Cs:Key:residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg residential
Popis
Podznačka používaná k rozlišení městských a venkovských oblastí Edit or translate this description.
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: používáno

Převládající využití (90 455 značek) v Rusku

Tato značka se používá k rozdělení na:

Menší hodnoty / jiné využití

residential=* je podznačka, která se používá k rozdělení landuse=residential na vícero kategorií. Méně často se používá jako podznačka k building=residential.

Nepanuje žádná velká shoda na tom, které kategorie pro značku používat. Viz seznam aktuálně použitých hodnot na taginfo(en). Navrhované přístupy zahrnují:

Viz také blog uživatele SK53 z roku 2011 o rozšíření použití landuse=residential(en).