Cs:Tag:amenity=animal_boarding

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = animal_boarding
All Breeds Pet Boarding Establishment sign - geograph.org.uk - 824471.jpg
Popis
Hotel pro zvířata Show/edit corresponding data item.
Skupina: Zvířata
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Hotel pro zvířata se stará o domácí zvířata, zatímco majitel je pryč (třeba na dovolené). Může nabízet i jiné služby, např. zvířecí lázně. Liší se od útulků tím, že každý domácí mazlíček má svého majitele, který ho sem přiveze a pak si ho odveze. Téměř vždy se platí poplatek za ubytování.

Značení

Buď umístěte uzel na střed zařízení, nebo zakreslete celou plochu zařízení a přidejte následující značky:

Značka Popis
amenity=animal_boarding Povinné, hlavní značka pro identifikaci místa jako hotelu pro zvířata.
animal_boarding=<zvíře>[;<zvíře>...] Volitelné, obsahuje seznam druhů zvířat, které zde přebývají..
Pro více informací jak nastavit <zvíře>, viz Druhy přijímaných zvířat.
name=* Volitelné, obsahuje název zařízení.
operator=* Volitelné, obsahuje název společnosti, osoby nebo jiné entity, která hotel provozuje.

Tyto značky by se měly použít na označení celé plochy zařízení. Pokud v této ploše můžete rozlišit budovy, trávníky, dvory a ploty, pak je můžete zmapovat zvlášť a označit je vhodnými značkami building=yes, landuse=grass atd.


Druhy přijímaných zvířat

Druhy zvířat, která přebývají v hotelu lze uvést v klíči animal_boarding=*. Použijte anglické jednotné číslo pro každý druh zvířete nebo jejich skupinu (použijte dog a nikoliv dogs, bird a nikoliv birds). Pokud zde lze ubytovat více než jeden druh zvířat, oddělte druhy středníkem.

Zvíře Přijímaná zvířata
animal_boarding=dog psi
animal_boarding=cat kočky
animal_boarding=horse koně
animal_boarding=fish libovolné ryby
animal_boarding=amphibian libovolní obojživelníci
animal_boarding=reptile libovolní plazi
animal_boarding=bird libovolní ptáci
animal_boarding=mammal libovolní savci
animal_boarding=<voleno uživatelem> můžete uvést jakýkoliv druh zvířete nebo skupinu zvířat. Měli byste volit z často používaných hodnot podle Taginfo

Vědecký název: Pokud chcete uvést vědecký název zvířete, pak použijte dodatečné značky species=* nebo genus=* či taxon=*. Toto je volitelné, hlavní značka je ta popsaná výše.

Hotel pro zvířata jako druhotná aktivita

Jakákoliv stavba se jiným hlavním účelem (např. veterinář, zvířecí útulek, hotel, nebo cokoliv jiného) může poskytovat službu hotelu pro zvířata. V tomto případě zařízení značte dle jeho primárního účelu (např. amenity=veterinary, amenity=animal_shelter, tourism=hotel) a pak použijte sekundární značku:

Značka Popis
animal_boarding=yes/no/<zvíře>[;<zvíře>...] Hotel je nabízen pro uvedená zvířata; použijte yes jen pokud nevíte, která zvířata jsou přijímána.
Pro více informací jak nastavit <zvíře>, viz Druhy přijímaných zvířat.


Příklady

Značení Popis Ilustrace
amenity=animal_boarding
animal_boarding=horse
name=Beauty's retirement
operator=Joe Green
 Hotel pro koně(en) nazývaný Beauty's retirement, provozovaný Joe Greenem Horse Boarding Alamo CA.jpg
amenity=animal_boarding
animal_boarding=dog;cat
Hotel pro psy a kočky
amenity=veterinary
animal_boarding=dog;cat
Veterinář, který nabízí ubytování psů a koček
tourism=hotel
animal_boarding=dog
Hotel, který nabízí ubytování pro psy zákazníků

Související značky

Viz také