Cs:Tag:building=stable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = stable
Häststall Elfviks gård dec 2008.jpg
Popis
Budova stáje pro koně. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Area building=yes.png
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značka building=stable resp. building:use=stable se používá pro mapování budovy, která slouží jako stáj pro koně.

Jak mapovat

Pokud je celá budova stájí, pak nejprve zmapujte budovu jako obvykle a označte ji building=stable nebo alternativně značkou building=* s jinou hodnotou a přidejte značku building:use=stable. Druhá možnost se doporučuje v případě, že budova nebyla původně stavěna jako stáj, ale nyní je takto používána.

Pokud se pouze část budovy využívá jako stáj, nejprve zmapujte budovu, ale použijte značku building=yes (nebo jinou vhodnou hodnotu), pak zmapujte plochu, která se používá jako stáj, uvnitř budovy a přidejte na ni building:use=stable.

Příklady

Značky Popis
plocha building=stable Budova, která se používá výlučně jako stáj pro koně.
plocha building=yes

přidejte další polygon
plocha building:use=stable

Stáj pro koně, která je částí větší budovy.
plocha
building=*
building:use=stable
Budova, která je nyní používána jako stáj, ale nebyla tak původně vystavěna.

Rozlišení

Značka building=stable pouze označuje budovu za stáj pro koně. Sama o sobě se nevztahuje k žádnému dalšímu zařízení.

  • Chcete-li zmapovat jezdeckou stáj, tedy místo, kam lidé chodí ve svém volném čase, aby si zajezdili na koni, pak se podívejte na leisure=horse_riding.
  • Pokud jsou zde chována jiná zvířata než koně, pak, prosím, zvažte značky building=sty pro prasata a building=cowshed pro krávy.

Související značky

Viz také