Cs:Tag:landuse=construction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = construction
Construction Site.JPG
Popis
Oblast, ve které se staví. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Skupina: životní cyklus
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Oblast, ve které se něco staví.

Doplňkové značky

  • construction=residential - co se v oblasti staví (obvykle hodnota značky landuse=*, na kterou se oblast po dokončení změní)
  • name=* - název staveniště
  • operator=Skanska - firma provádějící stavbu
  • opening_date=* - doba dokončení

Značky na dalších objektech

  • building=construction pro mapování jednotlivých budov ve výstavbě. Obvykle byste použili značku landuse=construction pro označení celé oblasti výstavby, která je obecně větší než půdorys budovy, a vytvořili nové oddělené objekty pro budovy ve výstavbě označené touto značkou.

Viz také

Obvyklé chyby značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!