Pl:Key:social_facility

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg social_facility
(ośrodek_pomocy_społecznej)
Social sciences.svg
Opis
Określa typ placówki, która świadczy usługi społeczne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Zdrowie
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 13
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

social_facility=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju obiektów świadczących usługi pomocy i opieki społecznej w powiązaniu z amenity=social_facility.

Opis

 Praca socjalna to zawód i nauka społeczna mająca na celu osiągnięcie sprawiedliwości społecznej, poprawy jakości życia, a także do rozwoju pełnego potencjału każdej jednostki, grupy i wspólnoty w społeczeństwie.

Konkretnymi przykładami placówek społecznych są: ośrodki odwykowe, warsztaty dla osób niepełnosprawnych fizycznie i schroniskach dla bezdomnych. Nie ma ograniczeń co do tego, kto świadczy usługi.

Użycie

Uzupełnieniem tego opisu są dodatkowe znaczniki zdefiniowane poniżej.

To jest wciąż ewoluujący model i komentarze są mile widziane na stronie dyskusji.

Rodzaje obiektów socjalnych

Są różne rodzaje placówek socjalnych, mogę one być w miejscach gdzie usługi są świadczone lub skąd są one zarządzane.
Rodzaj obiektu społecznego jest określony w zależności od poziomu opieki lub świadczonej usługi lub zamieszkania danej grupy ludzi. Aby określić komu są świadczone usługi przez dany ośrodek, stosujemy poniższe wartości dla social_facility=*

Dla określenia przypadków, które skupiają się na leczeniu konkretnych, ostrych przypadków, takich jak usługi zazwyczaj świadczone przez szpital, powinien być stosowany tag amenity=hospital.

Dla przypadków które koncentrują się na pomocy ofiarom katastrof, takich jak tymczasowe, awaryjne, schronienie, sugeruje się, aby Humanitarian_OSM_Tags były stosowane.

Tag Ikona Opis
social_facility=group_home Group home.svg Zorganizowana grupa domów mieszkalnych dla pewnej grupy demograficznej, która nie może żyć z ich rodziną lub osób z przewlekłą niepełnosprawnością, świadcząca usługi socjalne i medyczne, takie jak rekreacje lub posiłki. Np, domy opieki lub domy dla osób starszych w wieku emerytalnym. Mieszkańcy domów grupowych zazwyczaj mają przewlekłe zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność fizyczną.
social_facility=nursing_home A Nursing Home is a facility providing permanent nursing care, 24 hours a day, as well as social and medical services; supporting residents with elementary activities of daily living. Residents include elderly or seriously ill people, and such with physical and mental disabilities. (wikipedia:Nursing_home)
social_facility=hospice A Hospice is a facility providing both, permanent palliative and nursing care, 24 hours a day, to dying or terminally or chronically ill people as well as support to their relatives. Thus it has a different focus in comparison with a nursing home. (wikipedia:Hospice)
social_facility=assisted_living Assisted living.svg Obiekt mieszkalny podobne do "group_home", ale dla ludzi którzy są bardziej niezależni (na przykład, mogą mieć własne mieszkanie). Zwykle stworzone dla osób z "drobną" niepełnosprawnością. Np, Domy opieki domowej dla osób starszych (wikipedia: Assisted Living)
social_facility=day_care Group home.svg A non-residential facility that provides nursing services on a daily basis to people with specific needs (elderly, disabled), similar to a group_home or nursing_home, however the users spend the night with their families and not in the facility.
social_facility=shelter Shelter.svg Ośrodek, który zapewnia tymczasowe miejsce do spania lub schronienia przy drastycznych zmianach pogody. Na przykład schroniska dla bezdomnych, tymczasowe miejsca zamieszkania lub przejściowe miejsca zamieszkania)
social_facility=ambulatory_care Ambulantorycare.svg Placówka niemieszkalna dla osób, które obsługują osoby niepełnosprawne; np, urzędy administracyjne dla pielęgniarek domowych lub streetworkerów.
social_facility=healthcare Outpatient care.svg Placówka niemieszkalna, które zapewnia ograniczoną ambulatoryjną opiekę medyczną, taką jak leczenie odwykowe, bezpłatne szczepienia; na przykład poradnia leczenia uzależnień. Patrz healthcare=*/Healthcare 2.0-propozycja rozwinięcia informacji! Cięgle istnieje dyskusja na temat przynależności tego typu placówki.
social_facility=outreach Outreach.svg Placówka niemieszkalna, świadczące usługi socjalne, takie jak orzecznictwo, doradztwo, pośrednictwo pracy, pomoc dla weteranów, poszukiwanie mieszkania, programy odnowy biologicznej, przedszkola, zajęcia rekreacyjne.
social_facility=clothing_bank A non-residential facility that distributes clothing (often used and donated) to the poor or in emergencies, free of charge or below market price. Please distinguish from regular second-hand shops (shop=second_hand, without social concept) or charity shops (shop=charity, that sell second-hand goods to fund charities).
social_facility=workshop Workshop.svg Niemieszkalny zakład pracy, który zatrudnia osoby, głównie niepełnosprawne. Obejmuje również warsztaty rehabilitacyjne lub warsztaty dla młodocianych przestępców.
social_facility=food_bank Foodbank.svg Placówka niemieszkalna, które zajmują się dystrybucją paczkowanego jedzenia, zazwyczaj dla biednych, bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Jeśli obiekt służy tylko do przygotowania posiłków, stosujmy "soup_kitchen" zamiast tej wartości. (Patrz Bank żywności)
social_facility=soup_kitchen Foodbank.svg Placówka niemieszkalna, które przygotowuje i wydaje posiłki, zazwyczaj dla biednym, bezpłatnie lub poniżej ceny rynkowej.

Komu są świadczone usługi

Tag social_facility:for=* jest używany do opisania grupy osób, którym ośrodek świadczy usługi.

Tag Opis
social_facility:for=abused Dzieci molestowane lub dorośli, m.in. ofiary przemocy lub gwałtu.
social_facility:for=child Centrum opieki dla dzieci. Dom dziecka.
social_facility:for=disabled Osoby z niepełnosprawnością fizyczną.
social_facility:for=diseased Osoby które cierpią na pewne choroby i ich rodzin. Nazwę choroby, jeśli znana dodajemy w opisie znacznika description (description=AIDS)
social_facility:for=drug_addicted Usługa doradztwa dla narkomanów. Nazwę narkotyku (jeśli znana) dodajemy w opisie tagu. (description=cocaine)
social_facility:for=homeless Spójrz na Homeless_Shelter-propozycje tagów, które dodają więcej szczegółów
social_facility:for=juvenile Schronisko dla nieletnich.
social_facility:for=mental_health Osóby z psychologicznymi/psychicznymi problemami.
social_facility:for=migrant Emigranci z innego kraju lub regionu.
social_facility:for=orphan Sieroty.
social_facility:for=refugee Uchodźcy z innego kraju lub regionu.
social_facility:for=senior Osoby starsze, emeryci, dom starców.
social_facility:for=underprivileged Ludzie biedni i słabo przystosowani do społeczeństwa.
social_facility:for=unemployed Bezrobotni. Patrz office=employment_agency (pośrednictwo pracy)
social_facility:for=victim Ofiary przestępstw, takich jak rozbóju lub nienawiści (przypadki ostre + opieka pourazowa).

Przykłady

Oto kilka przykładów różnych ośrdków społecznych z podanymi podstawowymi tagami.
Dodatkowe znaczniki mogą być dodawane aby lepiej opisać usługę. Zobacz "Podobne funkcje/POI" poniżej.

Dom starców
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=senior
operator=Pegasus Retirement Home
wheelchair=yes
Obiekt dla osób chorych psychicznie
amenity=social_facility
social_facility=group_home
social_facility:for=mental_health
operator=NAMI
opening_hours=24/7
Placówka dla obsługujących osoby biedne
amenity=social_facility
social_facility=outreach
social_facility:for=under_privileged
operator=St. Martin's Ministries
Schronisko dla bezdomnych
amenity=social_facility
social_facility=shelter
social_facility:for=homeless
operator=Pine Street Inn
node

Proponowane opcje

  • Charity - dobroczynność (zaniechany)
    • Notinsel - projekt w Niemczech, który ułatwia schronienie dzieciom (oznaczone do usunięcia).
  • Homeless shelter - schronisko dla bezdomnych.
  • Orphanage - sierociniec (odrzucony).
  • Residential home - dom mieszkalny (przestarzały).
  • Social club - klub socjalny (istnieją kluby oparte na pracy wolontariuszy, które prowadzą zajęcia rekreacyjne z osobami niepełnosprawnymi).

Zobacz też