Cs:Tag:landuse=farmyard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmyard
Farmyard.jpg
Popis
Oblast, na které jsou postaveny hospodářské budovy statku jako jsou obydlí, kůlny, stodoly, chlévy. Edit or translate this description.
Skupina: Zemědělství
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Oblast, na které jsou postaveny hospodářské budovy statku jako jsou obydlí, kůlny, stodoly, chlévy. Zahrnuje i nezastavěné prostory mezi budovami, keře a stromy okolo nich. Často bývá oplocena.

Rozdíl mezi značkami landuse=farmland, landuse=farmyard a landuse=farm

Značka landuse=farmyard byla zavedena, aby odstranila nejednoznačné použití značky landuse=farm v minulosti, kdy ji někteří mappeři používali pro značení zemědělské půdy (farmland) a jiní pro označení statků/farem (farmyards) (což byl důsledek nejednoznačného významu anglického slova farm a zejména jeho překladu do němčiny).

V důsledku toho se nyní značka landuse=farmland používá pouze pro zemědělskou půdu (tedy oblasti pro pěstování nebo pastvu) a nikoliv pro oblasti, které jsou lépe popsatelné jako landuse=farmyard. Použití značky landuse=farm se již nedoporučuje.

Landuse=farmland.jpg

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!