Pl:Key:healthcare

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg healthcare
(opieka_zdrowotna)
RodOfAsclepius.svg
Opis
Miejsca związane z opieką zdrowotną. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Zdrowie
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 31
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

healthcare=* - służy dodatkowo do oznaczenia rodzaju miejsca które zapewnia opiekę zdrowotną (są częścią sektora opieki zdrowotnej).

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł w środku budynku lub usługi lub dodajemy do obszaru obszar, oznaczonego tagiem building=yes tag i oznaczamy go healthcare=*.
Jeśli nie wiemy, jaki rodzaj opieki zdrowotnej jest świadczony, możemy po prostu użyć tagu healthcare=yes.

Tagi powiązane

Wartości

Wartość Opis
healthcare=alternative Ktoś praktykujący medycynę alternatywną lub komplementarną, ale nie jest lekarzem lub miejsce, w którym medycyna alternatywna lub uzupełniająca jest praktykowana, a które nie pasuje do innych kategorii (z wyjątkiem healthcare=yes.
healthcare=audiologist Audiologista zajmuję się leczeniem zaburzeń słuchu; jeśli jesteśmy połączeni ze sklepem, używamy wtedy tagu shop=hearing_aids.
healthcare=birthing_centre Centrum porodowe prezentuje bardziej domowe otoczenie niż szpitalny oddział pracy, zazwyczaj z większą liczbą opcji podczas porodu: jedzenie / napoje, muzyka i obecność rodziny i przyjaciół, jeśli jest to pożądane.
healthcare=blood_bank Bank krwi.
healthcare=blood_donation Placówka, w której można oddać krew, osocze i / lub płytki krwi, a także pobrać próbki komórek macierzystych.
healthcare=centre Grupa kilku praktyk medycznych.
healthcare=clinic Przychodnia lekarska lub Ambulatorium.
healthcare=dentist Praktyka dentystyczna / chirurgia.
healthcare=doctor Praktyka lekarska / chirurgia.
Może być używany jako dodatek do amenity=doctors.
healthcare=hospital Często używane w połączeniu z emergency=*, aby zauważyć, czy szpital ma SOR (A&E (brit.) lub ER (am.)). Może być używany jako dodatek doamenity=hospital.
healthcare=laboratory Laboratorium medyczne zwane również (analityczne, diagnostyczne), miejsce, które pozwala analizować płyny ustrojowe, takie jak krew, mocz, kał itp.
healthcare=midwife Położna. Więcej informacji znajduje się na stronie propozycji.
healthcare=occupational_therapist Ktoś, kto praktykuje terapię zajęciową, ale nie jest lekarzem.
healthcare=optometrist Optometrysta; Jeśli jesteś połączony ze sklepem, używamy zamiast tego tag shop=optician.
healthcare=physiotherapist Ktoś, kto praktykuje fizjoterapię lub kinezyterapię, ale nie jest lekarzem.
healthcare=podiatrist Podiatra zajmujący się badaniem i leczeniem zaburzeń stopy, kostki i kończyn dolnych.
healthcare=psychotherapist Ktoś, kto zajmuje się psychoterapią, ale nie jest lekarzem.
healthcare=rehabilitation Ktoś, kto zajmuje się rehabilitacją medyczną, ale nie jest lekarzem; nie należy stosować w klinice lub hotelu.
healthcare=sample_collection Ośrodek lub wyspecjalizowana placówka opieki zdrowotnej, w której pobiera się lub zbiera próbki krwi, moczu itp. w celu ich analizy na potrzeby diagnostyki medycznej.
healthcare=speech_therapist Ktoś, kto zajmuje się logopedią.
healthcare=yes Ogólny zakład opieki zdrowotnej. Używać tylko jeśli specyfika jest nieznana lub nie może być objęta schematem oznaczania. Jeśli ta wartość jest używana, zalecane jest podanie pewnych szczegółów za pomocą tagu description=* lub fixme=*.

Podtagi

healthcare:speciality=* jak określono poniżej.

Specjalności lekarzy lub innych placówek medycznych

Specjalność lekarza (lekarz nieformalny) lub placówki medycznej może być oznaczona za pomocą klucza healthcare:speciality=*.
Poniższa tabela pokazuje wartości, które można wykorzystać w połączeniu z tym kluczem. Tabela pochodzi z Directive 2005/36/EC of the European Parliament on the recognition of professional qualifications [1]. (Z dodatkami z Wikipedii.)

Pierwsza kolumna tabeli pokazuje proponowaną wartość.

Druga i trzecia kolumna przedstawia krótki opis odpowiedniej dziedziny specjalizacji. Terminy te są zaczerpnięte z nagłówków kolumn w sekcji 5.1.3 w języku niemieckim, angielskiej wersji dyrektywy UE. W pozostałych kolumnach znajdują się oficjalnie uznane tytuły specjalizacji medycznych w różnych krajach UE.

Jeśli lekarz lub specjalizacja medyczna obejmuje kilka specjalizacji, można je oddzielić średnikiem (";"), np. healthcare:speciality=radiology;radiotherapy

healthcare:speciality=* English Polska
healthcare:speciality=allergology Allergology Alergologia
healthcare:speciality=anatomy Anatomy Anatomia
healthcare:speciality=anaesthetics Anaesthetics Anestezjologia i intensywna terapia
healthcare:speciality=biochemistry Biological chemistry Biochemia
healthcare:speciality=biological_haematology Biological haematology Hematologia
healthcare:speciality=biology Clinical biology Diagnostyka laboratoryjna
healthcare:speciality=cardiology Cardiology Kardiologia
healthcare:speciality=cardiac_surgery Cardiac surgery Kardiochirurgia
healthcare:speciality=child_psychiatry Child psychiatry Psychiatria dzieci i młodzieży
healthcare:speciality=community Community medicine Zdrowie publiczne, epidemiologia
healthcare:speciality=dental_oral_maxillo_facial_surgery Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) Chirurgia stomatologiczna, ustna i szczękowo-twarzowa
healthcare:speciality=dermatology Dermatology Dermatologia
healthcare:speciality=dermatovenereology Dermato-venereology Dermatologia i wenerologia
healthcare:speciality=diagnostic_radiology Diagnostic radiology Radiologia i diagnostyka obrazowa
healthcare:speciality=emergency Accident and emergency medicine Medycyna ratunkowa
healthcare:speciality=endocrinology Endocrinology Endokrynologia
healthcare:speciality=gastroenterological_surgery Gastroenterological surgery Chirurgia gastroenterologiczna
healthcare:speciality=gastroenterology Gastroenterology Gastrenterologia
healthcare:speciality=general general practitioner lub general hospital Lekarz ogólny lub szpital ogólny
healthcare:speciality=geriatrics Geriatrics Geriatria
healthcare:speciality=gynaecology Obstetrics and Gynaecology Położnictwo i ginekologia
healthcare:speciality=haematology General Haematology Hematologia
healthcare:speciality=hepatology Hepatology Hepatologia
healthcare:speciality=immunology Immunology Immunologia kliniczna
healthcare:speciality=infectious_diseases Communicable diseases Choroby zakaźne
healthcare:speciality=intensive Intensive-care medicine Medycyna intensywnej opieki
healthcare:speciality=internal General (internal) medicine Choroby wewnętrzne
healthcare:speciality=maxillofacial_surgery Maxillo-facial surgery (basic medical training) Chirurgia szczękowo-twarzowa
healthcare:speciality=microbiology Microbiology-bacteriology Mikrobiologia lekarska
healthcare:speciality=nephrology Renal diseases Nefrologia
healthcare:speciality=neurology Neurology Neurologia
healthcare:speciality=neurophysiology Clinical neurophysiology Neurofizjologia kliniczna
healthcare:speciality=neurosurgery neurochirurgia
healthcare:speciality=neuropsychiatry Neuropsychiatry neuropsychiatria
healthcare:speciality=nuclear Nuclear medicine Medycyna nuklearna
healthcare:speciality=occupational Occupational medicine Medycyna pracy
healthcare:speciality=oncology Oncology Onkologia
healthcare:speciality=ophthalmology Ophthalmology Oftalmologia (Okulistyka)
healthcare:speciality=orthodontics Orthodontics Ortodoncja
healthcare:speciality=orthopaedics Orthopaedics Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
healthcare:speciality=otolaryngology Otorhinolaryngology Otorynolaryngologia
healthcare:speciality=paediatric_surgery Paediatric surgery Chirurgia dziecięca
healthcare:speciality=paediatrics Paediatrics Pediatria
healthcare:speciality=palliative Palliative care Opieka paliatywna
healthcare:speciality=pathology Pathological anatomy Patomorfologia
healthcare:speciality=pharmacology Pharmacology Farmakologia kliniczna
healthcare:speciality=physiatry Physical medicine and rehabilitation Rehabilitacja medyczna
healthcare:speciality=plastic_surgery Plastic surgery Chirurgia plastyczna
healthcare:speciality=podiatry Podiatry Podiatria
healthcare:speciality=proctology Colorectal surgery Proktologia
healthcare:speciality=psychiatry Psychiatry Psychiatria
healthcare:speciality=pulmonology Respiratory medicine Choroby płuc
healthcare:speciality=radiology Radiology Radiologia
healthcare:speciality=radiotherapy Radiotherapy Radioterapia
healthcare:speciality=rheumatology Rheumatology Reumatologia
healthcare:speciality=stomatology Stomatology Stomatologia
healthcare:speciality=surgery General surgery Chirurgia ogólna
healthcare:speciality=surgical_oncology Surgical oncology Chirurgiczna onkologia
healthcare:speciality=thoracic_surgery Thoracic surgery Chirurgia klatki piersiowej
healthcare:speciality=transplant Transplant surgery Chirurgia przeszczepowa
healthcare:speciality=trauma Trauma surgery Traumatologia
healthcare:speciality=tropical Tropical medicine Medycyna transportu
healthcare:speciality=urology Urology Urologia
healthcare:speciality=vascular_surgery Vascular surgery Chirurgia naczyniowa
healthcare:speciality=vaccination Vaccination centre Centrum szczepień
healthcare:speciality=venereology Venereology Wenerologia

Specjalności dla healthcare=psychotherapist

Różne szkoły i metody psychoterapii można oznaczać za pomocą tagu healthcare:speciality=*. Może być również używany dla healthcare=doctor i innych healthcare=*.

Wartość Opis
healthcare:speciality=behavior  Behavior oriented psychotherapy
healthcare:speciality=body  Body oriented psychotherapy
healthcare:speciality=depth psychotherapy based on  Depth psychology, e.g.  Psychoanalysis
healthcare:speciality=humanistic psychoterapia oparta na  Humanistic psychology
healthcare:speciality=other psychoterapia, która nie pasuje do innych kategorii, np.  Art therapy
healthcare:speciality=systemic  Systemic therapy

Specjalności dla (healthcare=laboratory)

Wartość Opis
healthcare:speciality=blood_check  Blood test


Specjalności dla healthcare=alternative

Mogą być również używane dla healthcare=doctor i innych healthcare=*.

Wartość Opis
healthcare:speciality=acupuncture  Acupuncture
healthcare:speciality=anthroposophical  Anthroposophic medicine
healthcare:speciality=applied_kinesiology  Applied kinesiology
healthcare:speciality=aromatherapy  Aromatherapy
healthcare:speciality=ayurveda  Ayurveda
healthcare:speciality=chiropractic  Chiropractic
healthcare:speciality=herbalism  Herbalism (See also: shop=herbalist).
healthcare:speciality=homeopathy  Homeopathy
healthcare:speciality=hydrotherapy  Hydrotherapy
healthcare:speciality=hypnosis  Hypnosis
healthcare:speciality=naturopathy  Naturopathy
healthcare:speciality=osteopathy  Osteopathy
healthcare:speciality=reflexology  Reflexology
healthcare:speciality=reiki  Reiki
healthcare:speciality=shiatsu  Shiatsu
healthcare:speciality=traditional_chinese_medicine  Traditional Chinese medicine
healthcare:speciality=tuina  Tuī ná
healthcare:speciality=unani  Unani medicine

Rendering

Te symbole są związane z pierwszym miejscem w głosowaniu na propozycję:


Przykłady

dla węzła

lub

dla budynku

lub

Zobacz też