Pl:Tag:amenity=kindergarten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = kindergarten
AF-kindergarten.jpg
Opis
Miejsce opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-amenity-kindergarten.png
Odwzorowanie w OSM Carto węzeł
Rendering-amenity-kindergarten.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Rendering-area-amenity-school.png
Grupa: Pl:Edukacja
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

amenity=kindergarten – służy do oznaczenia przedszkola, żłobka, świetlicy lub podobnego miejsca, do którego uczęszczają dzieci.

Opis obiektu

Zakres i sposób użycia tagu amenity=kindergarten w OSM jest różny w różnych krajach i wymaga omówienia w społecznościach krajowych.

W Polsce jest najczęściej używany do oznaczania przedszkoli, żłobków, świetlic, czy klubów dziecięcych - miejsc gdzie dzieci znajdują się pod opieką, ale nie jest im zapewniana formalna edukacja. W przypadku placówek oferujących formalną edukację szkolną dla dzieci stosujemy tag amenity=school.

Mapowanie

Rysujemy area obszar obejmujący cały teren obiektu - budynki, boiska, place zabaw itd. Jeżeli przedszkole (lub żłobek/świetlica) zajmuje cały budynek i nie ma terenu wokoło, tag należy dodać do obrysu budynku.

Poprawnym sposobem jest też mapowanie jako węzeł. Tak oznacza się na przykład wtedy, gdy przedszkole jest częścią większego obszaru np. zespołu szkolno-przedszkolnego, żłobek zajmuje jeden lokal w większym budynku albo na zdjęciu niewidoczne są dokładne szczegóły lokalizacji.

Powiązane tagi

tag opis rekomendacja
amenity=kindergarten Definiuje placówkę ! Wymagany
nursery=yes Oznacza, że placówka to żłobek. ! Wymagany, jeżeli dotyczy danej placówki.
preschool=yes Oznacza, że placówka to przedszkole.
after_school=yes Oznacza, że placówka to świetlica/klub dziecięcy (dla dzieci w wieku szkolnym)
name=* Nazwa placówki  Ważny
religion=* Religia - jeżeli placówka jest prowadzona przez organizację religijną  Ważny, jeżeli dotyczy
denomination=* Wyznanie - jeżeli placówka jest prowadzona przez organizację religijną  Ważny, jeżeli dotyczy
capacity=* Liczba dzieci możliwych do przyjęcia ? Opcjonalny
fee=* Obecność(lub jej brak) opłaty za uczęszczanie dzieci do placówki ? Opcjonalny
isced:level=0 Poziom 0 edukacji według International Standard Classification of Education ? Opcjonalny
max_age=* Najstarszy wiek dziecka, w jakim możne ono uczęszczać do placówki ? Opcjonalny
min_age=* Najmłodszy wiek dziecka, które może zostać przyjęte ? Opcjonalny
opening_hours=* Godziny otwarcia ? Opcjonalny
operator=* Nazwa organizacji prowadzącej obiekt; może to być np. gmina, fundacja, organizacja religijna lub inne ? Opcjonalny
operator:type=* Rodzaj organizacji prowadzącej obiekt (państwowa/prywatna) ? Opcjonalny
pedagogy=* System dydaktyczny w przedszkolu (np. Montessori, Steiner) ? Opcjonalny
phone=* Kontaktowy numer telefonu ? Opcjonalny
website=* Adres strony internetowej ? Opcjonalny

Wyposażenie terenu przedszkola

  • building=kindergarten – budynek przedszkola;
  • leisure=playground – plac zabaw na terenie przedszkola można narysować jako węzeł lub obszar. Dodajemy access=private;
  • barrier=fence – ogrodzenie terenu (nie trzeba rysować osobnej linii, jeżeli przebieg pokrywa się dokładnie z terenem placówki - wystarczy wtedy dodać tag ogrodzenia do obszaru);
  • landuse=education - obszar wspólnie zajmowany przez różne placówki - np. szkołę + przedszkole.

Źródła danych

Można się posiłkować oficjalnym, aktualizowanym na bieżąco Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, dostępnym pod adresem https://rspo.men.gov.pl/

Istnieje do tego opis używanych kategorii pod adresem https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/

Wątpliwości co do legalności źródła rozwiewa wątek na forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=797431#p797431

Dodatkowo można korzystać z aktualizowanego corocznie Wykazu szkół i placówek oświatowych, dostępnego pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/839,wykaz-szko-i-placowek-oswiatowych.

Dane dotyczące żłobków znajdują się w Rejestrze Żłobków: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2086,rejestr-zlobkow-lista-instytucji

Zorganizowane importy

Obecnie (IX 2023) trwa zorganizowana edycja z wykorzystaniem danych z RSPO: Pl:Organised Editing/Activities/Updating and mapping schools in Poland oraz ręczny import z Rejestru Żłobków: https://maproulette.org/browse/projects/50688

Inne schematy tagowania

Tag amenity=preschool został odrzucony w głosowaniu - zobacz stronę propozycji.

Tag amenity=childcare jest czasem używany do oznaczania placówek opieki nad dziećmi młodszymi niż w wieku szkolnym. Jego definicja jest niejasna - pierwsza propozycja wprowadzenia go została odrzucona, a druga, powstała z zamiarem zastąpienia amenity=kindergarten, nigdy nie była głosowana.

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!