Cs:Tag:amenity=kindergarten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = kindergarten
AF-kindergarten.jpg
Popis
Mateřská škola. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-amenity-kindergarten.png
Vykreslování v OSM Carto uzel
Rendering-amenity-kindergarten.png
Vykreslování v OSM Carto plocha
Rendering-area-amenity-school.png
Skupina: Vzdělávání
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Použijte značku amenity=kindergarten pro zařízení, které nabízí rané vzdělávání(en) a dohled (známé jako předškolní vzdělávání) na děti do věku než nastoupí formální (a často povinné) školní vzdělávání. Tato značka se aktuálně používá také pro zařízení, kde rodiče mohou zanechat své malé děti, ale které neposkytují žádné formální vzdělávání.

Rozsah a použití značky amenity=kindergarten v OSM se liší mezi zeměmi a musí být prodiskutován v národních komunitách. Použití v konkrétních zemích je shrnuto níže.

Pro zařízení, které poskytují formální školní vzdělávání dětí, použijte amenity=school. Příchod na školu se mezi zeměmi liší a může být mezi 4 a 7 lety.

Jak mapovat

Areál mateřské školy by se měl mapovat jako plocha označená značkou amenity=kindergarten. Pokud to není možné, lze přidat pouze uzel.

Dají se použít i následující značky:

  • name=* - název zařízení
  • website=* - webová stránka
  • phone=* - telefon
  • capacity=* - kapacita počtu dětí
  • fee=* - zde se platí poplatek yes, nebo nikoliv no
  • operator=* - provozovatel, může to být místní úřad, náboženská organizace nebo rodičovská asociace
  • isced:level=0 - úroveň 0 vzdělávání dle ISCED (International Standard Classification of Education)
  • min_age=* a max_age=* - pro sdělení věkového rozpětí dětí, které chodí do školky
  • religion=* a denomination=* - pokud má škola spojitost s nějakou církví

Prvky areálu

Použití v konkrétních zemích

Německo/Rakousko/Švýcarsko

Zatímco termín Kindergarten byl v němčině vytvořen v 19tém století pro předškolní vzdělávání, dnes se stále častěji nahrazuje termínem Kindertagesstätte, což je doslovně denní zařízení pro děti, které pokrývá široký a překrývající se rozsah dětí v jeslích (0-3 roky), mateřských školách/předškolní (3-6 let) a také péči po škole pro žáky základních škol (6-12 let), všechno zahrnující dohled vzdělaným personálem a podle věku odpovídajícími cíli vzdělávání.

Celý rozsah tohoto zařízení je značen amenity=kindergarten spolu se značkami min_age=* a max_age=*, které udávají přesný věkový rozsah. Nedávno bylo navrženo přidávání pod-značek pro tři věkové kategorie: nursery=yes (jesle), preschool=yes (předškolní) a after_school=yes (po-školní).

Příklad

Kita example with playground 200.png

Alternativní značení

Značka amenity=preschool nebyla schválena - viz stránku návrhu(en).

V některých místech, kde na děti dohlíží profesionálové se používá značka amenity=childcare. Její definice je dvojznačná, protože její první návrh(en) byl zamítnut a druhý návrh(en), který chtěl nahradit amenity=kindergarten nebyl doveden ke hlasování.