Uk:Tag:amenity=university

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = university
Dscf1076 600.jpg
Опис
Студентське містечко або будівля університету чи вищого навчального закладу Show/edit corresponding data item.
Зображення в OSM Carto node
Rendering-amenity-university.png
Зображення в OSM Carto area
Rendering-area-amenity-school.png
Група: Education
Застосовується до цих елементів
точки можна позначати цим теґомлінії не можна позначати цим теґомполігони можна позначати цим теґомпозначення зв'язків цим теґом невизначено
Використовується разом з
Статус: затвердженийPage for proposal
Ознайомтесь також "OSM activities by the scientific community" – Research.

Теґ amenity=university використовується для додавання на мапу університетів – закладів вищої освіти, призначений для навчання студентів та підвищення кваліфікації.

Як мапити

Університети зазвичай займають велику територію, тому рекомендується створити полігон area, що покриває весь кампус campus=* та позначити його теґом amenity=university з додаванням назви name=*. Для більш складного об’єкта з кількома кампусами в ідеалі його буде додавання його на мапу за допомогою мультиполігону. Не повинно існувати одночасно точки та полігону для одного й того ж університету.

Окремі елементи, що входять до складу університету не повинні позначатись теґом amenity=university, але можуть мати теґ operator=* з назвою університету, наприклад: operator=University College London. Земля та будинки, що належать університету, але не використовуються для університетських потреб (тобто навчання, дослідів, адміністративних потреб чи помешкання) не повинні входити до меж університету. Якщо університет має земельну ділянку чи будівлі з інвестиційними цілями або для майбутнього використання, вони повинні бути позначені відповідним теґом operator=Такий-то Університет.

Якщо університет розміщує студентів на окремій території, відмінній від місця, де проводяться навчання та дослідження, тоді можна використовувати теґи landuse=residential + residential=university (також використовуйте operator=*). Якщо нелегко помітити, що житлова ділянка належить університету (немає знаків, бар’єрів чи інших характерних ознак), уникайте позначення цих територій як університетських. Саму будівлю можна включити до звʼязку університету та використати теґ operator=*.

Факультети та кафедри

Поточна статистика з taginfo вказує на те, що користувачі починають мапити факультети з ключем faculty=*, а кафедри – department=*. Оскільки це, ймовірно, формалізовані значення, пропонується використовувати англійські слова, замінювати пробіли підкресленням, не використовувати великі літери та не об’єднувати референс в тезі факультету (наприклад, не позначати «09 Chemistry», а використовувати «chemistry» і поставити "09" у ref=*).

Кількість випадків використання в OSM

faculty=* department=*

Комплексні кампуси

Багато університетів мають свої кампуси рознесені по різних частинах міста. Зараз існує кілька способів, як це замапити, але в кожному конкретному випадку потрібно все ретельно зважувати.

 • Використовуйте звʼязки мультиполігони – вони добре підходять до університетів з чітко визначеними межами кампусів, включаючи рознесені по різних частинах міста.[1]
 • Використовуйте мультиполігон, який включає точки як члени звʼязка – це не зовсім правильно, оскільки технічно такі мультиполігони є неправильними. Проте багато споживачів даних можуть їх обробляти. У деяких випадках точки-члени може бути надзвичайно важко перетворити на полігони, можливо навіть де-факто неможливо (університет використовує лише одну кімнату в будівлі – «усе, що у вас є, це дверний дзвінок на вулиці»).[2]
 • Використовуйте amenity=university для кожної окремої частини університету, зазвичай використовується, коли є кілька кампусів з власними назвами, використовуйте operator=*, щоб вказати назву університету. Такий підхід буде некоректним якщо кожен кампус не є[3] окремим університетом[4], але за відсутності альтернатив його використовують.
 • Використовуйте amenity=university на кожній споруді університету – невірно, якщо будівлі не є окремими університетами.[5]

Подібні теґи та пропозиції

 • amenity=research_institute – Науково-дослідний інститут.
 • amenity=college – Коледж — заклад вищої освіти, що провадить освітню діяльність, повʼязану зі здобуттям ступеня молодшого спеціаліста.
 • amenity=school – Початкові та середні школи мають подібну схему теґування.
 • Proposed features/University Campus (tertiary education) – оригінальна пропозиція для цього теґу
 • amenity=hospital – лікарні можуть бути великим закладами, що мають багато будівель. Потрібно застосовувати подібний підхід для додавання їх на мапу.
 • building=university – Будівлі зведені для університету
 • residential=university – житлова зона університету, додається як уточнення до landuse=residential

Приклади та фотографії

Університет Цюриха (лінія 37345941)

Примітки

 1. Приклад: AGH у Кракові
 2. Приклад: Universität Tübingen
 3. Зауважте, що деякі університети можуть офіційно складатися з багатьох кампусів, але в кожному з них є окремі студенти, курси та викладачі: у цьому випадку доцільно мапити кожен кампус окремо.
 4. Приклад: III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, є частиною UJ
 5. Приклад: https://www.openstreetmap.org/way/25074981