Cs:Tag:waterway=dam

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = dam
Amagase Dam.jpg
Popis
Přehradní hráz. Normálně přes její vrchol neteče voda. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Dam node.svg
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Přehradní hráz postavená napříč řekou nebo potokem, aby zadržovala vodu. Normálně přes její vrchol neteče voda.

Někdy je u ní postaven rybí přechod - waterway=fish_pass.

Jak mapovat

  1. Menší hráze lze zakreslit jako cesty cesta a označit waterway=dam.
  2. Větší hráze lze zakreslit jako plochy plocha a označit waterway=dam + name=*.

Programy na kontrolu a ověřování dat většinou požadují, aby řeka waterway=river měla sdílený uzel/y s hrází waterway=dam tam, kde se kříží (pokud se kříží). Pokud řeka teče v tunelu skrytém pod hrází, pak by měla být mapována jako waterway=river + tunnel=yes + layer=-1 bez jakýchkoliv sdílených uzlů s hrází.

malá hráz jako cesta cesta velká hráz jako plocha plocha

Umělé jezero vytvořené vodou zdvihnutou hrází by se mělo označit jako natural=water + water=reservoir nebo water=pond.


Cesty přes hráz

Toto téma nebylo součástí návrhu, ale nejpřirozenějším řešením je, aby silnice highway=* a hráz waterway=dam sdílely cestu.

Programy na kontrolu a ověřování dat si na toto můžou stěžovat, protože mají až příliš přísné pravidlo, že silnice a vodní toky nesmí sdílet cesty - toto je jedna z platných výjimek a nástroje by měly být opraveny, aby tento stav akceptovaly.

Související značky