Cs:Tag:route=hiking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = hiking
E9 hiking route starting point at Cape St Vincent.jpg
Popis
Turistická trasa Show/edit corresponding data item.
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značení sítí turistických tras

Trase je obvyklá nebo pravidelná linie cestování, často předem určená a publikovaná. Sestává z cest, které jsou procházeny lidmi opakovaně.

Chcete-li označit turistickou trasu, pak vytvořte relaci s odpovídajícími značkami a přidejte do ní všechny prvky (uzly a cesty) trasy.

Viz také relace route.

Značky relace

Klíč Hodnota Vysvětlení
Doporučeno
type route Tato relace reprezentuje trasu.
route hiking route=foot se používá pro trasy pro chození a nejsou "hiking" (definice hiking: "dlouhá, energická chůze, obvykle na stezkách na venkově").

Nepoužívejte route=pilgrimage (téměř neexistuje), ale přidávejte pilgrimage=yes k turistické trase, jedná-li se o trasu poutní.

name název Trasa je známa pod tímto názvem (např. "Westweg")
network iwn

nwn

rwn

lwn

Mezinárodní síť turistických tras: trasy na velké vzdálenosti, které vedou přes několik zemí

Národní síť turistických tras: trasy na velké vzdálenosti

Místní síť turistických tras: používá se pro trasy, které vedou přes regiony

Místní síť turistických tras: používá se pro krátké místní trasy

Užitečné
symbol popis symbolu Popisuje symbol, kterým je značena trasa, např. "Red cross on white ground" pro "Frankenweg" ve Frankách, Německo
osmc:symbol * (volitelné) Některé vykreslovače používají značku osmc:symbol=* pro vykreslení trasy na mapě.
name:xy lokalizovaný název kde xy je ISO kód jazyka
ref reference Trasa je známá pod tímto označením (např. "E1")
operator provozovatel Trasa je spravována nějakou organizací, např. "Schwarzwaldverein", "Alpenverein"
state proposed / alternate / temporary Stav - někdy trasa není trvalá nebo je zatím pouze navrhovaná.
description krátký popis Co je na této trase zvláštního
colour  hex triplet(en) (volitelné) Barva trasy ve formátu  hex tripletu(en). Obzvlášť vhodné pro trasy veřejné dopravy. Příklad: "#008080" pro tmavě modrozelenou barvu.
distance délka (volitelné) Délka této trasy, je-li známa. Pro informování uživatelů a také třeba automatickou kontrolu kompletnosti trasy. Zadáváno včetně jednotky a při použití desetinné tečky (např. 12.5 km)
ascent stoupání (volitelné) Celkové stoupání trasy v metrech. Pokud má trasa začátek a konec v různých nadmořských výškách, pak použijte i descent=*.
descent klesání (volitelné) Celkové klesání trasy v metrech. Použijte pouze, liší-li se od ascent=* (různá nadmořská výška začátku a konce trasy).
roundtrip yes/no (volitelné) Použijte roundtrip=no pro sdělení, že trasa vede z A do B a není okružní (roundtrip=yes).
signed_direction yes/no (volitelné) Použijte signed_direction=yes pro sdělení, že se trasa podle místního značení má procházet jen jedním směrem. Cesty v relaci mají být seřazené, protože se používají pro určení směru trasy. [1]
website * (volitelné) Webová stránka, která popisuje trasu.
wikipedia jazyk:jméno_stránky (volitelné) Stránka Wikipedie popisující trasu

Turistické trasy jsou ve velké míře mapovány relacemi route a mapa Waymarkedtrails je vykresluje podle této dokumentace a podle značky osmc:symbol=*.

Turistické trasy jsou ve vybraných oblastech Německa vykreslovány v mapě Hiking and Trail riding map (de). Značky potřebné pro vykreslení jsou:

Použití

Jelikož značení je obecné, je na každé zemi, aby rozhodla jak mapovat síť turistických tras, které existují v dané zemi do hierarchie national/regional/local. U zemí, kde není žádná konkrétní místní/regionální/národní "síť tras", může být vhodné zvážit, zda různé trasy jsou spravovány či financovány vládními organizacemi na různých úrovních.

Viz také Walking Routes.

Turistické trasy, které kříží nebo se stýkají s normálními silnicemi by měly být propojeny s cestami silnic na mapě. To umožní, aby vznikaly smíšené navigační aplikace založené na OSM.

  1. Je dávána přednost tomu, již nadále nepoužívat oneway=yes, protože by to mohlo vést k zaměňování s použitím oneway=* jako omezení přístupu. Viz diskuse na konferenci tagging