Cs:Tag:landuse=farmyard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = farmyard
Farmyard.jpg
Popis
Oblast, na které jsou postaveny hospodářské budovy statku jako jsou obydlí, kůlny, stodoly, chlévy. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Skupina: Zemědělství
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Oblast, na které jsou postaveny hospodářské budovy statku jako jsou obydlí, kůlny, stodoly, chlévy. Zahrnuje i nezastavěné prostory mezi budovami, keře a stromy okolo nich. Často bývá oplocena.

Rozdíl mezi značkami landuse=farmland, landuse=farmyard a landuse=farm

Značka landuse=farmyard byla zavedena, aby odstranila nejednoznačné použití značky landuse=farm v minulosti, kdy ji někteří mappeři používali pro značení zemědělské půdy (farmland) a jiní pro označení statků/farem (farmyards) (což byl důsledek nejednoznačného významu anglického slova farm a zejména jeho překladu do němčiny).

V důsledku toho se nyní značka landuse=farmland používá pouze pro zemědělskou půdu (tedy oblasti pro pěstování nebo pastvu) a nikoliv pro oblasti, které jsou lépe popsatelné jako landuse=farmyard. Použití značky landuse=farm se již nedoporučuje.

Landuse=farmland.jpg

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!