Cs:Tag:boundary=historic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = historic
Popis
Historická administrativní hranice Edit or translate this description.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Historická administrativní hranice. Rozdělení oblastí/teritorií/jurisdikcí uznávané vládami a jinými organizacemi pro účely správy.

Povšimněte si, že by tento typ objektu neměl být mapován, protože je mimo rozsah OSM (na rozdíl od projektu Open Historical Map(en)).

Historické administrativní hranice jsou od velkých skupin národních států až po malé správní okrsky a předměstí s tím, že indikátorem jejich velikosti/důležitosti se určuje související značkou admin_level=*, která dosahuje hodnot od 1 do 10, jak je popsáno níže.

Značka boundary=historic se používá na cestách cesta. Může být také (nebo namísto) použita na relacích, které seskupují několik cest.

Pro více možností se podívejte na Srovnání konceptů životního cyklu.

admin_level

Značka admin_level=1 až 10 popisuje hierarchii různých historických administrativních hranic.

admin_level
Dřívější země Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flag of Austria-Hungary 1869-1918.svg Rakousko-Uhersko 1867–1918 N/A National borders N/A Kronland Kreis (Region) Politischer Bezirk (Political district) Gerichtsbezirk (Juridical district) Gemeinde (town, village) N/A Cadastral area
Flag of Czech Republic.svg Československo 1918–1939 N/A stát (National borders) N/A země (Region) N/A politický okres (Political district) soudní okres (Juridical district) obec (town, village) N/A katastrální území (Cadastral area)

Viz také