Template:Ms:Map Features:waterway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
[Create] Template-info.svg Template documentation

Jalan-jalan air (waterway)

Digunakan untuk memetakan pelbagai jenis jalan air. Di samping itu, arah aliran air juga sepatutya diselaraskan dengan betul ketika memetakan sungai, anak sungai, parit, terusan, tali air dan sebagainya. Lihat halaman Waterways untuk penjelasan yang lanjut.

Kekunci Nilai Unsur Komen Tampilan Gambar

Saliran semulajadi

waterway river way Bagi sungai-sungai sempit yang ditonjolkan sebagai suatu garisan. Bagi sungai-sungai besar atau lebar, lihat juga waterway=riverbank.
Rendering-waterway-river.png
Kuala Lumpur Malaysia Sungai-Klang-02.jpg
waterway riverbank area Bagi sungai-sungai lebar sebagai pelengkap waterway=river, untuk menampilkan kawasan antara dua tebing sungai yang bertentangan. Lihat juga water=river yang merupakan tag alternatif.
Rendering-waterway-riverbank.png
Muar river mouth.jpg
waterway stream way Saliran semulajadi yang terlalu kecil (atau terlalu cetek) untuk dikelaskan sebagai suatu sungai; contohnya bahagian hulu sungai, sungai-sungai kecil, anak sungai dan seumpamanya. Orang dengan tubuh badan yang aktif dan berkemampuan boleh melompat merentasinya, jika hanya terdapat pokok-pokok renek di tebingnya.
Rendering-waterway-stream-mapnik.png
MtOphir7.jpg
waterway wadi way Telah disyorkan supaya tag ini tidak lagi digunakan. Bagi saliran berjeda (sekejap ada, sekejap tiada), gandingkan tag waterway=river atau waterway=stream dengan tag intermittent=yes. Untuk memetakan kawasan lembah, gunakan natural=valley.

Dasar sungai semulajadi dalam tempoh masa pendek yang hanya dibanjiri air semasa hujan yang sangat lebat atau saliran air yang berjeda di rantau separa gersang. Juga dipanggil wash di gurun-gurun Amerika.

Rendering-waterway-wadi-mapnik.png
NahalashanS.jpg
waterway drystream way Jangan gunakan tag ini. Bagi saliran berjeda (sekejap ada, sekejap tiada), gandingkan tag waterway=river atau waterway=stream dengan tag intermittent=yes. Untuk memetakan kawasan lembah, gunakan natural=valley.

Dasar saliran kering. Relief (muka bumi) hakisan yang terbentuk oleh saliran-saliran sementara.

Saliran buatan

waterway canal way Saliran buatan yang dibuka untuk pengangkutan, kuasa air atau pengairan. .
Grand Union Canal.jpg
waterway drain way Saliran buatan seperti parit monsun atau saliran bahan buangan industri.
Example Drain.jpg
waterway ditch way Galian cetek, atau yang tidak begitu dalamnya, yang dibuat untuk saliran air.
Forest ditch.JPG

Kemudahan

waterway dock node area Kawasan dok iaitu tempat "tertutup" untuk membina atau memperbaik kapal.
Ship-Dock.jpg
waterway boatyard nodearea Limbungan kapal iaitu tempat membina, memperbaik dan menyimpan kapal-kapal yang tidak berlayar.
Boatyards, Rhyll.jpg

Penghadang jalan air

waterway dam way area Empangan iaitu dinding yang dibina merentasi sungai atau sungai kecil untuk ditambak. Selalunya tiada aliran air yang melalui atas binaan empangan.
Amagase Dam.jpg
waterway weir node way Empang limpah iaitu penghadang merentasi jalan air untuk melencongkan air bagi kegunaan pertanian atau industri. Air boleh mengalir melalui atas binaan ini.
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall node Air terjun. Digandingkan dengan tag natural=cliff.
Waterfall near Keldur.JPG
waterway lock_gate node Untuk memetakan kedudukan pintu sekat air di setiap hujung kunci air. Bagi kunci air yang lebih kecil, gunakan nod tunggal dengan lock=yes di tengah-tengah kunci air.
JesusGreenLock-Cambridge.jpg

Ciri-ciri jalan air lain

waterway turning_point node Tempat untuk menukar arah perjalanan bagi kapal-kapal yang lebih panjang daripada lebar jalan air tertentu. Tag maxlength=* boleh menandakan panjang maksimum kapal.
waterway water_point node Tag telah diabaikan. Lihat halaman Wiki. Tag ini menandakan tempat untuk mendapatkan beklaan air minuman dalam kuantiti yang besar di mana-mana pelabuhan atau marina.

Atribut jalan air tambahan

intermittent yes way Menandakan saliran air tertentu tidak mengalir secara kekal (kadang-kadang atau kerap kering).
Rendering-intermittent-river-mapnik.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season way Menandakan saliran air tertentu mempunyai aliran (kitar tahunan) bermusim.
Four seasons.jpg
lock yes way (node) Pintu air digunakan untuk menggerakkan bot-bot di jalan air antara dua ketinggian berbeza. Tag boleh diletakkan di bahagian way antara pintu-pintu air (kaedah yang lebih terperinci) atau sekadar nod tunggal di jalan air tertentu (kaedah yang kurang terperinci).
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no way Kawasan tebing yang membenarkan bot-bot untuk berlabuh. maxstay=* boleh digunakan untuk menambah maklumat tempoh masa yang dibenarkan.
Lamanage La Rochelle.jpg
service transportation, water_power, irrigation way Suatu terusan atau tali air dengan tag waterway=canal mungkin mempunyai fungsi tunggal (atau pelbagai; pisahkan dengan tanda koma bernoktah).
tunnel culvert way (node) Bagi saliran kecil yang merentasi di bawah jalan menerusi pembetung, gunakan gabungan tunnel=culvert + layer=-1 di bahagian yang merentasi jalan. Tag ini bukan untuk saliran kecil yang merentasi di bawah jambatan.
Culvert.jpg
waterway user defined node way Semua nilai yang sering digunapakai menurut Taginfo

Jadual ini ialah sebuah templat wiki, dengan perincian dalam bahasa Melayu. Sunting di sini.