (připojení např. dolů, velkých továren, ...)
 • military: armáda (zejména ve vojenských újezdech)
 • tourism: turistická atrakce (obzvláště historické železnice)
 • test: testovací (pro testování nových vozidel)
voltage číslo cesta Napětí  elektrické soustavy použité jako zdroj energie. Hodnotou je číslo ve voltech (V). Přidejte také tag frequency=* popisující frekvenci soustavy.
Symbole voltmetre.png

Zastávky a stanice

railway halt uzel  Železniční zastávka. Bývá na znamení, nemusí mít nástupiště, nemá výpravčího, nemá výhybky. Seznam železničních stanic v ČR. Můžete doplnit číslo zastávky podle SŽDC značkou ref=*.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position uzel Místo na koleji, kde vlak (jeho střed) zastavuje u nástupiště. Tato značka se hodí pro navigaci na dlouhých nástupištích, kde také zastavují krátké vlaky a na dlouhých nástupištích, kde stojí více vlaků jeden za druhým. Viz také public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform uzel cesta plocha  Nástupiště. Komunikace užívaná pro nástup/nakládku do vlaku ve stanici. Kreslí se jako cesta/plocha paralelní s tratí. Připojte k nástupišti také chodníky a pod/nadchody. Používejte pouze, když nástupiště slouží pro veřejnou dopravu.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform cesta plocha  Nástupiště. Komunikace užívaná pro nástup/nakládku do vlaku ve stanici. Kreslí se jako cesta/plocha paralelní s tratí. Připojte k nástupišti také chodníky a pod/nadchody. Používejte zároveň s public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station uzel plocha Železniční stanice pouze pro cestující.
Paddington Station.jpg
railway station uzel plocha  Železniční stanice (nádraží). Pro cestující a/nebo nákladní. Má výhybky. Seznam železničních stanic v ČR. Můžete doplnit číslo stanice podle SŽDC značkou ref=*. Používejte spolu s public_transport=station.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance uzel Vstup do metra. Obvykle vede z povrchu do podzemí.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop uzel Zastávka tramvaje.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Prvky související s železnicí

railway buffer_stop uzel  Zarážedlo. Umisťované na konci koleje. Zamezuje vyjetí vlaku z koleje a případně částečně absorbuje jeho pohybovou energii.
Stootblok (staal).jpg
railway derail uzel  Výkolejka. Zařízení, které vůz vykolejí, pokud na něj najede. Používá se k zastavení nežádoucího pohybu vozů, pokud selžou standardní prostředky.
US derail detail.JPG
railway crossing uzel Přechod přes trať pro chodce.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing uzel  Železniční přejezd. [Seznam železničních přejezdů v ČR]. Můžete doplnit číslo přejezdu podle SŽDC značkou ref=*.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing uzel A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal uzel Jakékoliv signalizační zařízení
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch uzel  Výhybka. Zařízení v místě, kde se sbíhají/rozbíhají koleje, které umožňuje jízdu do požadovaného směru.
Railway switch.JPG
railway railway_crossing uzel Křížící se koleje, které spolu nejsou propojeny.
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway plocha Pozemky, které patří nebo jsou provozovány železniční společností. Patří k nim jak vlakové koridory, tak i areály železniční infrastruktury (nádraží, depa, ...). Obvykle veřejnosti nepřístupné. Landuse-industrial.png
Illustration of Rail.jpg
railway turntable uzel plocha  Točna. Otočná deska, kam najede lokomotiva a ta je pak otočena do požadovaného směru. Používá se například v depu pro natočení lokomotivy na požadovanou kolej. uzel: —

plocha: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse plocha  Lokomotivní depo, zastarale  výtopna. Půlkruhová budova, kde je více stání pro opravy lokomotiv.
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser uzel plocha  Přesuvna. Používá se pro přesun vozů mezi kolejemi.
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash uzel plocha Myčka železničních vozů
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane uzel Vodní jeřáb pro doplňování vody do parních lokomotiv
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft uzel cesta A structure that allows ventilation in underground tunnels
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Vodní toky (Waterway)

Značky pro vodní toky - řeky, potoky, kanály, meliorace apod. Cesta se vždy kreslí ve směru vodního toku. Více informací najdete na stránce Vodní cesty.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Přírodní vodní toky

waterway river cesta Řeka. Bude vykreslena jen jako čára. Pro široké řeky, které mají šířku alespoň 12 metrů (např. Labe, Dunaj, Vltava, Svratka) přidejte i její břehy cestami označenými jako waterway=riverbank.
Rendering-river.png
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
waterway riverbank plocha Říční břeh. Používá se k přesnému zakreslení koryta širokých řek (např. Vltava, Labe).
Kreslí se jako plochy označené waterway=riverbank obklopující cestu značenou jako waterway=river, která je zakreslena nejhlubšími místy koryta.
Novější způsob kreslení je označit všechny vodní plochy tvořené řekou jako natural=water a water=river, její břehy cestami značenými natural=riverbank, které už nemusí tvořit plochy. Nejhlubšími místy koryta pak stále vést cestu značenou waterway=river.
Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway stream cesta Potok, říčka. Přírodní toky, které jsou menší než řeka. Zdatný člověk by měl být schopen tento typ toku přeskočit.
Rendering-stream.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway tidal_channel cesta A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Tidal creek - geograph.org.uk - 952646.jpg

Uměle vytvořené vodní toky

waterway canal cesta Umělý vodní kanál sloužící pro dopravu, zavlažování nebo přívod vody k elektrárně. Typ kanálu můžete uvést pomocí značky service=*.
Rendering-river.png
Grand Union Canal Walk by the canal - geograph.org.uk - 3135952.jpg
waterway pressurised cesta A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
Pipeline penstocks.jpg
waterway drain cesta Stoka pro odpadní vodu, nebo drenáž pro odvod dešťové vody. Případně umělé koryto potoka, do kterého byl převeden původní tok. Stěny koryta jsou většinou vyzděné nebo vybetonované.
Rendering-stream.png
Iron Cove Ck looking downstream from John St, Croydon.jpg
waterway ditch cesta Příkop, strouha. Umělý terénní zářez využívaný k odvodňování, meliorační kanál. Jeho stěny nejsou stavebně zpevněné.
Rendering-stream.png
Forest ditch.JPG
waterway fairway cesta Splavná trasa na jezeře či moři vyznačená bójemi. (Poznámka: je v konfliktu s seamark:type=fairway)
1109 Fairway Szczecin-Swinoujscie.jpg
waterway fish_pass cesta A  fish pass, also known as a fish ladder, a fishway or fish steps, is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to facilitate diadromous fishes natural migration.
Fischtreppe Isar bei Pullach.jpg
waterway canoe_pass cesta A canoe pass is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to enable whitewater praticants to go through those barriers

Zařízení na vodním toku

waterway dock uzel plocha Dok. Ohraničená oblast, ve které může být upravována výška hladiny, určená pro manipulaci s loděmi (stavba, opravy, nakládka, apod.). Typ doku můžete přidat značkou dock=*.
Base layer water.png
F-124 im Dock.jpg
waterway boatyard uzelplocha Loděnice. Místo, kde se na suchu staví, opravují a skladují lodě.
Boatyards, Rhyll.jpg

Překážky na vodním toku

waterway dam cesta plocha Přehradní hráz. Vodní dílo přehrazující vodní tok sloužící k zadržování vody. Přes její korunu za normálních okolností voda nepřetéká.
Dam node.svg
Amagase Dam.jpg
waterway weir uzel cesta Jez. Vodní dílo využívané pro vzedmutí vodní hladiny a často umožňující odvést část toku mimo hlavní řečiště. Voda obvykle přetéká přes jeho vrchol.
Weir node.svg
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall uzel Vodopád. Používejte v kombinaci s natural=cliff.
Waterfall-14.svg
Waterfall near Keldur.JPG
waterway rapids uzel cesta plocha relace A natural barrier, formed by a fast-flowing, often turbulent, section of the watercourse.
Karvionkoski rapids.jpg
waterway lock_gate uzel cesta Vrata plavební komory zdymadla. Obvykle se zdymadlo značí pomocí jednoho bodu lock=yes, ale v případě větších komor je vhodnější zakreslit plavební komoru jako cestu a pomocí této značky označit obě dvě vrata komory.
Lock gate node.svg
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
waterway sluice_gate uzel cesta plocha A sluice gate is a movable gate to control water flow.
Ss sluice2.jpg
waterway security_lock uzel cesta Flood barrier
Eidersperrwerk ty20060715r0012451.jpg
waterway check_dam uzel cesta Flood and debris barrier
Yatategi sabo dam.jpg

Jiné prvky vodního toku

waterway turning_point uzel Místo, kde je možné otočit lodě delší než je šířka řeky nebo kanálu. Pro označení maximální délky lodě použijte maxlength=*.
waterway water_point uzel Touto značkou se značí místa v přístavech, kde je možné získat velké množství pitné vody.
Water point - Fradley Junction.JPG
waterway fuel uzel plocha Místo, kde lze získat palivo pro lodě.
Boat fuel station.jpg

Vlastnosti vodního toku

intermittent yes cesta Označuje, že vodní tok během roku vysychá.
Rendering-waterway river intermittent.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season cesta Označuje, že vodní tok vysychá dle ročních období.
Four seasons.jpg
destination name cesta Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes cesta (uzel) Zdymadlo. Slouží plavidlům pro překonání výškového rozdílu hladin vodních cest. Je možné aplikovat na cestu mezi bránami komory zdymadla (které pak označte značkami waterway=lock_gate), nebo jen na jeden bod vodního toku.
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no cesta Kotviště. Vetšinou se značí na část vodní cesty (nikoliv jen bod), kde je možné zakotvit. Dobu, po kterou je možné zakotvit, označte pomocí maxstay=*.
Lamanage La Rochelle.jpg
usage See the key for details cesta Possible uses of the waterway. Use semicolons to separate.
tunnel culvert cesta (uzel) Propustek. Část cesty potoka procházející pod silnicí označte tunnel=culvert+layer=-1. Šířka propustku je do dvou metrů, je-li šířka vyšší, kreslete již jako most. Někdy je soustava propustků využita jako základ pro most, v tomto případě značte radši danou část na silnici jako most typu bridge=culvert.
Grate on the culvert - geograph.org.uk - 1634830.jpg
tunnel flooded cesta A long (> 100 m) tunnel where flowing water or other fluid prevent humans from safely walking inside despite its appropriate diameter or size. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value. waterway=*.
Waterway free flow tunnel.png
bridge aqueduct cesta A bridge which conveys an artificial waterway over a road, valley, or another waterway.
Pont du gard.jpg
waterway user defined uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Dopravní trasy (Route)

Popisuje různé dopravní trasy. Viz také stránku relace route.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
route bicycle relace Cyklotrasa. Vysvětlení způsobu jejich značení je v angličtině na stránce Cycle routes.
Ystadstartingpointcykelsparetostkusten06040011.png
route bus relace Autobusová linka hromadné dopravy. Viz stránku Autobusy.
EDS-FullLED-Mobitec.JPG
route canoe relace Trasa pro kanoistiku skrz divokou vodu.
Canoe route lkn.png
route detour relace Trvalé automobilové objízdné trasy.
Například Bedarfsumleitung(de) v Německu a uitwijkroute(nl) v Holandsku.
Zeichen 463 - Bedarfsumleitung (rechts), StVO 1970.svg
route ferry cesta relace Trasa trajektu.
Zakreslujte ji od terminálu k terminálu a přidávejte alespoň jeden uzel na dlaždici o zvětšení 12, nebo lépe každých pár kilometrů, aby ji editory zaznamenaly.
Route ferry.png
Ferry.Viking.line.mariella.800px.jpg
route foot relace Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions.
State Foot2.svg
route hiking relace Turistická trasa. Její zakreslování je popsáno na stránce OTM značkový klíč a také v angličtině na stránce Hiking.
Hærvejen vandretureskilt.jpg
route horse relace Trasa pro jezdce na koni.
Hawick Circular Riding Route - geograph.org.uk - 592357.jpg
route inline_skates relace Trasa pro kolečkové brusle. Více viz Inline.
Signalisation Skatingroute.svg
route light_rail relace Trasa rychlodráhy.
S-Bahn Berlin Baureihe 481.jpg
route mtb relace Trasa pro horská kola (MTB). Její zakreslování je popsáno na částečně přeložené stránce Horská kola a také na stránce OTM značkový klíč.
Mountain bikers this way^ - geograph.org.uk - 744534.jpg
route piste cesta relace Lyžařské sjezdové a běžecké trasy a jiné trasy zimních sportů.
Snowshoe trail.jpg
route railway relace Železniční trasa, (např. Channel Tunnel). Více o zakreslování je v angličtině na stránce Railways.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route road relace Silniční trasa. Používá se pro zakreslení významných národních a mezinárodních silnic, např. E14.
2014-05-16 15 58 16 Sign for Interstate 95 northbound on Interstate 95 in Ewing, New Jersey.JPG
route running relace Trasa pro běhání.
Laufarena.at2.jpg
route ski relace Lyžařské trasa. Viz také route=piste.
Langlauf Loipe.jpg
route subway relace Route of a metro service
Ubahnlogo.svg
route train relace Trasa vlakového spoje. Např. London-Paris Eurostar. Více o zakreslování je v angličtině na stránce Railways.
Transports Publics du Chablais - Zuglaufschild - 01.jpg
route tracks relace Railroad track as rail infrastructure.
08 tory railtrack ubt.jpeg
route tram relace Tramvajová linka. Více o zakreslování je v angličtině na stránce Trams.
Cobra3058.JPG
route trolleybus relace The route of a trolleybus service.
Trådbuss Landskrona.JPG
route další hodnoty relace Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Veřejná doprava (Public Transport)

Značky vztahující se k veřejné dopravě. Více informací o tom, jak mapovat nádraží, stanice, zastávky atd. najdete na stránce Veřejná doprava.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
public_transport stop_position uzel Místo, na kterém v zastávce či stanici zastavuje vlak, tramvaj, nebo autobus.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform uzel cesta plocha  Nástupiště, perón. Místo, kde cestující čekají na nástup do vozidla veřejné dopravy.
Bus platform.png
Bayview trstwy.jpg
public_transport station uzel plocha  Vlakové nádraží nebo železniční stanice,  Autobusové nádraží,  Zastávka vlaku, autobusu, tramvaje,  Stanice metra, apod.
Používá se v kombinaci s building=yes, nebo area=yes.
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
public_transport stop_area relace Relace, ve které jsou sdruženy všechny prvky související se zastávkou/stanicí veřejné dopravy.
Mf Relation.svg
public_transport další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Vytvořeno člověkem (Man Made)

Značky popisující objekty v krajině vytvořené člověkem. Více informací najdete na stránce Vytvořené člověkem.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
man_made adit uzel Štola. Portál štoly vstupující do podzemního dolu horizontálně, nebo téměř horizontálně. Vstup do vertikální šachty se značí man_made=mineshaft.
Adit.jpeg
man_made advertising uzel cesta A generic advertising device.
Picadilly Circus London by night 2006.jpg
man_made antenna uzel cesta plocha An antenna to transmit and/or receive wireless signals.
Radio towers on Sandia Peak - closeup.jpg
man_made avalanche_protection uzel cesta plocha A feature to protect from avalanches or to keep them from going off.
SilvrettaNova 11.jpg
man_made beacon uzel Signální světlo. Objekty sloužící k usnadnění navigace na zemi i na moři. Viz také man_made=lighthouse.
Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made beehive uzel Beehive
Dadan-Blatove kosnice.JPG
man_made borehole uzel plocha A bore used for a purpose not covered by man_made=petroleum_well or man_made=water_well.
Salton Buttes - Obsidian Butte - geothermal well.JPG
man_made breakwater cesta plocha Vlnolam. Chrání pobřeží nebo přístav před mořem a vlnobitím.
Rendering-man made breakwater.png
Dalga kıran.jpg
man_made bridge plocha Most. K zakreslení obrysu mostu a k seskupení všech prvků, které k němu patří. Používejte spolu s layer=*.
Prosím, přidejte také bridge=* a layer=* ke všem cestám jdoucím po mostě.
Rendering-man made bridge.png
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
man_made bunker_silo uzel plocha Silážní jáma. Otevřená stavba, ve které se něco skladuje, obvykle se nakládá a vykládá za pomoci vozidel.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made cairn uzel plocha A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.
P1060195.JPG
man_made carpet_hanger uzel A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters.
Trzepa.JPG
man_made cellar_entrance uzel Vstup do skalního sklepa.
Felsenkeller Eingang Ebnether Keller.jpg
man_made charge_point uzel A device for charging electric vehicles.
Cs us tesla supercharger.png
man_made chiller uzel plocha industrial cooling construction with large diameter fans
Air Cooled Liquid Chiller.jpg
man_made chimney uzel Komín. Vysoký průmyslový komín pro vypouštění nečistot. Jsou-li na něm i základnové stanice pro mobilní telefony, přidejte communication:mobile_phone=yes.
Chimney-14.svg
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made clarifier uzel plocha A clarifier of a wastewater treatment plant.
Radevormwald - Klärwerk 11 ies.jpg
man_made clearcut plocha Mýtina. Oblast v lese, kde byly (téměř) všechny stromy najednou vykáceny. Používá se v kombinaci s natural=scrub.
Old Clear Cut - panoramio.jpg
man_made column uzel plocha A column used to support a structure or for decoration.
Pioneer Courthouse Square May 2008.jpg
man_made communications_tower uzel plocha Telekomunikační věž. Obrovská věž pro šíření rádiového signálu.
Communication tower-14.svg
Sender Blauen-2.jpg
man_made compass_rose uzel plocha A compass rose or wind rose.
RosaDeLosVientosTorreDeHercules.jpg
man_made compressor uzel Industrial equipment used to compress a gas by reducing its volume.
man_made cooling cesta Industrial cooling facility.
Киев, градирня завода «Арсенал».jpg
man_made cooling_tower uzel plocha A cooling tower
Power station Westfalen. Cooling towers.jpg
man_made courtyard uzel plocha relace An area that is usually enclosed by walls or buildings.
Plazuela de la Cárcel, Sigüenza, España, 2015-12-28, DD 142.JPG
man_made crane uzel plocha Stacionární jeřáb, jako jsou například v docích.
Crane-14.svg
Ladebruecke IMGP2656 wp.jpg
man_made cross uzel Kříž, bez historického nebo náboženského významu, např. kříž na vrcholu hory.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline cesta Průsek v lese.
Rendering-man made cutline.png
Firebreak.JPG
man_made dolphin uzel plocha A marine structure for berthing and mooring of vessels.
Dalben aus Holz Suederelbe.jpg
man_made dovecote uzel plocha Holubník
Doocotstables.JPG
man_made dyke cesta plocha Hráz. Násep zabraňující proudění vody nebo jiné tekutiny.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made embankment cesta Násep. Umělá vyvýšenina v terénu, na které je silnice nebo železnice, nebo vodní kanál. Častěji se používá embankment=yes.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made flagpole uzel Vlajkový stožár.
Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made flare uzel A tower constructed to burn off excess gas.
Kimanis Sabah SOGT-Kimanis-02.jpg
man_made footwear_decontamination uzel plocha A facility to decontaminate footwear for hikers.
Waipoua Forest, North Island, New Zealand -kauri dieback disease prevention-21March2011.jpg
man_made frost_fan uzel A device to stop frosts from damaging crops.
Frost prevention fan for Ōmi tea.jpg
man_made fuel_pump uzel A fuel pump (petrol pump, gas pump)
Gasolinera Statoil, Gniezno, Polonia, 2012-04-06, DD 01.JPG
man_made gantry uzel cesta An overhead structure across a major road usually for holding signs, often variable-message signs.
A 8 Dreieck Inntal (2009).jpg
man_made gas_well uzel plocha A natural gas well
NaturalGasWell.jpg
man_made gasometer uzel plocha Plynojem. Stavba pro skladování plynů. Obvykle kulového nebo válcového tvaru.
Gasometer in East London.jpg
man_made geoglyph uzel cesta plocha A large design or motif (generally longer than 4 metres) produced on the ground
Osmington White Horse 2013-09-05.jpg
man_made goods_conveyor cesta A conveyor system for transporting materials
Rendering-man made goods conveyor.png
Mannersdorf conveyor4.jpg
man_made groyne cesta plocha Krátká pobřežní hráz, která zabíhá do moře či řeky kolmo k pobřeží a slouží ke snížení transportu usazenin podél pobřeží. Neplést si s vlnolamem man_made=breakwater.
Rendering-man made breakwater.png
Schobuellbuhne042006.jpg
man_made guard_stone uzel A guard stone: a stone built onto or into the corner of a building or wall to prevent carriages from damaging the structure, often found on either side of an entrance to a laneway, or alongside a wall to protect it.
Jostle-stone-becnhmark-kk.jpg
man_made guy_wire cesta Guy wire designed to add stability to a freestanding structure.
Rendering-man made pier.png
Sender-Kastel-Pardunen.jpg
man_made heap uzel plocha A large pile of material
San diego bay salt pile.jpg
man_made hongsalmun uzel A gate for entering a sacred place in Korea. The gate indicates entry to a sacred realm.
Hongsalmun(홍살문) of Illeung Royal Tomb (인능).jpg
man_made [[ Too many Data Items entities accessed. | iljumun ]] uzel plocha The first gate at the entrance to many Korean Buddhist temples
Korea-Gurye-Hwaeomsa 4934-06.JPG
man_made insect_hotel uzel A structure intended to provide shelter for insects.
Insect hotel - Parc de la Tête d'Or - DSC05221.jpg
man_made kiln uzel plocha Sušící, tavící pec, milíř. Teplotně izolovaná komora, ve které je kontrolována teplota, tak aby se změnil stav věcí umístěných uvnitř. Slouží k pálení, sušení, pečení, nebo tavení.
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse uzel Maják. Stavba, která vysílá světelný signál pro usnadnění navigace na vodních cestách.
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made manhole uzel Hole with a cover that allows access to an underground service location, just large enough for a human to climb through.
Coverhkv.jpg
man_made mast uzel Stožár. Jednoduchý vertikální stožár, často určený k montáži antén. Sloup pro elektrické vedení se značí power=pole.
Mast general.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made maypole uzel plocha A tall wooden pole erected as a part of various European folk traditions to celebrate the beginning of summer.
2351 - München - Maibaum.JPG
man_made milk_churn_stand uzel plocha A current or former collection point for milk churns.
Milk Churn Stand, Wadenhoe - geograph.org.uk - 714481.jpg
man_made mineshaft uzel plocha Šachta. Vstup do vertikálního tunelu podzemního dolu. Vstup do horizontálního tunelu (štoly) se značí man_made=adit.
Hückelhoven Zeche Sophia-Jacoba Förderturm Schacht-3 0334.jpg
man_made monitoring_station uzel plocha Monitorovací stanice pro sledování něčeho (počasí, hluku, kvality ovzduší, ...).
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made nesting_site uzel plocha A man made nesting aid that is mounted on a support device.
Cigonyes Alfaro.jpg
man_made obelisk uzel plocha  Obelisk
Obelisk-14.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory uzel plocha  Observatoř
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform uzel plocha Námořní plošina (vrtná, pozorovací, výrobní, ...)
Oil platform.jpeg
man_made oil_gas_separator uzel Industrial equipment used to separate liquid and gaseous components (oil and gas) produced from a petroleum well.
Moonie Horizontal Oil and Gas Separator.JPG
man_made oxidation_ditch uzel plocha An oxidation ditch of a wastewater treatment plant.
Beckton STP, Activated Sludge Tank - geograph.org.uk - 1481906.jpg
man_made paifang uzel cesta plocha A traditional style of Chinese architectural arch or gateway structure.
黃氏02.jpg
man_made petroleum_well uzel Ropný vrt.
Wellhead-dual completion.jpg
man_made pier cesta plocha Molo. Můstek z břehu nad vodní hladinu.
Rendering-man made pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline cesta Průmyslové potrubí užívané pro transport tekutin např. plynu, ropy, odpadní vody, atd.
Pipeline.jpg
man_made planter uzel plocha A structure for planting flowers or other ornamental plants.
Planter at Station Road, Ince.JPG
man_made pump uzel A device in charge of moving or raising the level of liquids.
Materieel op motorschip Margriet 02.jpg
man_made pumping_rig uzel cesta A pumping rig for producing oil. Use of this tag is discouraged. See man_made=petroleum_well instead.
Pumpjack 0154.jpg
man_made pumping_station uzel plocha Čerpací stanice (vody, odpadu, ...).
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made quay cesta plocha A man-made structure alongside navigable water used for loading and unloading vessels.
Porthmadog harbour 1.jpg
man_made reservoir_covered uzel plocha Krytá vodní nádrž, podzemní vodojem.
Diedrichshagen alter-Hochbehälter April-2009 SL272183.JPG
man_made satellite_dish uzel plocha A dish-shaped parabolic antenna designed to receive or transmit radio waves to or from a satellite
BoiseSatelliteDish.jpg
man_made silo uzel plocha Silo. Zásobník pro skladování sypkých materiálů jako je zrní, cement, uhlí, štěrk, atd.
Storage tank-14.svg
Alcan silos and River Blyth - geograph.org.uk - 37856.jpg
man_made snow_fence cesta Sněhové zábrany (pevné). Jsou to pevné konstrukce podobné plotu postavené napříč prudkými svahy, aby snížili riziko a velikost lavin. Obvykle jsou z oceli, betonu nebo dřeva.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made spoil_heap plocha Spoil heap, piles of waste rock removed during mining.
Coal waste pile west of Trevorton, Pennsylvania far shot 2.JPG
man_made spring_box uzel plocha A structure designed for protecting and catching groundwater from a natural spring.
Wotansborn-Quellfassung-JOF.JPG
man_made storage_tank uzel plocha Zásobník. Slouží pro skladování tekutin nebo sypkých materiálů. Znáte-li typ skladovaného materiálu, použijte radši přesnější značku jako je man_made=silo, man_made=gasometer, man_made=water_tower.
Storage tank-14.svg
Gasometer in East London.jpg
man_made street_cabinet uzel plocha Pouliční skříň, ve které jsou uloženy nějaké technické prvky.
Street cabinet friendship.jpg
man_made stupa uzel plocha A Buddhist dome-shaped structure with a spire on top
Vishwa Shanti Stupa in Maharashtra.jpg
man_made surveillance uzel plocha Slouží k označení budov nebo míst sledovaných kamerovým systémem.
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point uzel Triangulační, nebo výškové geodetické body a ostatní pevná zařízení užívaná geodety (např. GPS stanice systému CZEPOS).
Dscf1805-800.jpg
man_made tailings_pond plocha Tailings pond: A body of liquid or slurry used to store byproducts of mining operations
Bützflethermoor Rotschlammdeponie Luftaufnahmen 2012-05-by-RaBoe-478-1.jpg
man_made telescope uzel plocha  Teleskop.
Telescope dish-14.svg
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made torii uzel plocha The gate structure found at the entrance of Shinto shrines and (rarely) Japanese Buddhist temples.
Pentagonal kasagi.jpg
man_made tower uzel plocha Věž, rozhledna. Podívejte se i dále na historic=*. Pokud možno uveďte i tower:type=*:
 • communication - telekomunikační věž, vysílač
 • observation - rozhledna
 • bell_tower - zvonice, kostelní věž
 • defensive - bašta, nebo jiná věž, která je součástí opevnění
 • stupa - věž ve svatyni (stúpa)
 • cooling - chladící věž
 • lightning - osvětlovací věž, například na stadionu
Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made threshing_floor uzel plocha An open air paved area created to thresh the grain harvest and then winnow it.
Eira junto a um Moinho de Vento, Santa Rosa, Calheta, ilha de São Jorge, Açores.JPG
man_made utility_pole uzel A single pole supporting elevation of any of various and unspecified public utilities, such as power transmission, lighting or telephony.
Wooden telecom suspension pole.jpeg
man_made ventilation_shaft uzel A vertical space in mines, tunnels, or buildings allowing stale air to leave the space underneath and/or fresh air to enter it.
Vent shaft.jpg
man_made video_wall uzel cesta A digital screen, typically constructed out of smaller LED panels.
Led wall on poles.jpg
man_made wastewater_plant uzel plocha Čistička odpadních vod.
Landuse-industrial.png
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made water_tap uzel plocha Kohoutek s vodou.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_tower uzel plocha Vodojem. Místo kde se akumuluje pitná voda. Obvykle na kopci nad městem.
Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117.jpg
man_made water_well uzel plocha Studna. Slouží jako zdroj podzemní vody. Můžete přidat i informaci, zda má studna pumpu, značkou pump=powered/manual/no.
Gdów Water Well.jpg
man_made water_works uzel plocha Vodárna. Místo, kde se čerpá a zpracovává pitná voda a předává se do vodovodního potrubí.
Landuse-industrial.png
Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made watermill uzel plocha Vodní mlýn. Většinou historická památka.
Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made wildlife_crossing cesta plocha Přechod pro divoká zvířata.
Cerviduct.jpg
man_made windmill uzel plocha Větrný mlýn. Většinou historická památka. Moderní větrné turbíny značte power=generator spolu s generator:source=wind.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made windpump uzel plocha A device that pumps natural gas or water using the wind, typically mass produced.
Windpump.jpg
man_made works uzel plocha Výrobní průmyslové objekty.
Dscf0579-800.jpg
man_made yes uzel cesta plocha Obecná značka pro člověkem vytvořené (umělé) stavby.
man_made další hodnoty uzel cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Budovy (Buildings)

Klíč building se používá k označení ploch jako budov. Používá se k označení jak samostatně stojících, tak propojených budov.
Více informací o tom, jak se budovy označují a vykreslují, najdete na stránce Budovy. Další značky používané pro jiné objekty vytvořené člověkem najdete na stránce man_made=*.

Klíč Hodnota Popis Ilustrace

Obytné stavby

building apartments Bytový dům. Dům, obvykle vícepodlažní, rozdělený na jednotlivé byty. V přízemí mohou být obchody a služby. Celkový počet nadzemních podlaží můžete označit značkou building:levels=*. Viz také building=condominium.
Apartments6levels.png
building barracks Buildings built to house military personnel or laborers.
Barracks-sweden.jpg
building bungalow  Bungalov. Jednopatrový samostatný malý dům, chata.
Bungalow2.jpg
building cabin Bouda, chatka. Malý, obvykle dřevěný domek postavený obvykle v přírodě. Viz také building=hut.
Koch Cabin.JPG
building detached  Rodinný dům stojící samostatně. Budova postavená pro jednu rodinu, která sdílí zařízení jako např. kuchyň. Nesdílí žádnou zeď s jiným rodinným domem.
Residential House USA.JPG
building dormitory  Kolej,  internát. Sdílené bydlení pro studenty středních či vysokých škol.
Belgrade Dormitory.jpg
building farm  Statek, budova farmy. Budova na statku/farmě sloužící k bydlení.
Studna před č.1.,Holašovice.JPG
building ger A permanent or seasonal round yurt or ger.
Gurvger.jpg
building hotel  Hotel. Dům s oddělenými pokoji určený pro ubytování na krátkou dobu. Obvykle se na budovu, rekreační pozemky a hotelové garáže přidává značka tourism=hotel.
Hcom 1097758 7 b.jpg
building house  Rodinný dům. Budova postavená pro jednu rodinu, která sdílí jeho zařízení: kuchyň, koupelnu. Může být částí dvojdomku, nebo řadových domů. V tom případě by měl sdílet uzly se svými sousedy.
Emptyhouse.jpg
building houseboat  Hausbót. Loď, která kotví na jednom místě a slouží jako obydlí.
Houseboat- Dal Lake, srinagar Kashmir.JPG
building residential Obytný dům. Obecná značka pro budovu, která slouží hlavně pro bydlení. Pokud máte více informací, pak zvažte přesnější označení: třeba building=apartments, building=terrace, building=house, nebo building=detached.
Buchengasse 19.JPG
building semidetached_house A residential house that shares a common wall with another on one side. Typically called a "duplex" in American English.
Semi-detached houses in West Street - geograph.org.uk - 788755.jpg
building static_caravan  Mobilní dům ( karavan). Obytný přívěs, který je nastálo zaparkován a používán k bydlení. Pravděpodobně tak lze označit i  maringotku.
67elcona.JPG
building stilt_house A building raised on piles over the surface of the soil or a body of water
Inle-Yawnghwe.jpg
building terrace  Řadový dům. Uzavřená cesta, která popisuje půdorys celé řady domů postavených ve stejnou dobu dle stejného návrhu. Pokud můžete, mapujte raši jednotlivé domy samostatně značkou building=house.
Terraced housing.png
building tree_house An accommodation, often designed as a small hut, sometimes also as a room or small apartment. Built on tree posts or on a natural tree. A tree house has no contact with the ground. Access via ladders, stairs or bridgeways.
Proper tree house.jpg
building trullo A stone hut with a conical roof.
Alberobello BW 2016-10-16 13-43-03.jpg

Obchod a průmysl

building commercial Komerční nemovitost. Budova, která slouží ke blíže nespecifikovaným komerčním účelům. Pokud jsou v ní kanceláře, pak jejich typ můžete určit přidáním značky office=*. Pokud jsou to převážně obchody, pak radši použijte značku building=retail. Zvažte i označení plochy značkou landuse=commercial.
Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel.jpg
building industrial Průmyslová budova. Stavba, ve které se odehrávají nějaké průmyslové činnosti. Pokud jsou to převážně sklady, pak radši použijte značku building=warehouse. Znáte-li je, můžete je popsat pomocí navrhované značky industrial=*. Zvažte i označení plochy značkou landuse=industrial.
Eley Industrial Estate1.JPG
building kiosk  Kiosek. Malá budova pro prodej.
Kiosk germany.jpg
building office Použijte radši building=commercial spolu se značkou office=* pro popis typu kanceláří. Zvažte označení plochy jako landuse=commercial. Pokud se budova sestává hlavně z obchodů použijte building=retail.
TLV Train Tower 1.jpg
building retail Obchod, obchodní dům. Budova, která slouží hlavně pro prodej zboží koncovým zákazníkům. Znáte-li druhy zboží, které je prodáváno, můžete je popsat značkami shop=*. Zvažte i označení okolní plochy značkou landuse=retail.
Macys dep store.JPG
building supermarket A building constructed to house a self-service large-area store.
Comet - geograph.org.uk - 304074.jpg
building warehouse  Sklad. Budova pro skladování nebo distribuci zboží.
Copenhagen warehouse.jpg

Religious

building religious Unspecific building related to religion. Prefer more specific values if possible.
Religious syms.svg
building cathedral  Katedrála nebo dóm. Kostel, který byl vystaven jako katedrála. Je-li používán věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Saint Vitus Cathedral in Prague, Czech Republic.jpg
building chapel  Kaple. Je-li používána věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Andachtskapelle des Moorbad Gmös.jpg
building church  Kostel. Je-li používán věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Churchstcl.jpg
building kingdom_hall A building that was built as a  Kingdom Hall. Often used in conjunction with amenity=place_of_worship, religion=christian, denomination=jehovahs_witness and landuse=religious for the grounds where it is in current use.
Kingdom Hall of Joehovah's Witnesses, 11 Monmouth Road, London.jpg
building monastery A building constructed as [W] monastery. Often, monasteries consist of several distinct buildings with specific functions. For active monasteries (communities), use amenity=monastery, for the grounds of a former monastery, have a look at historic=monastery
Klasztor2.jpg
building mosque  Mešita. Je-li používána věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Khadija-Moschee (Berlin).jpg
building presbytery A building where priests live and work.
St. Joseph's Church, Cardiff - Presbytery.jpg
building shrine  Svatyně (třeba kaplička). Je-li používána věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Heiligenhäuschen.JPG
building synagogue  Synagoga. Je-li používána věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Synagogue Florence Italy.JPG
building temple  Chrám. Je-li používán věřícími, pak se používá spolu se značkami amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.
Hephaistos.temple.AC.02.jpg

Občanská vybavenost

building bakehouse Budova, která byla postavena jako pekárna (např. pro pečení chleba). Často se používá ve spojení s jiným uzlem značeným amenity=baking_oven a oven=wood_fired.
Backhaus-amstetten-dorf.jpg
building bridge Stavba používaná jako most. Může to také být věž u padacího mostu. Viz značky bridge=yes na highway=*. Tuto značku nepoužívejte pro zakreslování samotné stavby mostu, pro tento účel slouží man_made=bridge.
Münster, LVM -- 2017 -- 6368.jpg
building civic Stavba libovolné občanské vybavenosti. Může v ní být knihovna, plovárna, radnice, obecní úřad, záchody, kulturní centrum a podobně. Doplňte, prosím, i patřičné značky z kategorií amenity=* či leisure=*. Existuje i podobná značka building=public.
Scarborough Civic Centre.jpg
building college A college building. Use amenity=college on the whole college area to represent the college as an institution.
(1)Hornsby TAFE.jpg
building fire_station A building constructed as fire station, i.e. to house fire fighting equipment and officers, regardless of current use. Add amenity=fire_station on the grounds for an active fire station.
Blacktown Fire Station - Flickr - Highway Patrol Images.jpg
building government For government buildings in general, including municipal, provincial and divisional secretaries, government agencies and departments, town halls, (regional) parliaments and court houses.
Ministerio de Defensa Argentina Edificio Libertador.jpg
building gatehouse An entry control point building, spanning over a highway that enters a city or compound.
Gatehouse-abdij van park-inside.jpg
building hospital Budova  nemocnice. Na celý areál nemocnice použijte i značku amenity=hospital.
Hospital.png
building kindergarten For any generic kindergarten buildings. Buildings for specific uses (sports halls etc.) should be tagged for their purpose. If there is currently a kindergarten in the building, use amenity=kindergarten on the perimeter of the kindergarten grounds.
Unterhaus keilhau.jpg
building museum A building which was designed as a museum.
GD-EG-Caire-Musée007.JPG
building public Budova pro veřejnost. Může v ní být soud, radnice, policejní služebna a podobně. Doplňte, prosím, i patřičné značky z kategorií amenity=* či leisure=*. Existuje i podobná značka building=civic.
Dominion Public Building.JPG
building school Budova  školy. Na budovu, případně celý areál školy přidejte i značku amenity=school. Pro vysoké školy a univerzity je zvláštní značka building=university.
Convent School's Pippal.JPG
building toilets A toilet block.
Shui Tau Tsuen Public Toilet (YL-175) 2014.JPG
building train_station Budova  vlakového nádraží nebo železniční stanice. Tato budova může být opatřena i značkou railway=station. Jak správně značit nádraží se dočtete v článku Railway stations.
Dobrepolje train station.jpg
building transportation Budova související s veřejnou dopravou. Pravděpodobně budete chtít přidat i nějakou značku z kategorie veřejné dopravy, jako například public_transport=station. Pro vlaková nádraží a stanice je zvláštní značka building=train_station.
Kusatsu-Onsen Bus Station.jpg
building university Budova  univerzity či  vysoké školy. Celý areál označte i značkou amenity=university. Existuje i obecnější značka pro školní budovy building=school.
University College Oxford.jpg

Agricultural/plant production

building barn  Stodola. Zemědělská stavba používaná pro skladování nebo jako krytý prostor pro práci.
EJFrykBarn.jpg
building conservatory Budova nebo místnost se skleněnou nebo nepromokavou střechou a zdmi sloužící jako  skleník nebo  zimní zahrada.
Phipps Conservatory winter 2015 welcome center.jpg
building cowshed  Kravín. Budova pro ustájení krav.
Cowhouse Hrazany2.jpg
building farm_auxiliary Budova na statku či farmě, která neslouží jako obydlí. Máme i jiné konkrétnější značky pro stodolu building=barn, stáj building=stable, vepřín building=sty, kravín building=cowshed.
Horseshoe Barn.jpg
building greenhouse  Skleník. Stavba pro pěstování rostlin. Celou oblast, která je zastavěna skleníky, můžete označit i landuse=greenhouse_horticulture.
Greenhouse 1.JPG
building slurry_tank A circular building built to hold a liquid mix of primarily animal excreta (also known as slurry).
Gylletank30m.jpg
building stable  Konírna, stáj, maštal. Budova pro ustájení koní.
Horse stable - Middletown.jpg
building sty  Vepřín, prasečí chlév. Budova pro chování prasat.
Schweinehütten.jpg
building livestock A building for housing/rising other livestock (apart from cows, horses or pigs covered above), or when the livestock changes.

Sports

building grandstand The main stand, usually roofed, commanding the best view for spectators at racecourses or sports grounds.
Grandstand, Cluden Racecourse, 2000.jpg
building pavilion A sports pavilion usually with changing rooms, storage areas and possibly an space for functions & events. Avoid using this term for other structures called pavilions by architects (see [W] Pavilion).
LeytonCricketGround.JPG
building riding_hall A building that was built as a riding hall.
Ehem. Landgestüt Landshut Reithalle.JPG
building sports_hall A building that was built as a sports hall.
Kruunupyy sports hall 2017.jpg
building sports_centre A building that was built as a sports centre.
Goodwin Sports Centre.jpg
building stadium Budova  stadionu.
Nepstadion1.jpg

Storage

building allotment_house A small outbuilding for short visits in a allotment garden.
Schrebergarten.jpg
building boathouse A boathouse is a building used for the storage of boats.
Boathouse at Camp Wild Air, Upper St Regis Lake, NY.jpg
building hangar  Hangár. Budova pro odstavení letadel. Je-li to vhodné, přidejte i značku aeroway=hangar.
IMPA hangar.jpg
building hut Bouda, chýše. Malý nahrubo postavený přístřešek. Viz také building=cabin.
Kennedy's hut edit.jpg
building shed  Kůlna. Jednoduchá drobná stavba, postavená většinou na zahradě, sloužící většinou k uskladnění nářadí nebo jako místo pro práci.
Schuppen 7235.jpg

Cars

building carport  Přístřešek pro auto(en) - zastřešená stavba, která částečně chrání vozidla před povětrnostními vlivy. Na rozdíl od většiny budov nemá čtyři zdi, obvykle jen jednu nebo dvě.
Carport-gewölbt.jpg
building garage  Garáž. Menší stavba pro zaparkování jednoho či více aut patřící jednomu vlastníkovi. Viz také building=garages.
Two-Car Garage.jpg
building garages  Garáže. Blok, ve kterém je více garáží, pro auta různých vlastníků. Viz také building=garage.
Landbouwstraat garages.jpg
building parking Budova postavená pro parkování aut.
Gießen-Uniklinik-Parkhaus.jpg

Power/technical buildings

building digester  Bioreaktor je zařízení pro produkci bioplynu z biomasy.
2012-05-13 Nordsee-Luftbilder DSCF8567.jpg
building service Servisní budova. Obvykle malá neobydlená budova, ve které jsou nějaká zařízení (pumpy nebo transformátory).
Service building.png
building tech_cab Small prefabricated cabin structures for the air-conditioned accommodation of different technology.
Telenor DSLAM and BTS oslo IMG 9499.JPG
building transformer_tower Budova  trafostanice. Vysoká stavba, ve které je transformátor pro rozvod elektrické energie z přenosové soustavy VVN do místního rozvodu. Pokud se budova stále používá pro rozvod energie, doplňte značkami power=substation+substation=minor_distribution.
OesterSkovVejHad.jpg
building water_tower A water tower.
Bad Schwartau - Wasserturm.JPG
building storage_tank Storage tanks are containers that hold liquids
Pabst Brewing Complex storage tank.jpg
building silo A silo is a building for storing bulk materials
Kieswerk II.JPG

Jiné stavby

building beach_hut A small, usually wooden, and often brightly coloured cabin or shelter above the high tide mark on popular bathing beaches.
Cabines de bain Berck.jpg
building bunker Bunkr. Opevněná vojenská budova. Viz také military=bunker.
Slavonický les, bunkr 01.jpg
building castle A building constructed as a castle. Can be further specified with historic=castle + castle_type=*.
Będzin. Zamek3.JPG
building construction Ve výstavbě. Používá se na domy, které se právě staví. Do další značky construction=* napište hodnotu, kterou bude obsahovat klíč building=*, až se dům dostaví.
Riga, stavba.jpg
building container For a container used as a permanent building. Do not map containers placed temporarily, for example used in shipping or construction.
Sparkasse Jena SB-Container.jpg
building guardhouse A small building constructed to house guard(s).
Guard booth outside the South African High Commission in Canberra December 2013.jpg
building military A military building. Also use military=*.
building outbuilding A less important building near to and on the same piece of land as a larger building.
Farm buildings small and large at East Mascalls - geograph.org.uk - 2420722.jpg
building pagoda A building constructed as a pagoda.
Horyu-ji09s3200.jpg
building quonset_hut A lightweight prefabricated structure in the shape of a semicircle.
Quonset.jpg
building roof Střecha. Používá se pro značení budov, které jsou minimálně ze dvou stran otevřené. Například střecha nad čerpací stanicí. Zvažte přidání značky layer=1, pokud jsou pod střechou další objekty, které je možno přidat do mapy.
Preem Karlskrona.jpg
building ruins Ruiny domu, vesnice nebo jiné opuštěné budovy.
ARZAKAN Ghuki Monastery Եկեղեցական համալիր «Գհուկի վանք» (Բոլորահար) 12.JPG
building tent For a permanently placed tent. Do not map tents placed temporarily.
Krytá jízdárna Hipoterapie - Pirueta 09.jpg
building tower A tower-building.
Bell tower. View from north.jpg
building windmill A building constructed as a traditional windmill, historically used to mill grain with wind power.
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
building yes Libovolná budova. Tuto hodnotu použijte, pokud nejste schopni vybrat nějakou přesnější hodnotu z tohoto seznamu.
building další hodnoty Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Doplňující vlastnosti

Klíč Hodnota Prvek Popis Ilustrace
building:architecture <architectural style> uzel plocha Architectural style of a building
Byzantine and Romanesque architecture (1913) (14595684550).jpg
building:colour <RGB hex triplet> | <W3C colour name> plocha Indicates colour of the building
Jar burano 4 houses.jpg
building:fireproof yes | no uzel plocha Ohnivzdornost. Popisuje, zda je budova odolná proti požáru (tedy postavená hlavně z nehořlavých materiálů).
building:flats <number> uzel plocha The number of residential units (flats, apartments) in an apartment building (building=apartments), residential building (building=residential), house (building=house), detached house (building=detached) or similar building.
building:levels číslo uzel plocha Počet nadzemních podlaží budovy. Nezapočítávají se podlaží pod úrovní terénu (to je building:levels:underground=*), ani půdní vestavby (pro ty máme roof:levels=*).
Building-levels.png
building:material <material type> plocha Outer material for the building façade
Münster, LVM -- 2017 -- 6351-7.jpg
building:min_level <number> plocha For describing number of values, "filling" space between ground level and bottom level of building or part of building
Min level 2.svg
building:part As building plocha To mark a part of a building, which has attributes, different from such ones at other parts
Marek S3DB sumOfMoreElements.jpg
building:soft_storey yes | no | reinforced uzel plocha A building where any one level is significantly more flexible (less stiff) than those above and below it
construction_date <date> uzel plocha The (approximated) date when the building was finished.
Connel bridge plate.jpg
entrance yes | main | exit | service | emergency uzel Vchod do budovy. Označuje místo, kde je vchod do budovy. Nahrazuje zastaralou značku building=entrance. Má-li vchod do budovy svou adresu, pak je vhodné ji doplnit na tuto značku. Používané hodnoty:
 • yes: vchod
 • main: hlavní vchod
 • service: vchod pro zaměstnance nebo dodavatele
 • exit: pouze východ
 • emergency: pouze nouzový východ
 • staircase: vchod vedoucí na schodiště
 • home: vchod do soukromého příbytku
SF City Hall door.JPG
height číslo uzel plocha Výška budovy v metrech (používá se desetinná tečka). Udává se maximálně dosažená výška budovy, nikoliv průměrná. Nezahrnuje antény ani věžičky přimontované na střeše.
Height demonstration diagram.png
max_level číslo plocha Maximální vnitřní patro v budově, jak se používá ve schématu Simple Indoor Tagging(en).
min_level číslo plocha Minimální vnitřní patro v budově, jak se používá ve schématu Simple Indoor Tagging(en).
non_existent_levels číslo plocha volitelný seznam pater, které neexistují v budově, jak je používáno ve schématu Simple Indoor Tagging(en).
start_date <date> uzel plocha The (approximated) date when the building was finished.
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.


Občanská vybavenost (Amenity)

Značky sloužící k mapování prvků občanské vybavenosti, sloužící obyvatelům a návštěvníkům oblasti, jako jsou záchody, telefony, banky, lékárny, školy. Více informací najdete na stránce Občanská vybavenost.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Stravování

amenity bar uzel plocha  Bar. Místo, kde se podávají alkoholické nápoje.
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten uzel plocha Venkovní letní hospoda, ve které se pod širým nebem podává pivo a jiné nápoje, případně i jídlo. Můžete přidat pivovar brewery=*.
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe uzel plocha  Kavárna. Pokud podává i jídlo, můžete ho popsat značkou cuisine=*. Zda se v kavárně kouří, popište značkou smoking=yes/no/separated/isolated.
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food uzel plocha  Fast food. Restaurace s rychlým občerstvením. Druh jídla popište pomocí cuisine=*, případně přidejte i drive_through=yes/no.
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court uzel plocha Food court. Místo, kde několik restaurací prodávajících jídlo přes pult sdílí společnou plochu, kde je možné koupené jídlo sníst. Často je součástí nákupních středisek nebo letišť.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream uzel plocha Zmrzlinárna. Místo, kde je přes pult prodávána zmrzlina.
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub uzel plocha  Hospoda. Zařízení, kde se prodávají a konzumují alkoholické nápoje. Značku piva popíšete pomocí brewery=*. Obvykle se podává i jídlo (food=yes a cuisine=*). Zda je hospoda kuřácká, popište značkou smoking=yes/no/separated/isolated. Viz také amenity=bar a amenity=restaurant.
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant uzel plocha  Restaurace. Místo pro stravování na vyšší úrovni než má hospoda. Druh jídla můžete popsat značkou cuisine=*. Zda se v restauraci kouří, popište značkou smoking=yes/no/separated/isolated. Nezahrnuje fast foody, ani bary. Viz také amenity=fast_food, amenity=bar a amenity=pub.
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Vzdělávání

amenity college uzel plocha  Vyšší odborná škola. Použijte radši i odpovídající úroveň školy dle ISCED isced:level=5.
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school uzel plocha A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school uzel plocha  Autoškola
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity first_aid_school uzel plocha A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten uzel plocha  Mateřská škola. Použijte radši i odpovídající úroveň školy dle ISCED isced:level=0.
Story Time.jpg
amenity language_school uzel plocha  Jazyková škola
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library uzel plocha  Knihovna. Znáte-li její kód dle ISIL, dejte ho do ref:isil=*.
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school uzel plocha A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library uzel plocha A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute uzel plocha An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training uzel plocha Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school uzel plocha Hudební škola
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school uzel plocha  Základní škola, případně  osmileté gymnázium nebo  střední škola. Použijte radši i odpovídající úroveň školy dle ISCED, např. isced:level=1-2, pro osmileté gymnázium pak isced:level=2-3 a pro střední školu isced:level=3.
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park uzel plocha Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university uzel plocha  Vysoká škola,  univerzita. Použijte radši i odpovídající úroveň školy dle ISCED, např. isced:level=5-6. Pro vyšší odbodné školy použijte amenity=college.
Brock University campus.JPG

Doprava

amenity bicycle_parking uzel plocha Parkoviště pro jízdní kola
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station uzel plocha Stojánek pro opravu kola vlastními silami
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental uzel plocha Půjčovna  systému sdílení jízdních kol. Nejedná se o půjčovny, které jsou součástí obchodu s jízdními koly, pro takové použijte shop=bicycle a service:bicycle:rental=yes.
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity bicycle_wash uzel plocha Clean a bicycle
Sankt Gallenkirch-Valiserabahn lower station-Bicycle wash system-01ASD.jpg
amenity boat_rental uzel plocha Půjčovna lodiček nebo lodí
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing uzel plocha Stanoviště systému sdílení lodí
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station uzel plocha  Autobusové nádraží. Místo této značky použijte novější public_transport=station.
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental uzel plocha  Autopůjčovna. Je-li součástí sítě půjčoven (Hertz, Sixt, ...), pak síť označte operator=*.
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing uzel plocha Stanoviště systému  sdílení aut
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash uzel plocha  Myčka aut
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air uzel plocha A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_ins