Pl:Tag:amenity=kindergarten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = kindergarten
AF-kindergarten.jpg
Opis
Miejsce opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto węzeł
Rendering-amenity-kindergarten.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Rendering-area-amenity-school.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

amenity=kindergarten – służy do oznaczenia przedszkola lub podobnego miejsca, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Opis obiektu

Tag ten jest obecnie wykorzystywany również w placówkach, w których rodzice mogą zostawić swoje małe dzieci, ale nie zapewniają formalnej edukacji.

Zakres i sposób użycia tagu amenity=kindergarten w OSM jest różny w różnych krajach i wymaga omówienia w społecznościach krajowych.
W przypadku placówek oferujących formalną edukację szkolną dla dzieci stosujemy tag amenity=school.
Rekrutacja do szkoły jest różna w różnych krajach i może wynosić od 4 do 7 lat.

Mapowanie

Przedszkole oznaczone tagiem amenity=kindergarten najczęściej zaznacza się jako obszar obejmujący cały teren: budynki, place zabaw, boiska.

Częstym błędem jest dodawanie amenity=kindergarten tylko do samego budynku (nie jest to jednak błąd, jeśli przedszkole zajmuje tylko jeden budynek i nie ma terenu wokoło).

Poprawnym sposobem jest też mapowanie jako węzeł. Tak oznacza się najczęściej wtedy, gdy przedszkole jest częścią większego obszaru np. zespołu szkolno-przedszkolnego lub nie jest znany lub niewidoczny na zdjęciach teren przedszkola.

Tagi powiązane

 • name=* – nazwa
 • website=* – strona internetowa
 • phone=* – telefon
 • opening_hours=* – godziny otwarcia
 • operator=* – nazwa organizacji prowadzącej obiekt; może to być gmina, fundacja, organzacja religijna lub inne
 • operator:type=*
 • capacity=* – liczba dzieci możliwych do przyjęcia
 • fee=*yes, jeśli pobierana jest opłata, no, jeśli nie jest pobierana żadna opłata
 • isced:level=0 – poziom 0 edukacji według International Standard Classification of Education
 • min_age=* i max_age=* – przedział wiekowy dzieci
 • religion=* i denomination=* – jeśli przedszkole ma określoną przynależność religijną i wyznanie

Wyposażenie terenu przedszkola

Źródła danych

Można się posiłkować oficjalnym, aktualizowanym na bieżąco Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, dostępnym pod adresem https://rspo.men.gov.pl/

Istnieje do tego opis używanych kategorii pod adresem https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-typow/

Wątpliwości co do legalności źródła rozwiewa wątek na forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=797431#p797431

Dodatkowo można korzystać z aktualizowanego corocznie Wykazu szkół i placówek oświatowych, dostępnego pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/839,wykaz-szko-i-placowek-oswiatowych.

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!