Cs:Key:water

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:water=reservoir)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg water
Nowitna river.jpg
Popis
Podrobný popis vodní plochy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Tímto klíčem, který se používá pouze ve spojení se značkou natural=water, blíže popíšete druh vodní plochy. Pokud je značka natural=water vynechána, záleží pouze na rendereru, zda bude vykreslovat mapu, jako by byla použita.

Hodnoty

Značení Popis Ilustrace
natural=water
water=lake
 Jezero: velká přírodní stojatá vodní plocha sladké nebo i slané vody, která zaplňuje kotlinu obklopenou pevninou. Umělá jezera se značí water=pond nebo water=reservoir. Občasná jezera (která vysychají podle ročních dob) by se měla přiznačit intermittent=yes; slaná voda pak salt=yes.

Tato hodnota by měla být brána jako výchozí ke značce natural=water, když není přidána žádná jiná značka water=*, nebo jiná blíže vysvětlující značka.

Blowdown Lake.JPG
natural=water
water=lagoon
 Laguna: mělký vodní útvar slané nebo brakické vody oddělený od moře nějakou bariérou. Je dobré určit, zda je voda slaná nebo ne, značkou salt=yes/no. GlenrockLagoonFromLeichhardtLookout.JPG
natural=water
water=pond
Malá vodní nádrž,  rybník: stojatá vodní plocha, obvykle vytvořená člověkem, menší než jezero. Odpařovací nádrž na těžbu soli se přiznačí landuse=salt_pond, otevřený plavecký bazén pak leisure=swimming_pool. Branddam-Beder.jpg
natural=water
water=reflecting_pool
Okrasné jezírko na Wikipedii: ozdobný prvek zahrad, parků a památníků. Obvykle je to mělké jezírko, bez fontán, které by rušily hladinu, ve které se odráží obloha a okolí. USA 09562 Boston Luca Galuzzi 2007.jpg
natural=water
water=reservoir
 Přehradní nádrž nebo umělé jezero, které je používáno jako zásobník vody. Lakevyrnwysummer.jpg
natural=water
water=canal
Hladina  vodního kanálu, vyhloubeného člověkem a obsahujícího vodu. Uvnitř plochy by měl být cesta označená waterway=canal. MurtfaltalrDanubeChannel.JPG
natural=water
water=river
Hladina  řeky. Uvnitř plochy zakreslující hladinu by měla být cesta označená waterway=river. Volga Ulyanovsk-oliv.jpg
natural=water
water=fish_pass
Hladina  rybího přechodu, který používají ryby pro překonání jezů nebo přehrad. Měla by v sobě obsahovat cestu značenou waterway=fish_pass. Fischtreppe Isar bei Pullach.jpg
natural=water
water=oxbow
 Mrtvé rameno: vodní útvar ve tvaru U, který vznikl oddělením říčního meandru od hlavního toku řeky. Nowitna river.jpg
natural=water
water=lock
Plocha hladiny  zdymadla: části řeky nebo kanálu, jejíž výška hladiny může být ovládána. Mapování zdymadla a jeho částí je popsáno na stránce lock=*. HeidelbergLock2.jpg
natural=water
water=moat
 Vodní příkop: Hluboký a široký obranný příkop normálně naplněný vodou, který obklopuje opevněné sídlo. Naarden kl.JPG
natural=water
water=wastewater
Čistící nebo usazovací nádrž  čistírny odpadních vod. Možná můžete přidat i značku man_made=basin a mimochodem celá oblast čistírny má být označena man_made=wastewater_plant. Flug Leer nach Emden 2010 11.JPG
natural=water
water=stream_pool
 Jezírko na potoce; malá a obvykle hluboká vodní sladkovodní plocha, která je napájena pramenem, nebo leží na potoce či řece. Rychlost vody v ní je typicky mnohem nižší než na samotném vodním toku. Často se nachází pod vodopádem. "Jump Rock" na Macquarie Rivulet, Macquarie Pass, NSW, Austrálie.

Příklad

Například vodní plocha  jezera Bajkal by byla označena takto:

natural=water
water=lake
name=Байкал

Řeky a přehradní nádrže

Tato značka vyžaduje, aby všechny vodní plochy a toky byly označeny stejně, značkami natural=water a water=*. Je několik případů, kdy je tento požadavek nedodržen: toky řek, přehradní nádrže a občas malé nádrže. Nyní můžete všechny tyto objekty značit značkou natural=water, ale můžete zachovat i původní značky, abyste zachovali kompatibilitu se staršími renderery (i když není známo moc případů, kdy se jejich zpracování liší od natural=water).

Takže následující značení je ekvivalentní s tím, že je upřednostňované značení značkou natural=water:

Zastaralé použití

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Pozor: relace typu type=lake se také používají k mapování hloubnic jezer, takže relace nemá nic společného s multipolygony