Template:Cs:Map Features:waterway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vodní toky (Waterway)

Značky pro vodní toky - řeky, potoky, kanály, meliorace apod. Cesta se vždy kreslí ve směru vodního toku. Více informací najdete na stránce Vodní cesty.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Přírodní vodní toky

waterway river cesta Řeka. Bude vykreslena jen jako čára. Pro široké řeky, které mají šířku alespoň 12 metrů (např. Labe, Dunaj, Vltava, Svratka) přidejte i její břehy cestami označenými jako waterway=riverbank.
Rendering-river.png
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
waterway riverbank plocha Říční břeh. Používá se k přesnému zakreslení koryta širokých řek (např. Vltava, Labe).
Kreslí se jako plochy označené waterway=riverbank obklopující cestu značenou jako waterway=river, která je zakreslena nejhlubšími místy koryta.
Novější způsob kreslení je označit všechny vodní plochy tvořené řekou jako natural=water a water=river, její břehy cestami značenými natural=riverbank, které už nemusí tvořit plochy. Nejhlubšími místy koryta pak stále vést cestu značenou waterway=river.
Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway stream cesta Potok, říčka. Přírodní toky, které jsou menší než řeka. Zdatný člověk by měl být schopen tento typ toku přeskočit.
Rendering-stream.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway tidal_channel cesta A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Tidal creek - geograph.org.uk - 952646.jpg

Uměle vytvořené vodní toky

waterway canal cesta Umělý vodní kanál sloužící pro dopravu, zavlažování nebo přívod vody k elektrárně. Typ kanálu můžete uvést pomocí značky service=*.
Rendering-river.png
Grand Union Canal Walk by the canal - geograph.org.uk - 3135952.jpg
waterway pressurised cesta A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
Pipeline penstocks.jpg
waterway drain cesta Stoka pro odpadní vodu, nebo drenáž pro odvod dešťové vody. Případně umělé koryto potoka, do kterého byl převeden původní tok. Stěny koryta jsou většinou vyzděné nebo vybetonované.
Rendering-stream.png
Iron Cove Ck looking downstream from John St, Croydon.jpg
waterway ditch cesta Příkop, strouha. Umělý terénní zářez využívaný k odvodňování, meliorační kanál. Jeho stěny nejsou stavebně zpevněné.
Rendering-stream.png
Forest ditch.JPG
waterway fairway cesta Splavná trasa na jezeře či moři vyznačená bójemi. (Poznámka: je v konfliktu s seamark:type=fairway)
1109 Fairway Szczecin-Swinoujscie.jpg
waterway fish_pass cesta A  fish pass, also known as a fish ladder, a fishway or fish steps, is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to facilitate diadromous fishes natural migration.
Fischtreppe Isar bei Pullach.jpg
waterway canoe_pass cesta A canoe pass is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to enable whitewater praticants to go through those barriers

Zařízení na vodním toku

waterway dock uzel plocha Dok. Ohraničená oblast, ve které může být upravována výška hladiny, určená pro manipulaci s loděmi (stavba, opravy, nakládka, apod.). Typ doku můžete přidat značkou dock=*.
Base layer water.png
F-124 im Dock.jpg
waterway boatyard uzelplocha Loděnice. Místo, kde se na suchu staví, opravují a skladují lodě.
Boatyards, Rhyll.jpg

Překážky na vodním toku

waterway dam cesta plocha Přehradní hráz. Vodní dílo přehrazující vodní tok sloužící k zadržování vody. Přes její korunu za normálních okolností voda nepřetéká.
Dam node.svg
Amagase Dam.jpg
waterway weir uzel cesta Jez. Vodní dílo využívané pro vzedmutí vodní hladiny a často umožňující odvést část toku mimo hlavní řečiště. Voda obvykle přetéká přes jeho vrchol.
Weir node.svg
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall uzel Vodopád. Používejte v kombinaci s natural=cliff.
Waterfall-14.svg
Waterfall near Keldur.JPG
waterway rapids uzel cesta plocha relace A natural barrier, formed by a fast-flowing, often turbulent, section of the watercourse.
Karvionkoski rapids.jpg
waterway lock_gate uzel cesta Vrata plavební komory zdymadla. Obvykle se zdymadlo značí pomocí jednoho bodu lock=yes, ale v případě větších komor je vhodnější zakreslit plavební komoru jako cestu a pomocí této značky označit obě dvě vrata komory.
Lock gate node.svg
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
waterway sluice_gate uzel cesta plocha A sluice gate is a movable gate to control water flow.
Ss sluice2.jpg
waterway security_lock uzel cesta Flood barrier
Eidersperrwerk ty20060715r0012451.jpg
waterway check_dam uzel cesta Flood and debris barrier
Yatategi sabo dam.jpg

Jiné prvky vodního toku

waterway turning_point uzel Místo, kde je možné otočit lodě delší než je šířka řeky nebo kanálu. Pro označení maximální délky lodě použijte maxlength=*.
waterway water_point uzel Touto značkou se značí místa v přístavech, kde je možné získat velké množství pitné vody.
Water point - Fradley Junction.JPG
waterway fuel uzel plocha Místo, kde lze získat palivo pro lodě.
Boat fuel station.jpg

Vlastnosti vodního toku

intermittent yes cesta Označuje, že vodní tok během roku vysychá.
Rendering-waterway river intermittent.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season cesta Označuje, že vodní tok vysychá dle ročních období.
Four seasons.jpg
destination name cesta Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes cesta (uzel) Zdymadlo. Slouží plavidlům pro překonání výškového rozdílu hladin vodních cest. Je možné aplikovat na cestu mezi bránami komory zdymadla (které pak označte značkami waterway=lock_gate), nebo jen na jeden bod vodního toku.
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no cesta Kotviště. Vetšinou se značí na část vodní cesty (nikoliv jen bod), kde je možné zakotvit. Dobu, po kterou je možné zakotvit, označte pomocí maxstay=*.
Lamanage La Rochelle.jpg
usage See the key for details cesta Possible uses of the waterway. Use semicolons to separate.
tunnel culvert cesta (uzel) Propustek. Část cesty potoka procházející pod silnicí označte tunnel=culvert+layer=-1. Šířka propustku je do dvou metrů, je-li šířka vyšší, kreslete již jako most. Někdy je soustava propustků využita jako základ pro most, v tomto případě značte radši danou část na silnici jako most typu bridge=culvert.
Culvert.jpg
tunnel flooded cesta A long (> 100 m) tunnel where flowing water or other fluid prevent humans from safely walking inside despite its appropriate diameter or size. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value. waterway=*.
Waterway free flow tunnel.png
bridge aqueduct cesta A bridge which conveys an artificial waterway over a road, valley, or another waterway.
Pont du gard.jpg
waterway user defined uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.