Pl:Tag:boundary=political

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = political
(granica = polityczna)
Illinois District 4 2004.png
Opis
Określa granicę polityczną. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

boundary=political - służy do oznaczania granicy politycznej lub okręgów wyborczych.

Linie graniczne

Linie obrazujące granice polityczne (a nie administracyjne) nie potrzebują żadnych specjalnych tagów. Jeżeli linia nie ma innych tagów, więc tag boundary=political może być dodany, ale tak naprawdę to nie jest potrzebne jeśli relacja jest prawidłowo oznaczona.

Podobne tagi

Klucz Wartość Dyskusja
type boundary
boundary political
name nazwa
political_division zobacz poniżej

Elementy relacji

Element Role Wartość? Dyskusja
węzeł admin_centre 0 lub 1 Węzeł reprezentujący centrum administracyjne, zazwyczaj miasto lub wieś (w zależności od poziomu granicznego, patrz place=*)
węzeł label 0 lub 1 Węzeł wskazujący gdzie umieścić etykietę.
linia (pusto) lub lepiej outer 0 lub 1 Stosujemy dla "outer" boundary=political elementu linii
linia exclave lub outer 0 lub 1 Często jest trudne do rozróżnienia enklaw aby zaznaczyć jako main "outer" obszar: to może być największy obszar, lub obszar który zawiera oficjalne centrum, ale niektóre granice mają kilka centrów lub centrum nie zawsze jest w największym obszarze. Ponadto mogą istnieć enklawy które są częścią zewnętrznej granicy, ale które są enklawą w innej granicy enklawy w obszarze peryferyjnych. Z tego powodu tylko "outer" i "inner" są użyteczne geometrycznie. linia enclave lub lepiej inner 0 lub 1

political_division=*

Ten tag relacji został zaproponowany dla granic politycznych, gdzie są one wyodrębnione z granic administracyjnych, więc tag admin_level=* nie ma zastosowania.

Jeśli linie politycznej granicy są również liniami administracyjnej granicy powinny być oznaczone jako takie. W przeciwnym razie mogą być oznaczone tagami boundary=political; political_division=*.

Przykłady zastosowania w różnych krajach zostały wymienione poniżej. Zapraszam do dokumentowania wszelkich innych wartości używanych poniżej.

Kraj/Region Wartość Źródło Opis
BE linguistic_community Linguistic Community The three Belgian linguistic communities do not obey the traditional hierarchic scheme of administrative subdivisions; the French and Dutch communities both include for now the Brussels-Capital Region; and the German community is a small eastern part of an arrondissement, within the Province of Liege, itself within the Region of Wallonia.
ES-CN
ES-IB
insular_council Insular council Intermediate administrative and geographic boundary (which is also electoral), between the province (admin_level=6) and the comarca (admin_level=7), dividing the Balearic Islands and the Canary Islands, created to fully cover one major island and minor islands and unpopulated islets plus their maritime domain within the same territorial waters. Question: Could this become political_division=subregion, to unify similar regional subdivisions created by autonomous communities (tagged as regions) ?
ES-CT àmbit_funcional_territorial Àmbit funcional territorial This is the official denomination in catalan (in castillan ámbito funcional territorial, more or less translatable as functional territorial domain): this is the current transitory administrative status for the later evolution into veguerias, and it is part of Pla territorial de Catalunya (see http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_territorial_general_de_Catalunya and its external references). Referenced and used officially by the Catalan Institute of Statistics (IDESCAT), this is an an administrative status still in construction, specific to Catalunya, but still not an administrative level for Spain (it may replace in some unspecified future the existing provinces that currently subdivide the Catalan autonomous community, but in Catalunya, these structures are already effective and have their own councils, recognized by the governemnt of Catalunya). The value of this tag is provisional. Question: Could this become political_division=subregion, to unify similar regional subdivisions created by autonomous communities (tagged as regions) ?
EU euro_const European Constituency Currently, only defined in 6 countries (Belgium, France, Ireland, Italy, Poland, United Kingdom), all other countries in the European Union are not split in multiple constituencies.
In Belgium, the 3 European constituencies also match the linguistic communities (see above).
See the wikipedia article about European Parliament constituencies.
FR canton Canton Election of the conseillers départementaux (Conseil départemental, anciennement Conseil général). See FR:Cantons in France, and map
FR circonscription_législative Circonscription législative Election of the députés (Assemblée nationale). See FR:Circonscriptions législatives in France, and map
Note that this map currently does not distinguish the different types which are overlaid (but still use the same colors). This should change with an additional filter.
GB parl_const Parliamentary Constituency  
GB county_division County Council Electoral Division Are often the same as the district wards, but not always.
GB ward Electoral Ward  

Zobacz też

Wikpedia artykuł na temat  wykazu okręgów wyborczych narodu.