Cs:Tag:waterway=waterfall

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = waterfall
Waterfall near Keldur.JPG
Popis
Vodopád Edit or translate this description.
Vykreslování v OSM Carto
Waterfall-14.svg
Skupina: Vodní cesty
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Wikidata

Tato značka se používá pro označení uzlu  vodopádu (obvykle uzlu na řece nebo potoce, kde padají z útesu).

Typické použití:

Více informací najdete na stránce Vodopády(en).

Značkou seamark:type=waterfall se označují vodopády jako překážky plavby na řece.

Tuto značku lze použít i pro označení cest a ploch, ale toto použití není nikde definováno, takže se v současné době nedoporučuje.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také