Ca:Tag:amenity=school

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = school
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
Descripció
Un centre d'ensenyament primari o secundari (els alumnes solen tenir entre 6 i 18 anys). Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Representació a OSM Carto node
Rendering-amenity-school.png
Representació a OSM Carto àrea
Rendering-area-amenity-school.png
Grup: educació
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Implica
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2191900. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Feu servir amenity=school per identificar un lloc on els alumnes, normalment entre les edats de 5 i 18 anys, reben ensenyament sota la supervisió de professors. Això inclou, segons la ISCED:

 • escoles primàries (ISCED 1, etiquetades amb isced:level=1) i
 • escoles secundàries (ISCED 2 i 3, etiquetades amb isced:level=2;3), en alguns països anomenades escoles superiors.

Per a altres centres educatius, vegeu:

Per als terrenys escolars consulteu l'element cartogràfic landuse=education.

Com cartografiar

Hi ha diverses situacions estàndard en relació amb les escoles. Cada escola ha de ser cartografiada només una vegada. Eviteu duplicar-les.

Les escoles poden definir-se amb més detall mitjançant les següents etiquetes:

 • operator=* – Nom de l'operador, sovint, l'autoritat educativa local.
 • operator:type=* – Defineix si l'escola és privada, estatal, pertany a una organització religiosa, etc.
 • Adreça Detalls sobre l'adreça i altres detalls de contacte
 • capacity=* El nombre màxim d'alumnes que l'escola pot acceptar
 • isced:level=* Per al nivell educatiu segons l'escala ISCED
 • grades=* – Els graus que ofereix l'escola, pot utilitzar-se juntament amb isced:level=*
 • min_age=* i max_age=* per indicar el rang d'edat dels nens que assisteixen a l'escola
 • fee=yes Si l'escola té una quota o càrrega directa per als serveis bàsics
 • religion=* Si l'escola està associada amb una religió en particular (vegeu també denomination=*)
 • ref=* Si l'escola té un número de referència
 • wikipedia=* - Enllaç a un article de Wikipèdia sobre l'escola.

Una única escola en un sol lloc

Si teniu una única escola dins d'un terreny, marqueu els límits de l'escola usant una àrea àrea o posant un node node en el centre del terreny si no coneixeu els seus límits, no teniu accés a informació sobre els límits o les imatges aèries no són prou clares. Si utilitzeu una àrea àrea també és opcional marcar l'àrea amb landuse=education, però no és necessari.

Exemple d'ús en una sola escola

Diverses escoles en un mateix terreny

Quan una o més escoles comparteixen els seus terrenys, s'ha d'usar el següent esquema. Això també s'aplica quan les escoles comparteixen un terreny amb una altra amenity=*.

 • Marqueu els límits exteriors del terreny/campus/àrea escolar compartits utilitzant una àrea àrea amb l'etiqueta landuse=education. Si aquesta zona compartida té el seu propi nom, etiqueteu-lo també.
 • Per a cada escola o un altre equipament establiu un node node en un lloc apropiat dins d'aquesta àrea, o si l'escola té el seu propi edifici per al seu ús exclusiu en els terrenys, afegiu l'etiqueta d'equipament a l'àrea del contorn de l'edifici àrea. Assegureu-vos que només hi ha un element OSM per a cada escola. Afegiu els detalls de l'escola a les instal·lacions rellevants.
Exemple d'ús en un complex escolar amb "terreny compartit"

Escola amb múltiples instal·lacions

Si una sola escola ocupa un campus discontinu, ha de representar-se mitjançant una relació multipolígon que inclogui totes les parts del campus. Si una part del campus només pot ser representada per un punt per alguna raó, aleshores un multipolígon no seria vàlid, però s'ha utilitzat de vegades una relation site com a alternativa.[1] De qualsevol manera, assegureu-vos d'utilitzar amenity=school i altres etiquetes en la relació.

Els campus escolars múltiples operats per la mateixa organització han de ser àrees amenity=school separades. No feu servir una relació per expressar la relació entre els campus; en el seu lloc, etiqueteu cada campus amb una etiqueta operator=*, brand=* o owner=* apropiada.


Detalls del campus

Es poden afegir diversos detalls en dibuixar el campus escolar complet.

 • building=school es fa servir per als edificis construïts expressament com a escoles (els edificis reutilitzats mantenen el seu tipus d'edifici).
 • es poden afegir etiquetes addicionals apropiades a l'edifici, per exemple amenity=swimming_pool.
 • entrance=* i, si és apropiat, barrier=gate poden considerar-se per als punts on les carreteres, camins o altres vies d'accés als terrenys de l'escola creuen els límits del terreny escolar. Les entrades als edificis poden cartografiar-se amb un node en el contorn de l'edifici, amb una de les següents etiquetes:
 • leisure=pitch es fa servir per als camps esportius individuals. Quan es pugui identificar un esport individual es pot afegir sport=* i surface=grass/asphalt/... per indicar el tipus de superfície (gespa, asfalt, etc.)
 • leisure=sports_hall es fa servir per a les instal·lacions esportives cobertes, si s'han construït específicament com building=sports_hall
 • landuse=grass es fa servir per a les zones de gespa, possiblement cobrint múltiples camps o usada per a altres propòsits
 • leisure=schoolyard és un espai obert a les escolas específicament per a l'esbarjo, però normalment sense infraestructura de jocs. Acostuma a ser de formigó o asfalt i acostuma a estar en zones urbanes. En anglès americà se sol anomenar "blacktop". Sovint està microcartografiat amb àrees addicionals per a playground=hopscotch/map/four_square/... i altres.
 • leisure=playground sovint es troba en els terrenys de les escoles primàries amb infraestructures com playground=structure/swing/..., etc.

Etiquetes alternatives

Les instal·lacions típiques fora de l'abast d'amenity=school són:

Renderització

Vegeu també

Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!

Notes i referències

 1. Per exemple, aquesta escola ocupa múltiples aules que estan distribuïdes en un campus compartit amb altres escoles. Cada aula està cartografiada com un punt perquè es desconeix la distribució interior exacta de cada edifici. Atès que un multipolígon vàlid no pot incloure un punt com a membre, una relation:site és la següent millor representació d'aquesta escola. Un punt relation:site permet que l'escola es representi com un punt simple, ja que pocs o cap consumidor de dades entenen les relation:site.