Cs:Key:preschool

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg preschool
Popis
Předškolní vzdělávání dětí od 3 do 5 let Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vzdělávání
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značkou preschool=yes značíme vzdělávací zařízení nebo místo, které nabízí předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 5 let, před zahájením povinné školní docházky. Mohou být provozovány soukromě nebo vládou a možné je, že se na jejich náklady přispívá.

Jak mapovat?

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy.
Přidejte značky amenity=kindergarten + preschool=yes a name=*.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!