Ca:Tag:admin_level=2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg admin_level = 2
Osm element tag.svg
Descripció
Marca les fronteres del país Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: Boundaries
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreeses pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

Wikidata

Marca les fronteres del país quan s'usa amb boundary=administrative.

Vegeu també

  • boundary=* - alguns valors més alts de admin_level s'utilitzen per a altres tipus de límits dins de països específics.