Cs:Tag:landuse=orchard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = orchard
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
Popis
Sad Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Orchard.png
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Sad je plocha určená k cílenému pěstování ovocných stromů nebo keřů za účelem produkce jídla - ovoce či ořechů - nebo dalších vyjmenovaných plodin (viz výjimky níže).

Tuto značku lze také použít k označení ovocné zahrady (obecně synonymum sadu) i když zahrada bývá menší a nekomerční a může upřednostňovat ovocné keře před stromy.

Tuto značku nelze použít pro zahradu, kde se pěstuje zelenina pod několika ovocnými stromy, pokud je pěstování zeleniny hlavním účelem a ovocné stromy jsou jen doplňkem.

Půda v sadu může být porostlá trávou nebo holá, ale obecně platí, že je celoročně udržována a plodiny sadu jsou pravidelně sklízeny.

Značení

Doplňkové značky

 • trees=* - seznam stromů a keřů, které v sadu rostou
 • produce=* - plodiny volitelně


(Návrh) Jako doplněk ke značce trees, pokud název stromu není dostačující:

Použití

Zvláštní použití

Obecně se landuse=orchard používá pro stromy nesoucí ovoce. Pro stromy pěstované hlavně pro dřevo použijte landuse=forest a pro označení ploch s ovocnými keři a přízemními rostlinami landuse=plantation. Značka landuse=farmland pokrývá jakékoliv rostliny pro produkci jídla obecně.

Některé rostliny, které se nepěstují pro ovoce nebo ořechy, mohou být pod značku sadu zahrnuty též. Např. duby pěstované pro lanýže nebo korek, olejové palmy pro průmyslovou produkci palmového oleje a biopaliva.

Případ plantáže vrb na proutí není jednoznačný. K rozhodnutí potřebujeme vědět více o způsobu sběru úrody - sklízí se celá rostlina, nebo jen její část (větve)?

Doporučuje se používat doplňkovou značku produce=*.

Seznam zvláštních druhů
 • Duby na lanýže
 • Duby na korek

Zamítnuté použití

 • Lesní školky se touto značkou neznačí.
 • Tato značka se nemá používat pro les s převahou něco produkujících stromů.[1] Takové lesy by měly být značeny jako landuse=forest + leaf_type=broadleaved/needleleaved/mixed + něco o jejich produkci (např. produce=*).

Vykreslování

Hlavní vzor

 • Orchard.png plocha s hnědými tečkami na zeleném pozadí.

Konkrétní vzory

Čtyři vykreslení sadu s alternativním vykreslením vinice landuse=vineyard Orchard.png     sad s neznámými stromy Apple trees.png     jabloně Cherry trees.png     třešně Hazelnut trees.png     lísky Vineyard.png     vinice

Přesnější renderery mohou vykreslovat, podle toho co podporují, barevné symboly na hnědém pozadí. Např.:

 • Apple trees.png jabloně
 • Cherry trees.png třešně
 • Hazelnut trees.png lísky
 • Orange tree proposal.PNG pomerančovníky

Návrh pro vytváření nových vzorů

 • Všechny vzory mají 24×24 pixelů
 • Barva pozadí je z landuse=farmland: #E6DDD0
 • Barva listů je z landuse=forest: #B1CB9D
 • Tvar ovoce je cca 9 pixelů v průměru vystředěných jednou na 6 px,6px, podruhé na 18px, 18px (horní-levý: 0px, 0px)

Viz také

Reference

 1. Např. Javor pro sirup v Kanadě, Borovice přímořská pro terpentýn ve Francii