Cs:Tag:boundary=political

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = political
Popis
Politická hranice Edit or translate this description.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Politická, nikoliv administrativní, hranice se zakresluje relací typu boundary ozančenou boundary=political.

Značky na cestách

Cesty pro politické (nikoliv administrativní) hranice nepotřebují žádné zvláštní značky. Pokud cesta nemá žádné další značky, pak lze přidat značku boundary=political, ale není to opravdu potřeba, pokud je relace označena správně.

Značky na relaci

Klíč Hodnota Poznámka
type boundary
boundary political
name název
political_division Viz níže

Členy relace

Prvek Role Opakování? Poznámka
uzel admin_centre žádný nebo jeden Uzel reprezentující administrativní centrum, obvykle město nebo vesnici (v závislosti na úrovni hranice, viz place=*)
uzel label žádný nebo jeden Uzel ukazující, kam zakreslit popisku.
cesta (prázdná) nebo radši outer jedna nebo více používáno pro vnější členské cesty boundary=political
cesta exclave nebo outer žádná nebo více Je často obtížné rozlišit exklávy, aby se určila jedna hlavní plocha "outer": může to být ta největší, nebo ta oblast, ve které je oficiální centrum, ale některé hranice mají více center, nebo toto centrum není v největší oblasti. Dále mohou existovat exklávy, které jsou součástí vnější hranice, ale které jsou enklávami v jiné hranici, která je enklávou v nejhraničnější oblasti. Z tohoto důvodu, jsou geometricky užitečné pouze "outer" a "inner".
cesta enclave nebo radši inner žádná nebo více

political_division=*

Tato značka relace byla navržena pro politické hranice, které se liší od administrativních hranic, takže nelze aplikovat značku admin_level=*.

Pokud jsou cesty politické hranice také cestami administrativní hranice, pak by jako takové měly být označeny. Jinde mohou být označeny značkami boundary=political; political_division=*.

Příklady použití v různých zemích jsou uvedeny níže. Klidně přidejte jakékoliv další použité hodnoty.

Země/Region Hodnota Znamená Popis
BE linguistic_community Jazyková komunita Tři belgické jazykové komunity nezapadají do tradičního hierarchického administrativního rozdělení; francouzská i holandská komunita zahrnují region hlavního města Bruselu a německá komunita je v malé východní části arrondissementu, uvnitř provincie Liege, která leží v regionu Wallonia.
ES-CN
ES-IB
insular_council Insular council Mezilehlá administrativní a geografická hranice (která je také hranici volební) mezi provincií (admin_level=6) a comarcou (admin_level=7), rozdělující Baleáry a Kanárské ostrovy, vytvořená, aby úplně pokryla jeden hlavní ostrov a menší ostrovy a neobydlené ostrůvky plus jejich námořní doménu uvnitř stejných teritoriálních vod. Otázka: Může se to změnit na political_division=subregion, aby se sjednotila podobná pod-regionální dělení vytvářená autonomními komunitami (značenými jako regiony)?
ES-CT àmbit_funcional_territorial Àmbit funcional territorial Toto je oficiální označení v katalánštině (španělsky ámbito funcional territorial, což se dá přeložit jako funkční teritoriální doména): jedná se o aktuální přechodný administrativní status, které se později vyvine do veguerias a je částí Pla territorial de Catalunya (viz  Pla_territorial_general_de_Catalunya a jejích externích odkazů). Odkazováno a oficiálně používáno Katalánským statistickým ústavem (IDESCAT), je to administrativní status ve vývoji, specifický pro Katalánsko, ale není to administrativní úroveň Španělska (může v nespecifikované budoucnosti nahradit existující provincie, které aktuálně dělí katalánskou autonomní komunitu, ale v Katalánsku tyto struktury již fungují a mají své vlastní rady, které jsou uznávány katalánskou vládou). Hodnota této značky je provizorní. Otázka: Může se to změnit na political_division=subregion, aby se sjednotila podobná pod-regionální dělení vytvářená autonomními komunitami (značenými jako regiony)?
EU euro_const Evropské volební obvody Momentálně definováno pouze v šesti zemích (Belgii, Francii, Irsku, Itálii, Polsku a Velké Británii), všechny ostatní země Evropské Unie nejsou rozděleny na více volebních obvodů.
V Belgii tři volební obvody odpovídají jazykovým komunitám (viz výše).
Viz  článek o volebních obvodech do evropského parlamentu(en).
FR canton Kanton Volby conseillers départementaux (Conseil départemental, anciennement Conseil général). Viz Kantony ve Francii(fr) a mapu
FR circonscription_législative Circonscription législative Volby députés (Assemblée nationale). Viz Legislativní okresy ve Francii(fr) a mapu
Povšimněte si, že tato mapa momentálně nerozlišuje mezi různými typy, které se překrývají (ale stále používají stejnou barvu). To by se mělo změnit dodatečným filtrem.
GB parl_const Parlamentní volební obvod  
GB county_division Rozdělení volebních okrsků okresních rad Je často stejné jako volební okrsky distriktů, ale ne vždy.
GB ward Volební okrsek  

Viz také

Článek na Wikipedii se  seznamem volebních okrsků podle národů(en).