Ca:Relation:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary
Boundary.png
Descripció
Per agrupar fronteres i marcar enclavaments/exclavaments Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Boundary.png
Grup: Propietats
Membres

 • via - outer
 • via - inner
 • node - admin_centre
 • node - label
 • relació - subarea
Vegeu també
Estat: de facto

Les relacions boundary=* poden utilitzar-se per agrupar límits i marcar enclavaments / exclavaments. En algunes àrees, les relacions multipolígon són la millor manera de representar límits. La pàgina multipolígon té diversos exemples.

Les relacions es fan servir per a:

 • Evitar name:left name:right, nation:right, region:right. Això s'ha substituït per una relació per a cada país/província/ciutat...
 • Fer més fàcil unir totes les parts que constitueixen un límit entre si.
 • Evitar tenir diverses vies duplicades superposades.

Etiquetes de via

Les vies tindran només l'etiqueta boundary=administrative i admin_level=* per al límit més important. Si un país, regió o província comparteixen via, l'admin_level seria 2. Les antigues etiquetes que depenien de la direcció name:left=* / name:right=* es poden treure.

Etiquetes de relació

Clau Valor Explicació
type boundary En Alemanya, Equador i Holanda, es fa servir multipolygon (vegeu talk page)
boundary administrative Per a una frontera real (de vegades en el mitjà d'un riu o a 12 milles de la costa)
land_area administrative Per a la línia de costa i les fronteres reals en terra
name un nom
admin_level the admin level

Si hi ha una àrea administrativa envoltada de terra, aleshores hauríeu de fer servir ambdues: boundary=administrative i land_area=administrative. Si land_area no es correspon amb boundary, feu dues relacions, una amb land_area=administrative i una altra amb boundary=administrative.

Membres de la relació

Via o Node Funció Es repeteix? Explicació
via outer Un o més Les múltiples formes que constitueixen la frontera tancada
via inner Cap o alguna enclavaments de la frontera - Les múltiples vies que formen les fronteres interiors tancades
relació subarea zero o més Es refereix al nivell dels subnivells d'aquest nivell administratiu
node admin_centre Cap o alguna Node que representa el centre administratiu. En general una ciutat, un poble (Depèn del nivell administratiu, vegeu place=*)
node label Cap o alguna Node que representa on traçar l'etiqueta.
via (blank) Un o més Vell, feu servir outer.
via enclavament Cap o alguna Vell, feu servir inner.
via exclavament Cap o alguna Vell, feu servir outer.

Nota: Les vies sense cap rol en la relació han de formar un límit tancat. Per als que no ho estiguin, veure Proposal:Relation boundary segment.

Exemples

Baarle Nassau és un bon exemple d'ús d'aquesta relació. Té exclavaments en enclavaments. Els exclavaments en els enclavaments de Bèlgica es podrien afegir com exclavaments a la relació d'Holanda, la província holandesa de Noord-Brabant i el límit de la ciutat.


Exemples d'etiquetatge
C és enclavament d'A i exclavament de B:
<relation id="1">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="light green country" />
 <member type="way" id="AB" role="" />
 <member type="way" id="AC" role="enclave" />
</relation>
<relation id="2">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="dark green country" />
 <member type="way" id="AB" role="" />
 <member type="way" id="AC" role="exclave" />
</relation>
C és enclavament d'A i exclavament de B.
D és un exclavament de B, però no un enclavament d'A, ja que també comparteix un límit amb C:
<relation id="1">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="light green country" />
 <member type="way" id="AB" role="" />
 <member type="way" id="AC1" role="" />
 <member type="way" id="AC2" role="" />
 <member type="way" id="AD" role="" />
</relation>
<relation id="2">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="dark green country" />
 <member type="way" id="AB" role="" />
 <member type="way" id="BC" role="" />
 <member type="way" id="AD" role="exclave" />
 <member type="way" id="CD" role="exclave" />
</relation>
<relation id="3">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="purple country" />
 <member type="way" id="AC1" role="" />
 <member type="way" id="AC2" role="" />
 <member type="way" id="CD" role="" />
 <member type="way" id="BC" role="" />
</relation>
D és un exclavament de B, però no un enclavament d'A, ja que també comparteix un límit amb C.

Per veure més exemples:Relation:multipolygon#Advanced_multipolygons

Eines que poden ajudar-nos

Disputes

A Alemanya i a Espanya s'ha decidit utilitzar relacions multipolígon per representar fronteres (vegeu multipolygon page per conèixer els detalls de com etiquetar-les). També s'han etiquetat com multipolígons les fronteres de recent importació a Holanda. En altres països no hi ha acord sobre això i es continuen utilitzant les relacions boundary.