Pl:Organised Editing/Activities/Updating and mapping schools in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aktualizacja i mapowanie szkół w Polsce

Kampania ma na celu weryfikację i zaktualizowanie danych dotyczących szkół w Polsce, w tym dodanie numeru z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz danych kontaktowych dla każdej placówki.

Uzasadnienie

Po reformie systemu edukacji wiele szkół zmieniło strukturę, w ramach której prowadzą działalność. Jednocześnie wiele z nich nie ma danych kontaktowych i odniesienia do oficjalnego rejestru (RSPO). Chcemy to ujednolicić.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, najlepiej będzie jeżeli skontaktujesz się z inicjatorem i koordynatorem projektu wlodzimierz.bartczak@openstreetmap.pl. Jeżeli wprowadzane zmiany nie są poprawne, najlepiej będzie jeżeli skomentujesz konkretny zestawi zmian.

Community Consultation

Nawiązaliśmy kontakt z lokalną społecznością przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacji:

Hashtag

Prosimy mapowiczów o stosowanie hashtagu #school_osmp w opisie zestawu zmian.

Ramy czasowe

Projekt rozpoczął się 01.02.2022

Narzędzia i źródła danych

Uczestnicy

Jeżeli w mapowaniu będą brali także inni mapowicze, prosimy o dodanie linku do tej strony na swojej stronie profilowej.

Szkolenie/Instrukcje

Uczestnicy są również proszeni o zaznaczanie wejścia do budynku, gdyż jest to wykorzystywane przez aplikacje dla osób niewidomych.

Post-Event Clean Up

Nasz główny zespół będzie często przeglądał zestawy zmian posiadające nasz hashtag i poprawiał je w razie potrzeby. Mapowicze proszeni są również, aby wskazali na konieczność sprawdzenia ich pierwszych zestawów zmian. Prosimy również, aby wpisywać do Arkusz Google aktualnie mapowane gminy.

Rezultaty

Zaktualizowanie danych wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce.