Pl:Tag:amenity=college

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = college
(udogodnienie = koledż)
Cambridge Regional College main entrance.jpg
Opis
Miejsce do dalszej edukacji, zazwyczaj szkoła policealna lub koledż. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Rendering-area-amenity-school.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)użycie w relacjach nieokreślone
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=college – tag do oznaczenia szkoły policealnej lub koledżu.

Opis obiektu

 Szkoła policealna
 Koledż

Dodatkowe oznaczenia

  • name – nazwa szkoły
  • operator – nazwa instytucji administracyjnej, której szkoła podlega
  • operator:type – rodzaj zarządcy (publiczny, prywatny itd.)
  • website – strona internetowa szkoły
  • grades – poziomy nauczania (np. 13 lub 13-14)
  • isced:level – poziom wykształcenia oferowany przez daną szkołę
  • addr – adres (tylko jeśli szkoła nie jest na obszarze, a adres nie jest już na budynku)
  • phone – numer telefonu
  • ref:rspo – numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (w Polsce)
  • ref:regon – numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej (tylko na terenie Polski)

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest szkoła lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag amenity=college oraz name.

Tag amenity=university stosowany jest dla instytucji szkolnictwa wyższego, a tag amenity=college dla dalszej edukacji.

Tak więc "Trinity College Cambridge" lub "Baliol College Oxford" są tagowane jako amenity=university, ale "Cambridge Regional College" jest tagowany jako amenity=college.

Zauważmy, że ten tag jest przeznaczony dla instytucji szkolnictwa pomaturalnego.
Tak więc szkoła średnia znana jako "liceum" powinna być oznaczona tagiem amenity=school.

Zobacz też