Ca:Tag:admin_level=2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg admin_level = 2
Polsko-Ukrajinská hranice v blízkosti Kremenca.jpg
Descripció
Marca les fronteres del país Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: límits
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreeses pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

Marca les fronteres del país quan es fa servir amb boundary=administrative.

Vegeu també

  • boundary=* - alguns valors més alts de admin_level es fan servir per a altres tipus de límits dins de països específics.