Pl:Key:isced:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg isced:level
(ISCED:poziom)
Diagramma ISCED.svg
Opis
Poziom wykształcenia według ISCED. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Edukacja
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 8
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

isced:level=* – tag do określenia poziomu kształcenia za pomocą Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji  ISCED.

Poziom (wartość) Opis Placówka
0 opieka i edukacja wczesnoszkolna  żłobek (amenity=kindergarten + nursery=yes)

 przedszkole (amenity=kindergarten + preschool=yes)

1;2 kształcenie podstawowe i średnie niższego stopnia  szkoła podstawowa (amenity=school)
3 kształcenie średnie wyższego stopnia  liceum ogólnokształcące,  technikum,

szkoła branżowa I/II stopnia (amenity=school)

4 kształcenie powyżej średniego, nie wyższe  szkoła policealna (amenity=college)
5 kształcenie wyższe krótkiego cyklu kolegium nauczycielskie, kolegium pracowników służb społecznych (amenity=college)
6 studia pierwszego stopnia uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów licencjackich/inżynierskich (amenity=university)
7 studia drugiego stopnia uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów magisterskich (amenity=university)
8 studia trzeciego stopnia uczelnia (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów doktoranckich (amenity=university)

Propozycja oznacza poziomów kształcenia typów szkół występujących w RSPO znajduje się tutaj.

Zobacz też