Cs:Využití půdy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logo. Součást : Využití půdy
One example for Součást : Využití půdy
Popis
Popisuje využití půdy člověkem, například pole, pastviny a osady.
Značky

landuse=*
amenity=*
leisure=*
tourism=*

Na této stránce najdete přehled definic a značení využití půdy člověkem (landuse). Podívejte se i na stránku landuse=*.

Při využívání půdy člověkem zahrnuje správu a změny přírodního prostředí nebo divočiny vyúsťující ve vytvořená prostředí jako jsou pole, pastviny a osady a také využití vojenské, pro oddech či dopravu.

Tento koncept se liší od 'pokryvu půdy', což je popis vlastního povrchu země. Například využití půdy může být vojenské, ale její povrch je vřesoviště. Značky OpenStreetMap ne vždy jasně vystihují tento rozdíl a v některých situacích jsou tyto koncepty nejasné.

Některé ze značek pod klíči amenity=*, leisure=* a tourism=* jsou také používány pro bližší popis využití půdy. V některých případech tyto podrobnější využití mohou být v hlavní značce landuse=*, v jiných případech poskytují doplňující informace. Například značka leisure=park může být použita pro popis parku uvnitř obytné oblasti landuse=residential, nebo se u velmi velkého parku jedná o primární využití půdy.

Tabulka některých používaných značek využití půdy

Následující tabulka je stále rozpracovaná. Kliknutím na symboly v záhlaví ji můžete různě setřídit. Povšimněte si ovšem, že stále probíhá diskuse, jak značit využití půdy a pokryv půdy (viz Proposed features/highway(en), Návrh značky landcover(en) a Využití půdy a přírodní oblasti:

Účel Kategorie Poznámka
Letiště Jiné aeroway=aerodrome a volitelně landuse=military, je-li to vhodné, nebo aerodrome=military
Zahrádky Zemědělství landuse=allotments
Pláž Přírodní nebo zastavěné prostředí natural=beach. Značkou leisure=beach_resort popisujeme zařízení na pláži.
Brownfield Zastavěné prostředí landuse=brownfield
Hřbitov Zastavěné prostředí, zřídka také přírodní landuse=cemetery
Vyšší odborná škola Zastavěné prostředí amenity=college
Komerční Zastavěné prostředí landuse=commercial
Stavba Zastavěné prostředí landuse=construction
Depo Zastavěné prostředí landuse=depot
Zemědělská půda landuse=farmland a landuse=farmyard
Lesnictví Zemědělství landuse=forest. Pro oblasti s vysokou hustotou stromů, které jsou určeny hlavně na dřevo. Viz část o problematických hodnotách.
Garáže Zastavěné prostředí landuse=garages (často uvnitř landuse=residential).
Pastva Zemědělství Pro pastviny pro zvířata nebo louky na seno či siláž pro zvířata zvažte použití značky landuse=meadow. Pro jiná použití trávy zvažte použití surface=grass a podívejte se na Pokryv půdy.
Greenfield Zastavěné prostředí Značkou landuse=greenfield značíme pozemky, kde je plánována nějaké výstavba.
Skleníky Zemědělství landuse=greenhouse_horticulture
Silnice Zastavěné prostředí Zatím není schváleno, ale existuje návrh(en), aby se k tomuto účelu používala značka landuse=highway.
Nemocnice Zastavěné prostředí amenity=hospital
Průmysl Zastavěné prostředí landuse=industrial
Skládka Jiné landuse=landfill
Louka Zemědělství landuse=meadow
Vojenské Vojenské landuse=military a volitelně také military=naval_base, military=range, military=danger_area a military=barracks. Pro vojenské letiště použijte značky aeroway=aerodrome a aerodrome=military, nebo military=airfield.
Přírodní rezervace Leisure leisure=nature_reserve. Viz také boundary=protected_area a diskusi o termínech (mezinárodní soulad)(en)
Sad Zemědělství landuse=orchard
Park Oddech leisure=park (menší parky jsou částí landuse=residential.
Pěstitelská školka Zemědělství landuse=plant_nursery
Lom Jiné landuse=quarry
Železnice Zastavěné prostředí landuse=railway
Zelené prostranství pro rekreaci Zastavěné prostředí landuse=recreation_ground
Vodní nádrž Jiné landuse=reservoir nebo man_made=reservoir_covered, nebo novější značení natural=water + water=reservoir
Obytné Zastavěné prostředí landuse=residential
Obchody Zastavěné prostředí landuse=retail
Škola Zastavěné prostředí amenity=school. Často uvnitř oblasti landuse=residential.
Salina Přírodní landuse=salt_pond
Univerzita Zastavěné prostředí amenity=university. Možná zahrnuta v širší kategorii využití půdy.
Zeleň na návsi Oddech landuse=village_green
Vinice Zemědělství landuse=vineyard
Čistírna odpadních vod Jiné man_made=wastewater_plant

Problematické hodnoty

Následující značky landuse=* se ve skutečnosti nevztahují k využití půdy, nebo se často používají k jiným účelům.

Účel Poznámka
Tráva landuse=grass nepopisuje využití půdy, je to spíše popis pokryvu půdy(en).
Nádrž landuse=basin nepopisuje využití půdy, je to spíše popis vodního prvku - pokud ji ovšem nepoužijete pro popis využití půdy - což znamená, že označíte celou plochu nádrže a ne jen tu, která je normálně pokryta vodou.
Les landuse=forest je těžké rozlišit od natural=wood, protože skoro každý les na Zemi je nějak využíván lidmi a nikdy nemůžete s jistotou dopředu vědět, zda nebude vytěžen pro dřevo. Nejjednodušší by bylo značit pokryv půdy jako landcover=trees, což prostě říká, že v oblasti rostou stromy.

Pokud se o lese ví, že je používán pro těžbu dřeva, jako třeba státní lesy v Austrálii, pak je tato značka perfektně vhodná.

Návrhy

Warning: Default sort key "Vyuziti pudy" overrides earlier default sort key "Využití půdy".