Ca:Tag:amenity=kindergarten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = kindergarten
AF-kindergarten.jpg
Descripció
Un lloc per a cuidar a nens preescolars i (normalment) oferir educació primerenca. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Rendering-amenity-kindergarten.png
Representació a OSM Carto node
Rendering-amenity-kindergarten.png
Representació a OSM Carto àrea
Rendering-area-amenity-school.png
Grup: educació
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Requereix
Implica
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de factoPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2177594. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Utilitzeu amenity=kindergarten per a establiments que ofereixen educació en els primers anys d'edat i supervisió (també coneguda com a preescolar) per a nens que no superen l'edat formal (sovint obligatòria) d'accés a l'educació escolar. Aquesta etiqueta s'usa igualment per a establiments on els pares poden deixar els seus nens més petits però que no proporcionen educació formal.

L'abast i ús de l'etiqueta amenity=kindergarten en l'OSM varia d'un país a un altre i necessita ser discutit en cada comunitat nacional. L'ús per a països específics es resumeix més endavant.

Per a establiments que ofereixen educació escolar formal per a nens, utilitzeu amenity=school. L'edat de matriculació escolar difereix entre països i pot variar entre els 4 i els 7 anys.

Com cartografiar

El campus, conjunt de terrenys i edificis de la instal·lació, ha de ser dibuixat com una àrea etiquetada amb amenity=kindergarten. Si el traçat no és possible com una àrea, es pot cartografiar com un node.

Les següents etiquetes es poden usar en combinació:

 • name=* El nom de l'establiment.
 • website=* Lloc web.
 • phone=* Telèfon de contacte.
 • capacity=* El nombre de nens que pot albergar la instal·lació.
 • fee=* Utilitzeu el valor "yes" si es cobra una tarifa; "no" si no es cobra.
 • operator=* El nom de l'organització que gestiona la instal·lació; aquesta pot ser l'autoritat local, una parròquia religiosa o una associació de pares.
 • isced:level=0 Nivell d'educació "0" en l'Estàndard de Classificació d'Educació.
 • min_age=* i max_age=* per indicar el rang d'edat dels nens que assisteixen a la mencionada escola.
 • religion=* i denomination=* si l'escola té una afiliació i denominació religiosa particular.

Instal·lacions del campus

 • leisure=playground - Les zones de jocs exteriors situades al campus poden cartografiar-se com un node node o un contorn àrea. Afegiu access=private.
 • barrier=fence - El campus o les seves subàrees sovint solen estar barrades.

landuse=education

Quan un jardí d'infància comparteix el seu terreny/lloc amb altres instal·lacions educatives, consulteu landuse=education per saber com podeu cartografiar aquestes instal·lacions.

Utilització a països específics

Alemanya, Àustria i Suïssa

Encara que el terme Kindergarten va ser encunyat en llengua alemanya al segle XIX per a l'educació preescolar, avui dia està cada vegada més desplaçat per l'ús del terme Kindertagesstätte, literalment "una instal·lació de dia per a nens", cobrint una gamma més àmplia i superposada d'edats, des de nens més petits (0-3 anys) a preescolars (3-6 anys) i fins atenent nens d'escola primària (6-12 anys) després del seu horari escolar, tot supervisat per personal professional i amb objectius educatius adaptats a les seves edats.

Tota la gamma d'aquestes instal·lacions s'etiqueta amenity=kindergarten, amb min_age=* i max_age=* per indicar el seu rang d'edat precís. Recentment es va proposar afegir subetiquetes per a les tres categories d'edat, guarderia nursery=yes, preescolar preschool=yes i després de l'escola after_school=yes.

Exemple

Kita example with playground 200.png

Jardí d'infància a Berlín.

Etiquetes alternatives

L'etiqueta amenity=preschool no va ser aprovada - consulteu la seva pàgina de proposta.
L'etiqueta amenity=childcare pot ser d'utilitat per a llocs on els nens són atesos per professionals. La seva definició és ambigua des que es va rebutjar la seva primera proposta, i una segona per reemplaçar a amenity=kindergarten no va ser sotmetsa a votació.

Representació

Vegeu també


Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!