Cs:Tag:amenity=animal_breeding

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = animal_breeding
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
Popis
Chovná stanice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Zvířata
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Místo, kde se rozmnožují zvířata, obvykle za účelem prodeje. Tato značka je hlavně zamýšlena na chov domácích mazlíčků, ale lze ji použít pro všechny druhy zvířat. Tuto značku byste měli použít, je-li rozmnožování zvířat hlavní aktivitou zařízení, jinak se podívejte na Rozmnožování jako vedlejší aktivita.

Značení

Značka Popis
amenity=animal_breeding Povinné, hlavní značka pro chovnou stanici.
animal_breeding=<zvíře>[;<zvíře>...] Volitelné, seznam zvířat, které se ve stanici chovají.

Pro více informací, jak nastavit <zvíře>, viz Druhy chovaných zvířat.

name=* Volitelné, název stanice.
operator=* Volitelné, provozovatel stanice.

Tato značka by se měla použít na celou plochu stanice. Pokud uvnitř areálu můžete rozlišit budovy, trávníky, dvory, ploty, tak je označte odpovídajícími značkami building=yes, landuse=grass atd. V případě chovu dobytka pak můžete použít landuse=meadow nebo landuse=farmland, ale ty budou většinou mimo areál stanice. Povšimněte si, že chov dobytka se většinou děje na farmě, takže by to mělo být tak označeno: viz pro podrobnosti Rozmnožování jako vedlejší aktivita.


Druhy chovaných zvířat

Chcete-li popsat jaké druhy zvířat jsou zde chovány, musíte je vložit do hodnoty značky za použití jednotného čísla v angličtině (např. dog a ne dogs, bird a ne birds).

Více druhů zvířat: můžete nastavit více hodnot, pokud stanice chová více druhů zvířat, například kočky a psy. V tomto případě je oddělte středníkem ";".

<zvíře> Chované zvíře
dog psi
cat kočky
horse koně
<voleno uživatelem> Můžete zadat libovolný druh nebo druhy zvířat. Měli byste ovšem volit často užívané hodnoty podle Taginfo

Vědecký název: Chcete-li zadat vědecký název zvířat, pak můžete použít značky species=* nebo genus=* nebo taxon=*. Tohle je volitelné, hlavní značka je popsána výše.


Rozmnožování jako vedlejší aktivita

Zařízení jakéhokoliv typu s vlastním účelem (např. veterinář, útulek, farma, nebo něco jiného) může chovat zvířata jako vedlejší aktivitu. V tomto případě označte zařízení jeho hlavním účelem (např. amenity=veterinary, amenity=animal_shelter, landuse=farmyard) a pak přidejte druhotnou značku:

Značka Popis
animal_breeding=yes/no/<zvíře>[;<zvíře>...] Struktura obsahuje chovaná zvířata; použijte yes, pouze pokud nevíte, která zvířata se chovají.
Pro více informací, jak nastavit <zvíře>, viz Druhy chovaných zvířat.

Příklady

Značení Popis
amenity=animal_breeding Obecná chovná stanice, neví se, jaká zvířata chová.
amenity=animal_breeding
animal_breeding=dog
Chovná stanice psů
amenity=animal_breeding
animal_breeding=horse
Chovná stanice koní
amenity=animal_breeding
animal_breeding=cat
animal_boarding=cat
Chovná stanice koček, ale také nabízí zvířecí hotel pro kočky
amenity=animal_breeding
animal_breeding=dog;cat;ferret;rabbit
Chovná stanice psů, koček, fretek a králíků
landuse=farmyard
animal_breeding=cow;horse
Farma, která mimo jiné, chová krávy a koně


Související značky