Cs:Tag:waterway=dam

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = dam
Amagase Dam.jpg
Popis
Přehradní hráz. Normálně přes její vrchol neteče voda. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto uzel
Dam node.svg
Vykreslování v OSM Carto cesta
Rendering-waterway-dam-way.png
Vykreslování v OSM Carto plocha
Dam area 100.png
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Přehradní hráz postavená napříč řekou nebo potokem, aby zadržovala vodu. Normálně přes její vrchol neteče voda.

Někdy je u ní postaven rybí přechod - waterway=fish_pass / waterway=canoe_pass.

Jak mapovat

  1. Menší hráze lze zakreslit jako cesty cesta a označit waterway=dam.
  2. Větší hráze lze zakreslit jako plochy plocha a označit waterway=dam + name=*.

Programy na kontrolu a ověřování dat většinou požadují, aby řeka waterway=river měla sdílený uzel/y s hrází waterway=dam tam, kde se kříží (pokud se kříží). Pokud řeka teče v tunelu skrytém pod hrází, pak by měla být mapována jako waterway=river + tunnel=yes + layer=-1 bez jakýchkoliv sdílených uzlů s hrází.

malá hráz jako cesta cesta
velká hráz jako plocha plocha

Umělé jezero vytvořené vodou zdvihnutou hrází by se mělo označit jako natural=water + water=reservoir nebo water=pond.


Cesty přes hráz

Toto téma nebylo součástí návrhu, ale nejpřirozenějším řešením je, aby silnice highway=* a hráz waterway=dam sdílely cestu.

Programy na kontrolu a ověřování dat si na toto můžou stěžovat, protože mají až příliš přísné pravidlo, že silnice a vodní toky nesmí sdílet cesty - toto je jedna z platných výjimek a nástroje by měly být opraveny, aby tento stav akceptovaly.

Související značky