Ca:Tag:amenity=university

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = university
Dscf1076 600.jpg
Descripció
Institució educativa dissenyada per a la instrucció i investigació superior, o ambdues, d'estudiants en diferents branques del coneixement. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto node
Rendering-amenity-university.png
Representació a OSM Carto àrea
Rendering-area-amenity-school.png
Grup: educació
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Implica
Combinacions útils
Estat: aprovadaPage for proposal
Per a activitats de l'OSM per part de la comunitat científica, vegeu Research.

Com cartografiar

Les universitats solen ocupar una gran superfície, aquesta ha de ser cartografiada amb una àrea àrea associada a les etiquetes amenity=university i name=*. Tanmateix, per al cartografiat de llocs més complexos, l'ideal és que s'assenyalin mitjançant un multipolígon. D'aquesta manera no poden estar, el node i l'àrea, per a la mateixa universitat o facultats.

Els edificis poden ser etiquetats amb building=university i opcionalment també amb level=* per al nombre de pisos o height=* per a edificis alts. Les edificacions que tenen múltiples funcions poden ser assenyalades fent servir múltiples etiquetes 'building' que comparteixen els nodes en els límits entre les funcions. Cada part de l'edifici pot tenir el seu propi nom.

Les entrades als edificis poden ser assenyalades fent servir l'etiqueta building=entrance que idealment estarà vinculada a un highway=footway, highway=steps o similars per vincular-se a la xarxa de vies.

També pot ser útil assenyalar estacionamients amenity=parking, jardins leisure=garden, bars amenity=bar, restaurants amenity=restaurant, botigues amenity=shop i altres.

Els elements individuals d'una universitat no han de ser etiquetats amenity=university però poden cartografiar-se amb operator=* i el nom de la universitat, per exemple, operator=Universitat Nacional Agrària La Molina. Els terrenys o edificis d'una universitat que no siguin usats amb propòsits universitaris, és a dir, ensenyament, investigació, administració o residència, no han de ser inclosos en l'àrea de la universitat. Quan una universitat és propietària d'un terreny o edifici com a inversió o per a un ús futur, aquesta ha de ser etiquetada apropiadament amb operator=Universitat Nacional d'Enginyeria.

Quan la universitat té l'espai per a residència o allotjament per a estudiants en un lloc diferent a on es desenvolupa l'ensenyament i la investigació, aleshores es faran servir les etiquetes landuse=residential + residential=university (també es pot fer servir operator=*).

Facultats i departaments

Actualment a taginfo es pot veure que els usuaris estan utilitzant faculty=* per cartografiar les facultats i department=* per cartografiar els departaments, com aquests són possiblement valors formals, el suggeriment és fer servir paraules en anglès, reemplaçar els espais per guions baixos (_), no fer servir majúscules i no afegir referències en els noms. Aquest paràgraf ha de moure's després a una pàgina dedicada a les facultats i departaments que estarà enllaçada aquí.

Per cartografiar l'interior dels edificis, habitacions, passadissos, etc. reviseu l'etiqueta indoor=*.

Etiquetes similars i proposades

Fotos i exemples

Universitat de Zuric (way 37345941)