Template:Bs:Map Features:waterway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Template for the Waterway table in the Map Features page. Use the default English text or use the template arguments for your translations

==Usage==
All parameters are optional. By default, text is in English. 
English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition). 
Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.
== section header ==
|name=        (section header line)
|description= (displayed before and/or after the table; optional)

== One key/value row ==
|waterway:key=   |river:value=   |river:desc=   |river:render=   |river:photo=

}}

Vodeni tokovi

Kod svih rijeka, kanala, potoka, itd., put/way treba ići u smjeru toka rijeke.

Key/Ključ Value/Vrijednost Element Komentar Rendering Slika
waterway stream Mf way.png Potok - priodni vodeni tok koji je preuzak da bi bio rijeka. Aktivna osoba bi ga mogla preskočiti.
Rendering-waterway-stream-mapnik.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway river Mf way.png rijeka - za uže rijeke koje se renderiraju kao linija. Za veće rijeke (definirane širinom korita većom od 12m) vidi waterway=riverbank (Drugi jezici). Rendering-waterway-river.png
Nau im Langenauer Ried 600x450.jpg
waterway riverbank Mf area.png Obala rijeke - koristi se kod većih rijeka, da bi se definirla površina između obala. Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway canal Mf way.png Kanal - umjetni vodeni tok za transport, hidroelektrane ili navodnjavanje.([http://www.omegawiki.org/DefinedMeaning:canal_(478) Drugi jezici.
Oderhavelkanal.jpg
waterway drain Mf way.png Odvod - umjetni vodeni put za odvođenje vode iz industrije ili tokom većeg nevremena.
Example Drain.jpg
waterway dock Mf node.pngMf area.png Pristanište - zatvorena površina za utovar, istovar, gradnju ili popravak brodova.
Ship-Dock.jpg
waterway lock_gate Mf node.png Vratnice - kapija, koristite lock=yes. A za vrlo velike , bolje bi bilo koristiti tag na svakom kraju,
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
waterway turning_point Mf node.png Okretište - mjesto gdje se plovila okreću. Koristiti maxlength=* za najveću dopuštenu dužinu plovila.
waterway boatyard Mf node.png mjesto gdje se grade, popravljaju ili skladište plovila na suhom.
waterway weir Mf node.png Mf way.png ustava - barijera sagrađena preko rijeke, ponekad da preusmjeri tok za industrijske potrebe. Voda može teći preko vrha.
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway dam Mf way.png Mf area.png Brana - zid izgrađen preko rijeke ili potoka da zadržava vodu. Preko brane se voda ne preljeva.
Amagase Dam.jpg
waterway User Defined Mf node.png Mf way.png
Značajke koje se odnose na vodene tokove
lock yes Mf way.png (Mf node.png) Brodska prevodnica - Brodska prevodnica se koristi da bi premjestila plovila između vodenih tokova na dva različita nivoa. Može označiti ili sekciju puta izmeču vrata (detaljno) ili samo jednog čvora na vodenom toku (opširnije).
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes/private/no Mf way.png Privezište - Privezište je područje duž obale gdje se plovilima eksplicitno dozvoljava vezanje. maxstay=* bi trebao biti korišten za informaciju o vremenu vezanja.
Bateau Belle-ile.JPG

Template uređujte na: http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Template:BS:Map_Features:waterway