Cs:Tag:amenity=animal_shelter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = animal_shelter
Kennel 2.jpg
Popis
Útulek pro zvířata Show/edit corresponding data item.
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Útulek pro zvířata (záchranná stanice pro živočichy) je zařízení, kam se přinášejí zvířata v obtížích a je zde personál (dobrovolný či placený), který se o ně stará a krmí je a provádí rehabilitaci či léčbu, je-li to potřeba. Tato definice zahrnuje i útulky pro opuštěné psy a kočky, útulky pro jiné opuštěné domácí mazlíčky a záchranné stanice pro divoká zvířata.

Značení

Značka Popis
amenity=animal_shelter Povinné, hlavní značka označující místo jako útulek pro zvířata.
animal_shelter=<zvíře>[;<zvíře>...] Volitelné, obsahuje seznam zvířat přijímaných do útulku.
Pro více informací jak nastavit <zvíře>, viz Druhy přijímaných zvířat.
animal_shelter:<účel>=yes/no/<zvíře>[;<zvíře>...] Volitelné, uvádí důvod proč je zvíře v útulku, viz Účel útulku pro hodnotu <účel>.
Pokud nastavíte tuto značku, musíte také uvést seznam přijímaných zvířat v animal_shelter=<zvíře>: pokud jsou všechny zvířaqta přijímána za stejným účelem, nastavte tuto značku na yes, jinak nastavte jiný seznam zvířat.
Pro více informací jak nastavit <zvíře>, viz Druhy přijímaných zvířat.
Pokud jedno nebo více zvířat jsou přijímána za různým účelem, pak nastavte podklíč pro každý účel animal_shelter:<účel>=<zvíře>[;<zvíře>...].
name=* Volitelné, udává název zařízení.
operator=* Volitelné, udává název společnosti, osoby, nebo jiné entity, která zařízení provozuje.

Tyto značky by se měly použít na označení celé plochy zařízení. Pokud v této ploše můžete rozlišit budovy, trávníky, dvory a ploty, pak je můžete zmapovat zvlášť a označit je vhodnými značkami building=yes, landuse=grass atd.


Účel útulku

Existují dva hlavní důvody, proč jsou zvířata chována v útulku a určují se podklíčem <účel>:

<účel> Popis
adoption dát zvířata (obvykle zaběhlá) k adopci;
release rehabilitovat zraněná (obvykle divoká) zvířata a pak je vypustit do volné přírody.

Druhy přijímaných zvířat

Druhy zvířat, která přebývají v útulku se dávají do hodnoty jako anglická slova jednotného číslo pro každý druh zvířete nebo jejich skupinu (použijte dog a nikoliv dogs, bird a nikoliv birds). Pokud je zde více než jeden druh zvířat, oddělte druhy středníkem ";".

<zvíře> Přijímaná zvířata
dog psi
cat kočky
horse koně
wildlife jakékoliv divoké zvíře
fish jakékoliv ryby
amphibian jakýkoliv obojživelníci
reptile jakýkoliv plazi
bird libovolní ptáci
mammal libovolní savci
sea_mammal libovolní mořští savci
sea_animal libovolná mořská zvířata (např. mořští savci, želvy, ryby, ...)
<voleno uživatelem> zadejte druh zvířete nebo jejich skupinu. Měli byste volit hodnoty z často používaných hodnot podle Taginfo

Vědecký název: Pokud chcete uvést vědecký název zvířete, pak použijte dodatečné značky species=* nebo genus=* či taxon=*. Toto je volitelné, hlavní značka je ta popsaná výše.


Útulek jako druhotná aktivita

Jakákoliv stavba s jiným hlavním účelem (např. veterinář nebo zvířecí hotel) může nabízet útulek pro zvířata jako druhotnou aktivitu. V tomto případě označte zařízení jeho hlavním účelem (např. amenity=veterinary, amenity=animal_boarding) a pak přidejte druhotnou značku:

Značka Popis
animal_shelter=yes/no/<zvíře>[;<zvíře>...] Služba útulku se nabízí pro uvedené zvířata; použijte yes, pouze pokud nevíte druhy přijímaných zvířat.
Pro více informací jak nastavit hodnotu <zvíře>, viz Druhy přijímaných zvířat.


Vykreslování

Dog shelter icon.png pro útulek k adopci
Deer shelter icon.png pro útulek k vypuštění do volné přírody


Příklady

Značení Popis
amenity=animal_shelter Obecný útulek, neznámý druh přijímaných zvířat a neznámý účel jejich pobytu
amenity=animal_shelter
animal_shelter=dog
Útulek pro psy s neznámým účelem jejich pobytu
amenity=animal_shelter
animal_shelter=dog
animal_shelter:adoption=yes
Útulek pro psy, který je dává k adopci
amenity=animal_shelter
animal_shelter=wildlife
animal_shelter:release=yes
Útulek pro libovolná divoká zvířata, která jsou ošetřena a vypuštěna do volné přírody
amenity=animal_shelter
animal_shelter=bird;sea_animal
animal_shelter:release=yes
Útulek pro ptáky a mořská zvířata, která jsou ošetřena a vypuštěna do volné přírody
amenity=animal_shelter
animal_shelter=dog;cat;wildlife
animal_shelter:adoption=dog;cat
animal_shelter:release=wildlife
Útulek pro psy, kočky a divoká zvířata, psi a kočky se dávají k adopci a divoká zvířata se vypouští do volné přírody
amenity=animal_shelter
animal_shelter=cat
animal_shelter:adoption=yes
animal_boarding=cat
Útulek pro kočky, které se dávají k adopci, ale také poskytuje službu zvířecího hotelu
amenity=animal_shelter
animal_shelter=dog;cat
animal_shelter:adoption=yes
animal_boarding=cat
Útulek pro psy a kočky, který dává oba druhy k adopci, ale jako druhotnou službu ubytovává kočky
amenity=veterinary
animal_shelter=dog;cat
animal_boarding=cat
Veterinář, který jako druhotnou službu nabízí útulek pro zatoulané psy a kočky a také hotel pro kočky

Související značky

Viz také