Cs:Tag:amenity=university

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = university
Dscf1076 600.jpg
Popis
Univerzita, vysoká škola. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto uzel
Rendering-amenity-university.png
Vykreslování v OSM Carto plocha
Rendering-area-amenity-school.png
Skupina: Vzdělávání
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal
O Aktivity vědecké komunity OSM pojednává stránka Research.


Jak mapovat

University většinou okupují větší plochy, takže se doporučuje zakreslit plocha plochu okolo celého kampusu a označit ji amenity=university a navíc přinejmenším značkou name=*. Složitější areály na více místech lze ideálně mapovat multipolygonem. Neměli by existovat uzel a plocha pro stejnou univerzitu zároveň.

Budovy lze označit značkou building=university a volitelně také building:levels=* nebo height=* pro vysoké budovy. Budovy sloužící více různým účelům lze označit více značkami 'building', které budou sdílet uzly na hranicích mezi účely. Každá část budovy pak může mít své jméno. Vchody do budov lze označit značkou entrance=*, která by ideálně měla být spojena s dopravní sítí značkami highway=footway, highway=steps a pod.

Také je vhodné označit amenity=parking, zahrady, bary, restaurace, obchody a mnoho dalšího.

Jednotlivé prvky univerzity by se neměly značit amenity=university, ale dají se mapovat značkou operator=* a jménem univerzity, například operator=Universita Karlova. Pozemky a budovy vlastněné univerzitou ale nepoužívané pro univerzitní účely (tedy výuku, výzkum, administrativu nebo ubytování) by se neměly zahrnovat do zakreslované plochy. Tam, kde univerzita vlastní pozemky a budovy jako investice nebo pro budoucí použití, by se tyto měly značit odpovídající značkou operator=*.

Když univerzita ubytovává studenty na jiném místě, než kde probíhá výuka a výzkum, pak lze použít značení landuse=residential + residential=university (také použijte operator=*).

Fakulty a obory

Podle současné informace z Taginfo se zdá, že uživatelé začínají mapovat fakulty klíčem faculty=* a obory klíčem department=*. Jelikož se asi jedná o formální hodnoty, pak doporučujeme, aby se používala anglická slova, mezery se nahrazovaly podtržítky, nepoužívala velká písmena na začátku slov a neslučovaly referenční označení do značky fakulty (např. neoznačujte "09 Chemistry", ale použijte "chemistry" a "09" dejte do ref=*). Tento odstavec by se měl později přesunout na vlastní stránky značek faculty a department a odsud by na něj mělo být odkázáno..

Podobné značky a návrhy


Ilustrace a příklady

Universita v Zurichu (way 37345941)