Pl:Key:isced:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg isced:level
(ISCED:poziom)
Osm element key.svg
Opis
Zdefiniowany poziom wykształcenia. Edit or translate this description.
Grupa: Edukacja
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w rzeczywistości

isced:level=* - stosowany do określenia poziom kształcenia za pomocą Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED.

Poziom (wartość) Opis Placówka
0 opieka i edukacja wczesnoszkolna żłobek (amenity=childcare)

przedszkole (amenity=kindergarten)

1;2 kształcenie podstawowe i średnie niższego stopnia szkoła podstawowa (amenity=school)
3 kształcenie średnie wyższego stopnia liceum ogólnokształcące, technikum,

szkoła branżowa I/II stopnia (amenity=school)

4 kształcenie powyżej średniego, nie wyższe szkoła policealna (amenity=college)
5 kształcenie wyższe krótkiego cyklu kolegium nauczycielskie, kolegium pracowników służb społecznych (amenity=college)
6 studnia pierwszego stopnia uczelnia wyższa (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów licencjackich/inżynierskich (amenity=university)
7 studnia drugiego stopnia uczelnia wyższa (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów magisterskich (amenity=university)
8 studnia trzeciego stopnia uczelnia wyższa (uniwersytet/politechnika) kształcąca w zakresie studiów doktoranckich (amenity=university)